IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
.

MICROSOFT WORD - kako kreirati predložak u Wordu - kako izraditi obrazac u Wordu

KREIRANJE PREDLOŽAKA FORMS
U
  MICROSOFT WORD-u 2003
( IZRADA OBRAZACA )

Search This Web Site

Adsense sponzor


KREIRANJE PREDLOŠKA i IZRADA OBRASCA U MICROSOFT WORD-u 2003

Predloške možemo kreirati vlastitim stilovima ili pomoću postojećih obrazaca u Microsoft Word-u.

Izrada predloška s vlastitim stilovima u Wordu

Otvorimo novi dokument i kreiramo predložak pomoću postojećih ili vlastitih stilova.

Kreiramo zaglavlje i podnožje predloška te područje za unos teksta koristeći sve mogućnosti Microsoft Word-a: naredbe za oblikovanje znakova i odlomaka, okvire s tekstom, umetnuti logotip ili slike u predložak, obrube i sjenčanja, ili odrediti pozadinu predloška ovisno o željama i kreativnosti.

Kad uredimo predložak prema želji, spremit ćemo ga pod određenim imenom (npr. fax obrazac ili pismo) kao Predložak dokumenta gdje u tom momentu dojija nastavak ( extenziju ) *.dot ( u dijaloškom okviru Spremi kao u polju Spremi u obliku izabrat ćemo Predložak dokumenta ).


Sljedeći put kada otvorimo dijaloški okvir Datoteka => Nova na okviru s desne strane prozora Novi dokument, nalazit će se predložak koji smo kreirali ili ako kliknemo na link  Na mom računalu otvorit će se novi dijaloški okvir gdje na karticama možemo izabrati predložak..


Predložak otvorimo dvostrukim klikom na njegovo ime, unesemo tekst i zatim ga spremimo kao običan Wordov dokument (*.doc) u mapu koju želimo ( u stvari nećemo ga moći spremiti kao već postojeći dokument jer će nas Word usmjeriti na dijaloški okvir Spremi kao , a time smo osigurani da ne možemo zabrljati predložak. )

Izrada predložaka pomoću postojećih obrazaca u Microsoft Word-u

Otvorimo novi dokument s predloškom s time da kod otvaranja dokumenta u dijaloškom okviru Predlošci na kartici Općenito, u polju Napravi novi potvrdimo opciju Predložak. ( vidi sliku gore )

Nakon što smo otvorili postojeći predložak, u odgovarajuća polja unesemo podatke koje želimo imati u predlošku (naziv poduzeća, adresa, telefon, logotip itd.).

Kod spremanja dokumenta u dijaloškom okviru Spremi kao odredimo ime predloška i kliknemo na gumb Spremi.
 

Adsense sponzor
IZRADA OBRAZACA U WORDU (kako izraditi obrazac u Wordu)

Vjerojatno ste nekada željeli izraditi nekakav dokument koji je potrebno kontinuirano popuniti a isti sadrži fiksni tekst i dijelove koji se mijenjaju ( poput ugovora i slično )

Da bi ste izradili predložak kao obrazac sa fiksnim tekstom i sa poljima, koji možete popunjavati trebate koristiti alatnu traku Forms ( Obrasci )

Kako kreirati obrazac FORMS u Wordu

Na ovoj alatnoj traci imate dva gumba koja su ključna a to je prvi (ab)  i zadnji (lokot). Klikom na prvi gumb na mjesto kursora postavljate blok polje sive boje koje će u konačnom izgledu dokumenta biti popunjavano. Klikom na zadnji gumb koji ima znak lokota zaključavate obrazac tj. dokument.

Zašto je potrebno zaključati obrazac ?
Zato što tada prilikom popunjavanja dokumenta jednostavnim pritiskom tipke TAB prelazite sa polja na polje. Ako ne zaključate obrazac tada nećete imati tu mogućnost.

U ovom slučaju kada zaključate obrazac ne možete mijenjati običan tekst koji je izvan polja. Morate obrazac otključati ako to želite.

Prilikom postavljanja ovih sivih polja za popunu imate mogućnost postaviti i njihova svojstva.
Ta svojstva možete vidjeti kada dvaput kliknete na dotično sivo polje. Tu možete uvjetovati da podatak koji se unosi bude isključivo: broj, tekst, datum, vrijeme itd..
Možete podesiti maksimalnu duljinu znakova za unos, vrstu teksta itd...

Kako limitirati duljinu teksta na obrascu  FORMS u Wordu

 

XXXXXXXXX oznake u sivim poljima sam upisao da bih vizualno odredio koliko maksimalno znakova će se moći unijeti.

No naravno ako je znakova malo prilikom unosa onda će Vam se poremetiti vizualni oblik dokumenta za razliku onoga koji ste postavili. No i to se može riješiti jednostavnim pritiskanjem na "razmaknicu" ( spacebar)

- Kako kreirati Forms u Wordu 2007
- Kako kreirati Forms u Wordu 2010
 

Kako dodati Radio  button (Option button) ili Check box button

Adsense sponzorAdsense sponzor
       COPYRIGHT - 2006 - 2018 - IvanC - ic.ims.hr