IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
 
.

MICROSOFT WORD - kako pisati tekst u stupcima u Wordu

PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
U
  MICROSOFT WORD-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzor


PISANJE TEKSTA U STUPCIMA U MICROSOFT WORD-u 2003

Želimo li tekst cijelog dokumenta presložiti u stupce, kliknemo na gumb Stupci , a zatim označimo broj stupaca u koje ćemo presložiti tekst. Stupce označimo tako da prelazimo mišem preko njih, a kad označimo željeni broj stupaca, kliknemo posljednji.Drugi način je da odmah pritisnemo lijevu tipku miša na prvi stupac i vučemo preko ostalih, a kad označimo željeni broj stupaca, otpustimo tipku miša. Kad otpustimo tipku miša, tekst dokumenta se presloži u stupce.

Nakon iste radnje situacija je kao na slici.

Ako želimo samo dio dokumenta presložiti u stupce, tada označimo taj dio i odredimo u koliko će se stupaca presložiti.
Stupce možemo oblikovati tako da kliknemo na izbornik Oblikovanje => Stupci, a zatim u dijaloškom okviru Stupci odredimo oblik stupaca.
 

Možemo izabrati više stupaca iste ili različite širine, odrediti njihovu širinu i razmak među njima, te hoće li ih dijeliti crta.

Kada izaberemo postavke prema želji, kliknemo na gumb U redu.

Pisanje teksta u stupcima možemo odrediti odmah na početku pisanja dokumenta.


PISANJE TEKSTA U JEDAN I DVA STUPCA NA JEDNOJ STRANICI

Ako imate potrebu pisanja teksta u stupcima ali d ana jednom listu imate kombinaciju jednog i dva ili više stupaca potrebno je koristiti prijelom stranice. npr: stupce možete koristiti kada pišete (CV) životopis u Wordu

Dakle, umetnite prvo jedan stupac i napišite vaš tekst.  Ili napišite tekst pa umetnite taj tekst u željeni broj stupaca. Sad kursor pozicionirajte jedan red ispod vašeg zadnjeg reda teksta.
Potom sa tekstualnog izbornika Umetanje ( Insert ) => Prijelom ( Break ) a potom na novootvorenom dijalog prozoru čekirajte opciju Neprekinuto (Continuous) i klik na U redu

Napravili ste prijelom stranice pa sada klik na gumb za dodavanje stupaca. Postavite željeni broj stupaca i nastavite pisati tekst.

U nastavku ponovite isto po potrebi ili napravite novu sekciju ( Prijelom ) pa nastavite pisati normalni tekst.
 

Adsense sponzorAdsense sponzor

SKRIVANJE DIJELA TEKSTA U WORD DOKUMENTU

Za detalje tutorijala klikni OVDJE

Adsense sponzor
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr