IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
.

MICROSOFT WORD - kako umetnuti tablicu iz Accessa u Word

UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
U
  MICROSOFT WORD-u 2003


UMETANJE TABLICA ( PODATAKA ) IZ ACCESSA  U MICROSOFT WORD-u 2003

Podatke iz Accessa umećemo u Wordov dokument pomoću alatne trake Baza podataka, a nju u prozor Worda postavimo tako da kliknemo na izbornik Pogled => Alatne trake => Baza podataka.

Nakon čega nam se pojavi alatna traka Baza podataka.

Prvo postavimo kursor na ono mjesto u dokumentu gdje želimo umetnuti podatke iz baze i kliknemo na gumb Umetanje baze podataka. Tada nam se otvori novi dijaloški okvir.Otvori se dijaloški okvir Baza podataka u kojem kliknemo na gumb Uzmi podatke, a zatim u dijaloškom okviru Odabir izvora podataka

u polju Vrsta datoteke  izaberemo "Accessove baze podataka", otvorimo mapu u kojoj se nalazi baza, a nakon nje bazu.

Otvori nam se dijaloški okvir "Baza podataka"Sada klikom na gumb  Mogućnosti upita... otvori se dijaloški okvir Mogućnosti upita.
Izaberemo karticu koja nam je potrebna, označimo ime tablice ( upita ) i kliknemo na gumb U redu.
Ako želimo umetnuti sve podatke iz baze, tada kliknemo na gumb Umetni podatke, a ako želimo samo pojedine slogove, tada kliknemo na gumb Mogućnosti upita.

Dijaloški okvir Mogućnosti upita sadrži tri kartice. Na prvoj kartici "Filtriranje slogova" filtriramo slogove na osnovu određenih kriterija, na drugoj "Sortiranje slogova" razvrstavamo podatke, a na trećoj "Odabir polja" uklanjamo nepotrebna polja iz baze.

Da bi podesili izgled tablice, kliknemo na gumb SamoOblikuj tablicu i izaberemo neki od gotovih oblika.
 

Da bi umetnuli podatke, kliknemo na gumb Umetni podatke, a u posljednjem dijaloškom okviru određujemo hoćemo li umetnuti sve slogove ili samo neke slogove od-do.

Ako želimo da umetnuti slogovi održavaju vezu s bazom u Accessu tako da se svaka promjena u bazi automatski ažurira i na slogovima u dokumentu, potvrdimo opciju Umetni podatke kao polje.
 
Kada odredimo raspon slogova, kliknemo na gumb U redu, nakon čega će se podaci iz baze pojaviti u dokumentu.

Ovdje selektiramo kućicu ispred polja Od 1 - 3 što znači da hoćemo umetnuti samo prva tri elementa iz baze a potom selektiramo kućicu polja "Umetni podatke kao polje" i kliknemo na U redu.

ili
 

Sada smo umetnuli podatke iz MS Accessove baze u dokument MS Worda.

Pomoću gumbi alatne trake baza podataka možemo pozvati obrazac podataka i na temelju njega dodati novi slog, ili izbrisati postojeći. Zatim možemo upravljati poljima tako da ih preimenujemo, dodamo novo ili uklonimo postojeće, dodamo novi slog ili izbrišemo onaj u kojem se nalazi kursor, ili razvrstamo podatke po uzlaznom ili silaznom slijedu u stupcu u kojem se nalazi kursor.

 


       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr