IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
.

MICROSOFT WORD - kako izraditi kreirati samoljepljive adresne naljepnice u Wordu - kreiranje naljepnica za cjene - kako napraviti SAMOLJEPLJIVE naljepnice - izrada deklaracije

IZRADA ADRESNIH NALJEPNICA
IZRADA NALJEPNICA SA CIJENOM i VALUTOM ZA PROIZVOD

Search This Web Site

Adsense sponzor


IZRADA SAMOLJEPLJIVIH ADRESNIH NALJEPNICA (naljepnica za cijene, deklaracija za proizvod) U MICROSOFT WORD-u 2003

Da li Vam se kada dogodilo da trebate adresirati više desetaka poštanski koverti. Sve ste morali ručno pisati. No da se ne bi više tako mučili, naučite kako se to može pomoću MS Worda. Tutorijal za Word 2007 pogledajte OVDJE.

KORAK 1
Kao prvo moramo imati bazu adresara tj. popis osoba koje ćemo uvrstiti za izradu naljepnica. Dakle, napravimo tablicu  u Wordu i unesimo podatke osoba kojima ćemo slati poštu tj. za koje ćemo izraditi naljepnice. Snimimo dotičnu tablicu u dokument ( datoteku ) "baza adresara.doc"
Slika 1

KORAK 2
Da bi naljepnice izradili preduvjet je da kupimo za to odgovarajući arak papira A4 sa samoljepljivim naljepnicama. To možete u svakoj bolje opremljenoj knjižari ili papirnici.
Ja sam kupio pod šifrom E100 sa 24 komada, 3 kom u vodoravnom redu i 8 kom u stupcu ( 8*3=24 ).
Ima ih različitih vrsta i formata ( a o formatu i rasporedu zavisi i naša priprema ).
Na onoj koju sam ja kupio ima 24 komada naljepnica a margine postoje samo na vrhu i dnu arka papira. One su 8 mm. Što to znači. Znači da gornji dio papira ima marginu 8 mm tj udaljenost od ruba papira do prve naljepnice.
Na lijevoj i desnoj strani nema margina. Sve naljepnice su dimenzije 70x35mm i nemaju razmaka između. Da bi ste bolje razumjeli ovo, pogledajte raster i sliku2.
Slika 2

KORAK 3
Sada kada imamo pripremljenu bazu adresa i naljepnice možemo krenuti sa izradom . Ako ste kupili drugačije naljepnice tj. drugačiji raspored, isto možete uraditi ali morate se prilagoditi dimenzijama naljepnica i rasporedu prilikom određivanja svojstava naljepnice. Izmjerite sve parametre rasporeda, margina i naljepnica.

KORAK 4
Prvo ćemo formirati novu naljepnicu u Wordu.
Kao prvo Otvorimo prazan dokument u MS Wordu 2003. Kliknite na Alati => Pisma i pošta => Omotnice i naljepnice
Slika 3

Potom Vam se otvara novi prozor na kojem trebate kliknuti na gumb Mogućnosti da bi ste postavili svojstva za novu vrstu naljepnice. Kliknite na karticu Naljepnice.
Slika 4

Sada Vam se otvorio novi prozor na kojem možete izabrati jednu od vrsta naljepnica koje su već unešene ( ako Vam odgovaraju ) ili izraditi novu predlošku za naljepnicu.
Idemo pod pretpostavkom da nemate predložak za Vašu vrstu naljepnica koju ste nabavili.
Dakle ovdje trebamo kliknuti na gumb Nova naljepnica.
Slika 5

KORAK 5
Sada nam se otvorio prozor sa svojstvima naljepnice. Obratite pozornost na ovaj prozor. U ovom prozoru trebate unijeti parametre. Ovo je početni prozor ( slika6 ) prilikom otvaranja Nova naljepnica a slika7 je nakon postavki parametara za našu naljepnicu.
Parametre koje trebamo unijeti su:
Naziv naljepnice
Udaljenost prve naljepnice od ruba papira tj. Gornja margina ( Top margin ) ( u našem slučaju 0,8 cm ili 8mm )
Udaljenost prve naljepnice od ruba papira tj. Side margins ( u našem slučaju 0 cm )
Visinu naljepnice: Label Height ( 35mm )
Širinu naljepnice: Label Width ( 70 mm )
Number across: Broj naljepnica u retku ( u našem slučaju 3 kom ), tj. broj stupaca
Number Down: Broj naljepnica u stupcu ( u našem slučaju 8 kom )
Vertical Pitch i Horizontal Pitch ne treba podešavati ( automatski se podašava )
I na kraju Veličina stranice ( Page Size ): veličinu arka papira sa naljepnicama ( u našem slučaju je to A4 ( 21*29,7 cm )
Uočite razliku i sve parametre koje trebate popuniti ( označeno crveno )
Slika 6

Unešeni parametri naše naljepnice
Slika 7

Kliknimo na gumb U redu

Sada smo dobili ovakav prozor ( slika8 ) na kojem se vidi novoformirana naljepnica. Potvrdimo na gumb U redu
Slika 8

KORAK 6
Sada imamo otvoren dijaloški okvir Omotnice i naljepnice ( slika4 )
Slijedeći korak je početak formatiranja dokumenta iz kojega ćemo ispisati naljepnice.

Kliknimo na gumb Novi dokument i nestaje nam dijaloški okvir a pojavljuje se bjanko dokument sa iscrtanim marginama za adresne naljepnice ( slika9 )
Slika 9

KORAK 7
Sada trebamo aktivirati grafičku alatnu traku Cirkularna pisma Pogled => Alatne trake => Cirkularna pisma.
Slika 10

Potom na alatnoj grafičkoj traci Cirkularna pisma kliknemo na gumb ( drugi s lijeva ) Otvori izvor podataka.
Slika 11

Sada imamo otvoren dijaloški okvir Odabir izvora podataka, gdje pronađemo onu našu datoteku u kojoj smo kreirali adrese primatelja. Selektiramo datoteku pa potom kliknemo na gumb U redu.
Slika 12

KORAK 8
Sada smo pozicionirani na bjanko dokument i kursor nam blica u prostoru za prvu naljepnicu. Slijedeći korak je umetanje polja za naljepnicu.
Ista polja umećemo preko gumba Umetni spojna polja na alatnoj traci Cirkularna pisma,
Slika 13

Otvara nam se novi dijaloški okvir Umetanje spojnog polja, gdje trebamo selektirati parametar koji želimo umetnuti.
Ovdje morate biti pažljivi !. Umetnete prvo dva polja pa zatvorite dijaloški okvir pa se prebacite u novi red na naljepnici pa potom opet klik na gumb Umetni spojna polja pa opet selektiranje i umetanje itd.....
Slika 14

Trebate dobiti raspored nešto slično kao na slici15. Obratite ovdje malo više pažnje na raspored i razmake među parametrima jer se na kraju može dogoditi spojenost podataka kao kod mene u primjeru.
Slika 15

KORAK 9
Sada trebate kliknuti na gumb Prosljeđivanje natpisa na alatnoj traci Cirkularna pisma. i dobit će te ovakav izgled dokumenta.
Slika 16

KORAK 10
Sad je samo potrebno da sve slogove spojite u novi dokument, klikom na gumb Spoji u novi dokument na alatnoj traci Cirkularna pisma.
Slika 17

Sada Vam se otvorio dijaloški okvir za izbor slogova i Spajanje u novi dokument. Odaberite sve i kliknite na U redu.
Slika 18

I nakon toga izradili ste naljepnice za vaše primatelje. Sada bi dokument trebao izgledati ovako.
Slika 19

Potrebno je još da arak papira A4 sa samo-ljepljivim naljepnicama umetnete u Vaš pisač i ispišete ovaj dokument.

Kada jednom imate oformljenu bazu podataka  i želite ispisati adresne naljepnice, dovoljno je da aktivirate alatnu traku Baza podataka a potom klikom na prvi gumb na njoj Definiranje glavnog dokumenta => potom selektiramo opciju Naljepnice i izaberemo one koje smo definirali samostalno Moja prva naljepnica.

Mail Merge for Microsoft Word 2002 ( XP )

Za one koji imaju Microsoft Word XP ( 2002 ) na ovom linku mogu izvršiti download, tutoriala step-by-step na engleskom jeziku u PDF formatu. Za pregled istog tutoriala trebate imati instaliran Acrobat Reader ( www.adobe.com ).

LINK ZA DOWNLOAD  Mail Merge Using Word XP
( author: by Penn State Erie the Behrend College
http://pennstatebehrend.psu.edu/  )

BTW: pogledajte http://office.microsoft.com/hr-hr/help/HA011269731050.aspx


PROBLEMATIČNA IZRADA NALJEPNICA ZA PROIZVODE SA CIJENOM (izrada deklaracija za proizvod u Wordu)

Za izradu naljepnica izradimo bazni dokument kao predložak a bazu artikala vučemo iz Excela

izrada etiketa ili deklaracije u Wordu

U koliko imate potrebu izraditi naljepnice sa cijenom proizvoda (ili deklaraciju proizvoda) a uz to i oznaku za valutu, namijenjene za lijepljenje na proizvod, može Vam se pojaviti problem ako koristite bazu proizvoda i cijena u Excelu.
Problem se manifestira kao pojava nula i nekih brojeva koje niste upisali kao cijenu . Pogledajte sliku ispod.

Problem možete riješiti tako što u Excelu postavite Valutu a potom kliknete na gumb za spajanje u novi dokument.

Ili možete koristiti Mergefield sa switch-prekidačem {MERGEFIELD  "cijena" \# "0,00 'k'n"}

ili  {MERGEFIELD "cijena"\#  ".###.###,00"}{MERGEFIELD "kn"} za više znamenki

Kliknite Desnom tipkom miša na Mergefield a potom na Preklopi kodove polja ( Toggle Field Codes )

Sada utipkajte switch \# "0,00 'k'n"  iza riječi cijena

Adsense sponzor
Kliknite na gumb Refresh i potom na gumb Spoji u Novi dokument. Sada imate ovakav izgled dokumenta za ispis na naljepnice

Adsense sponzor
Nemojte obraćati pažnju na veličinu fonta u ovom primjeru. Ja sam smanjivao font radi boljeg prikaza za primjer ;-)

Adsense sponzor
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr