IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA

.

MICROSOFT WORD - kako odrediti visinu ili širinu ćelije ili reda (retka) u tablici Worda

ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA U TABLICI
U
  MICROSOFT WORD-u 2003


ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA (reda) U TABLICI U MICROSOFT WORD-u 2003

Visinu i širinu ćelija u tablicama možemo odrediti na dva načina:
pomoću miša i pomoću dijaloškog okvira.

Određivanje širine i visine ćelije (retka) pomoću miša

Vršimo tako da pokazivač miša postavimo uz rub stupca tablice. Kada miš promijeni oblik u dvije okomite crte sa strelicama okrenutim ulijevo i udesno, kliknemo lijevom tipkom miša i preko ruba stupca se pojavi okomita isprekidana crta. Držimo pritisnutu lijevu tipku miša i  pomičemo rub stupca, tj. proširimo ili suzimo stupac prema želji.


Na identičan način možemo odrediti i visinu retka ( pokazivač miša postavimo uz rub retka ).

Označimo li samo jednu ćeliju, tada će se proširivanje, odnosno sužavanje odnositi samo na označenu ćeliju.

Na ovaj način možemo određivati širinu stupaca i visinu reda kada svi stupci i redovi u  tablici ne moraju imati iste vrijednosti.

Ako želimo red proširiti ili suziti od onda uvijek hvatamo donji rub retka, a ako želimo stupac ( ćeliju ) proširiti ili suziti hvatamo ga za bilo lijevi ili desni rub stupca
 

Određivanje visine i širine ćelije pomoću dijaloškog okvira.

Označimo ćeliju ( ili više njih, čitav red ili stupac ili cijelu tablicu ).
Kliknemo na izbornik Tablica => Svojstva tablice.


U dijaloškom okviru Svojstva tablice

Na kartici Tablica možemo odrediti točnu veličinu tablice, njen položaj na stranici ( uz lijevi rub, desni rub ili u sredini ) i omotati tablicu u tekst.

svojstva tablica u Wordu

Na kartici Redak možemo podesiti visinu retka. Podešena je automatska visina reda, što znači da će se tekst u ćelijama lomiti i automatski povećati visinu retka. Potvrdimo li opciju Odredi visinu, tada možemo odrediti točnu i najmanju visinu retka u centimetrima.Odredimo li točnu visinu retka u centimetrima, tada će visina retka iznositi točno toliko koliko odredimo. Ako će se sadržaj neke ćelije lomiti u nekoliko redaka, tada je moguće da se drugi ili treći red sadržaja ćelije ne vidi, upravo zbog ograničene visine retka.

Tada je bolje ostaviti automatsku visinu retka.

Pomoću gumba Prethodni redak i Sljedeći redak možemo pojedinačno svakom retku odrediti visinu.


Na kartici Stupac možemo odrediti točnu širinu stupca ( ili više njih ako smo ih više označili ). Pomoću gumba Prethodni stupac i Sljedeći stupac možemo pojedinačno svakom stupcu odrediti širinu.


Na kartici Ćelija možemo mijenjati širinu ćelija i odrediti poravnanje sadržaja ćelije uz vrh, sredinu ili dno ćelije.

širina ćelije u Wordu 

       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr