IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTAMICROSOFT WORD - kreiranje tablica - zaokretanje tablica

KREIRANJE i ZAOKRETANJE TABLICA
U MICROSOFT WORD-u 2003


KREIRANJE i ZAOKRETANJE TABLICA U MICROSOFT WORD-u 2003

Tablice možemo kreirati na dva načina: preko tekstualnog izbornika Tablica i preko gumba na Standardnoj alatnoj traci.

Kreiranje tablica preko izbornika u Wordu

Kao prvo i osnovno postavimo KURSOR na mjesto gdje želimo umetnuti tablicu.


1. Postavimo točku unosa tablice u dokumentu (postavimo kursor na ono mjesto u dokumentu gdje želimo umetnuti tablicu).

2. Kliknemo na izbornik Tablica => Umetni => Tablica.3. U dijaloškom prozoru-okviru Umetanje tablice u polje Veličina tablice unesemo željeni broj stupaca i redaka klikanjem na strelice sa vrhom dolje i gore ili direktnim upisom  broja.Ako želimo, možemo odmah odrediti oblik tablice tako da kliknemo na gumb SamoOblikuj, a zatim u dijaloškom okviru izaberemo željeni oblik.4. Kliknemo na gumb U redu ili pritisnemo Enter.

Tablica se pojavi u dokumentu na mjestu gdje se je nalazio kursor.

Kreiranje tablica pomoću gumba "Umetni tablicu"

1. Postavimo točku (KURSOR) unosa tablice.

2. Na standardnoj alatnoj traci kliknemo na gumb Umetni tablicu

3. Pritisnutom lijevom tipkom miša prelazimo preko ćelija i označimo broj redaka i stupaca u tablici (na dnu se ispisuje veličina tablice koju kreiramo).

4. Kada smo odredili broj stupaca i redaka, otpustimo lijevu tipku miša.Tablica se pojavi u dokumentu na mjestu gdje se nalazio kursor.
Tablicu možemo nacrtati sami tako da kliknemo na izbornik Tablica => Crtanje Tablice,  i crtamo pokazivačem miša koji se preobrazio u olovku.

 
ili na gumb Tablice i obrubi na alatnoj traci Standard.

čime uključimo vidljivim plutajući izbornik Tablice i obrubiPojavi se dijaloški okvir Tablice i obrubi, a pokazivač miša poprimi izgled olovke.

Lijevom tipkom miša crtamo tablicu prema potrebi.
Kad završimo s crtanjem, zatvorimo dijaloški okvir klikom na gumb Zatvori (X)

Ponavljanje zaglavlja (Headera) u tablici na svakoj stranici

U koliko imate potrebu kreirati podužu tablicu u wordu tako da se proteže na više stranica dokumenta i želite da na svakoj stranici na vrhu lista imate zaglavlje (header) u tablici tada ga uključite u svojstvima tablice (Table Properties) tako da uključite opciju Ponavljaj kao redak zaglavlja na vrhu svake stranice (Repeat as header row at the top of each page)
  


ROTIRANJE (zaokretanje) TABLICE SA PODACIMA, ZA 90° stupnjeva (klikni ovdje)

KAKO OBOJATI ĆELIJU PROZIRNOM (transparentnom) BOJOM (klikni ovdje)

ZBRAJANJE vrijednosti u tablici (klikni ovdje)
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr