IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TEKSTNIH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA

.

MICROSOFT WORD

SPREMANJE DOKUMENTA  MICROSOFT WORD-a 2003


SPREMANJE DOKUMENTA MICROSOFT WORDA 2003

Spremanje dokumenta vršimo pomoću naredbe Spremi, a nju možemo pokrenuti klikom na gumb Spremi   na  alatnoj traci, klikom na izbornik Datoteka  naredba Spremi ili kombinacijom tipki na tipkovnici Crtl+S.
 
Pojavi se dijaloški okvir "Spremi kao" pomoću kojeg određujemo mapu u koju ćemo spremiti dokument, ime dokumenta i tip dokumenta.

Spremi kao ili Save As u Wordu 2003
 

U dijelog polju "Spremi u" nalazi se ime mape u koju ćemo spremiti dokument. Izvorno je podešena mapa Moji Dokumenti ( My Documents ), ali možemo odrediti bilo koju drugu mapu na disku tako da je otvorimo dvostrukim klikom na njeno ime ili ikonu. Isto tako sa padajućeg izbornika možemo izabrati mapu ili particiju na koju želimo snimiti datoiteku ( dokument ) Ako smo već spremili  neki dokument, Microsoft Word 2003 će u polju "Spremi u" automatski ponuditi ime mape u koju smo spremili prethodni dokument.
 
U polju "Naziv datoteke " dodjeljujemo dokumentu ime prema želji.
 
U polju "Spremi u obliku" određujemo format dokumenta. Microsoft Word 2003 automatski nudi Wordov dokument (*.doc), ali se može izabrati i neki drugi format što ovisi o potrebama korisnika. U ovom polju možemo spremiti dokument u prijašnjim  verzijama Microsoft Worda, ako za to postoji potreba.

Kada odredimo mapu, ime i oblik dokumenta kliknemo na gumb Spremi.
 
Kada jednom dokument spremimo na disk, svaku narednu promjenu spremamo klikom na gumb naredbe
 DATOTEKA => Spremi ili kliknemo na grafičkom izborniku na sličicu ( gumb ?) diskete .

SPREMANJE DOKUMENTA POD DRUGIM IMENOM

Želimo li već spremljen dokument ponovo spremiti pod drugim imenom ili u drugu mapu, pokrenut ćemo naredbu  iz tekstualnog izbornika Datoteka => Spremi kao
 
Pokretanjem ove naredbe pojavi se isti dijaloški okvir Spremi kao. U njemu odredimo promjene koje želimo, promijenimo mapu, ime ili format dokumenta i kliknemo na gumb Spremi.

Ukoliko želite spržiti (pržiti) dokument Worda na CD ili DVD, potrebno je imati program za prženje CD/DVD (npr: Nero ili Roxio)
Kreirajte dokument i snimite ga na HDD u neki folder, pokrenite program za prženje, umetnite prazan CD u pržilicu a potom spržite dotični dokument na CD. NAPOMENA: nemojte spržiti shortcut ikonu sa desktopa (često sam to viđao ;-)
Kako se prži sa Roxio programom pogledajte na linku
Snimanje datoteka na CD sa ROXIO programom 

       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr