IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
 

MICROSOFT WORD - pisanje formula u Wordu - pisanje jednadžbi u Wordu - Equation u Wordu

PISANJE FORMULA I JEDNADŽBI
U
  MICROSOFT WORD-u 2003


PISANJE FORMULA I JEDNADŽBI U MICROSOFT WORD-u 2003

Kako napisati formulu za matematiku, fiziku ili kemiju u Wordu 2007 pogledajte na linku (KLIKNI OVDJE)

1. Pokrenite program Word 2003 i na mjesta u tekstu gdje trebate napisati formulu ili jednadžbu postavite kursor
2. Na tekstualnom izborniku kliknite na grupnu naredbu Insert ( Umetanje ) a potom na Object ( Objekt )
3. Na novootvorenom prozoru "Objekt" klizačem pronađite "Microsoft Equation 3.0"
 

SLIKA 14. Sada ste se vratili na list tj. Vaš dokument i imate otvoren grafički izbornik "Equation"

slika2

5. Na mjestu gdje ste postavili kursor pojavio se okvir u koji će te upisati formulu.
Na grafičkom izborniku izaberite formu SIMBOLA za vaše brojeve i matematičke operacije ( klikom na jedan od simbola otvara Vam se padajući izbornik ).

SLIKA 2

NAPOMENA: U koliko nemate na popisu "Microsoft Equation 3.0" trebate ga doinstalirati.
Instalaciju Microsoft Equation 3.0 možete izvesti na slijedeći način:

1. “Start/Settings/Control Panel,” and open “Add/Remove Programs.”
2. Klikni na MS Office pa klikni na „Change“. U sljedećem prozoru budi siguran da je „Add or remove features“ kockica selektirana i klikni Next.
3. Morat ćete proširiti Office Tools tako da kliknete na znak „+“. Desni klik na „Equasion Editor“ (trebao bi biti na listi) i selektiraj „Run from my computer“. Klikni „Update“ tipku na dnu i Equation Editor će se instalirati.
4.
Idi na „Insert/Object,“ i izaberi „MS Equasion 3.0“ ( ili koju već verziju imate )
Moguće je da će iskočiti prozor u vezi „Math Type,“ „nadogradnje“ Equation-a ... on naravno nije besplatan.
Nakon što ste kliknili na „OK“ tipku, tvoj Word document će imati box na sebi i pojavit će se alatna traka.


.

Pisanje teksta i razmaka između riječi u formuli Worda

Ako želite pisati tekst u formuli u Wordu tada sa izbornika Sytle odaberite opciju text i tada ćete moći pisati tekst sa razmacima između riječi.

   
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr