IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TEKSTNIH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
   
.

MICROSOFT WORD

PREGLED  DOKUMENTA  MICROSOFT WORD-a 2003
PRIJE ISPISA

Search This Web Site

Adsense sponzor


PREGLED DOKUMENTA MICROSOFT WORDA 2003 PRIJE ISPISA

Prije nego što dokument ispišemo na papir, možemo pogledati i provjeriti njegov izgled na ekranu pomoću gumba Pregled ispisa ili pozivanjem naredbe  iz tekstualnog izbornika Datoteka => Pretpregled ispisa

- gumb za pregled ispisa- naredba Datoteka => Pretpregled ispisaU oba slučaja izgled ekrana se promijeni. Na vrhu se vide samo naslovna traka i traka s izbornicima, a nakon nje slijedi alatna traka Pretpregled ispisa

ALATNA TRAKA "Pretpregled ispisa"

Pomoću alatne trake Pretpregled ispisa možemo vršiti određene korekcije na dokumentu. Možemo podešavati margine dokumenta preko ravnala, možemo premještati slike  unutar dokumenta ili pogledati nekoliko stranica dokumenta odjednom na ekranu ( četvrti gumb s lijeva na desno )

Dokument na ekranu izgleda onako kako će se ispisati na papir. Ispis dokumenta možemo pokrenuti direktno klikom na gumb Ispis na traci ili  tako da zatvorimo alatnu traku Pretpregled ispisa, a zatim pokrenemo naredbu sa tekstualnog izbornika Datoteka => Ispis

Izlaz iz prozora Pretpregled ispisa moguć je na dva načina:

1. Kliknemo na gumb Zatvori na alatnoj traci Pregled ispisa

2. Na tipkovnici pritisnemo tipku Esc.


AKO IMATE VIŠKA LISTOVA NA KRAJU ?

Ako ste završili dokument i imate viška listova na kraju dokumenta a želite ih obrisati uradite slijedeće:

1. Postavite kursor na kraj zadnje stranice pa pritisnite tipku DELETE ( DEL ) i držite je dok ne nestanu stranice viška ( ili selektirajte te stranice viška pa opet DEL )
2. Ako ste imali ručni prijelom stranice izbrišite taj ručni prijelom

Poželjno je uključiti prikaz karaktera ( gumb na grafičkom izborniku Standard "Pokaži/Sakrij", obrnuto slovo P (PI) [CTRL+SHIFT+8] sa dvije okomite crte), tako će te vidjeti ima li nekih skrivenih karaktera na listu ( koji s ene vide prilikom ispisa ).


UOČITE RAZLIKU PROMJENA ( teksta ) U DVA DOKUMENTA KOJA SADRŽE ISTI ILI SLIČAN SADRŽAJ.

Vjerojatno ste ponekada pisali dokument i snimili ga negdje na HDD. Nakon nekog vremena ste opet taj dokument obrađivali i snimili ga na neko drugo mjesto na HDD-u.
I nakon više mjeseci pronašli ste ta dva dokumenta pod istim imenom ili sličnim, ali se ne sjećate razlike između teksta u tim dokumentima.

Mnogi su tražili razlike u dokumentu tako što su otvarali oba dokumenta i pregledavali ih vizualno. ( kao na slici ispod )

Preimenujte jedan od dokumenata ako imaju isti naziv. Otvorite oba dokumenta tako da ih imate na monitoru. Prvo otvorite jedan pa suzite okomito prozor i pozicionirajte ga u lijevu stranu monitora. Sada otvorite drugi i pomjerite  ga u desnu stranu monitora.
Kako se pomjera prozor Worda ? Kliknite lijevom tipkom miša ( LTM ) na "plavu" Naslovnu traku prozora i zadržite tipku miša, prenesite prozor na drugu stranu. ( sistem Drag and Drop ili Povuci i spusti ).

Ovo nije baš praktično. Ne da Vam se čitati sve i pregledavati a ne znate kako uočiti razliku. I za to ima rješenje :-)

NAPOMENA: U principu, ne morate otvarati oba dokumenta, dovoljno je samo prvi dokument a drugi će se otvoriti nakon određenih naredbi. Ja sam pokazao radi lakšeg razumijevanja radnju na ovaj način.

Otvorite prvi dokument

Kliknite na tekstualnom izborniku na Alati ( Tools ) => Usporedi i spoji dokumente ( Compare and Merge Documents )

Pronađite lokaciju drugog dokumenta i otvorite ga.

.Sada Vam se otvorio drugi dokument u kojem su naznačene razlike u tekstu.

 

Adsense sponzorAdsense sponzor
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr