IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
 

MICROSOFT WORD - kako dodati ili obrisati redak u tablici Worda  - dodati kolonu

DODAVANJE, BRISANJE REDAKA I STUPACA
U TABLICI U
  MICROSOFT WORD-u 2003


DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI U MICROSOFT WORD-u 2003

Redovi i stupci mogu se u tablicu dodati preko izbornika Tablica i preko gumba na grafičkoj Standardnoj alatnoj traci.

Dodavanje redaka u tablici

1. Postavimo točku unosa ( KURSOR ) u red iznad ili ispod kojeg želimo umetnuti novi (ili označimo čitav red)

2. Kliknemo na izbornik Tablica => Umetni => Retke iznad ili Retke ispod.

Kad označimo čitav red, gumb "Umetni tablicu" se promijeni u gumb "Umetni retke".
 

 

Svakim klikom na gumb Umetni retke umetne se novi red iznad označenog retka.

Kliknemo li na označeni red desnom tipkom miša, pojavi se izbornik u kojem također možemo izabrati naredbu Umetni retke i umetnuti red iznad označenog.

Ako označimo više redova odjednom (npr. 5), naredba "Umetni retke" umetnut će  toliko novih redaka u tablicu, koliko smo ih označili (5).

 Brisanje redova u tablici

1. Označimo red koji želimo izbrisati (ili više njih).

2. Kliknemo na izbornik Tablica => Izbriši => Retke.

Na označeni red možemo kliknuti desnom tipkom miša i izabrati naredbu Izbriši retke.
 

Dodavanje stupaca u tablici

1. Označimo stupac (ili više njih) do kojeg želimo umetnuti novi.

2. Kliknemo na izbornik Tablica => Umetni => Stupce ulijevo ili Stupce udesno


Kad označimo čitav stupac, gumb "Umetni tablicu" se promijeni u gumb "Umetni stupce". Svakim klikom na gumb Umetni stupce umetne se novi stupac lijevo od označenog. Kliknemo li na označeni stupac desnom tipkom miša, pojavi se izbornik u kojem možemo izabrati naredbu Umetni stupce i umetnuti novi stupac (ili više njih) lijevo od označenog.

Brisanje stupaca u tablici

1. Označimo stupac kojeg želimo izbrisati (ili više njih).

2. Kliknemo na izbornik Tablica => Izbriši stupce.

Na označeni stupac možemo kliknuti desnom tipkom miša i izabrati naredbu Izbriši stupce.
        COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr