IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA

Adsense sponzorMICROSOFT WORD - tabulatori u Wordu (TAB) - postavljanje i uklanjanje tabulatora

UPOTREBA TABULATORA
U DOKUMENTU
  MICROSOFT WORD-a 2003

Search This Web Site

Adsense sponzor


UPOTREBA TABULATORA U DOKUMENTU MICROSOFT WORD-a 2003

Kako postaviti ili ukloniti tabulatore u Wordu 2007

Tabulatori se primjenjuju kada se pojavi potreba za pisanjem jednostavnijih tabelarnih prikaza, za pisanje cjenika, sadržaja knjiga, raznih popisa i listi, itd.

Graničnici tabulatora su u Word-u izvorno postavljeni na svakih 1,27 cm, (svakim pritiskom na tipku Tab na tipkovnici, kursor se pomiče za 1,27 cm.

tipka TAB na tipkovnici.

Tabulatore možemo postaviti i ukloniti pomoću dijaloškog okvira Tabulatori i pomoću ravnala i gumba tabulatora.Postavljanje tabulatora pomoću dijaloškog okvira "Tabulatori":

Kliknemo na izbornik Oblikovanje => Tabulatori.

Pojavljuje se dijaloški okvir Tabulatori u kojem zadajemo vrijednosti graničnika tabulatora, vrstu poravnanja tabulatora, kao i vodeće tabulatore (kod vodećih tabulatora se praznina lijevo od graničnika popunjava određenim znakovima (točkicama, crticama ili punom crtom).
 

Adsense sponzor
Postavljanje tabulatora jednakih vrijednosti:

Tabulatore jednakih graničnih vrijednosti određujemo u polju Zadani Pomaci tabulatora. Klikom na strelicu prema gore, vrijednost graničnika tabulatora se povećava, a klikom na strelicu prema dolje se smanjuje. Vrijednost graničnika tabulatora može se također upisati u polje. Kada odredimo vrijednost graničnika, pritisnemo tipku Enter ili kliknemo na gumb U redu.

Određivanje vrste poravnanja tabulatora:

Vrstu poravnanja tabulatora određujemo u polju Poravnanje (lijevo, sredina, desno, decimalno poravnanje ili okomita crta).


Postavljanje korisničkih tabulatora (različitih vrijednosti)


U polju Pomak tabulatora upisujemo vrijednosti graničnika tabulatora različitih vrijednosti.

1. Upišemo vrijednost graničnika tabulatora.

2. Odredimo poravnanje tabulatora.

3. Odredimo vodeće znakove tabulatora (ako želimo).

4. Kliknemo na gumb Postavi.

Ponavljamo točke 1-4 tako dugo dok ne postavimo sve tabulatore, zatim kliknemo na gumb U redu ili pritisnemo tipku Enter.

Uklanjanje tabulatora:

Već postavljene korisničke tabulatore uklanjamo na sljedeći način:

1. U polju Pomak tabulatora kliknemo na vrijednost tabulatora koji želimo ukloniti.

2. Kliknemo na gumb Očisti (ili Očisti sve ako želimo ukloniti sve tabulatore).

3. Zatim kliknemo na gumb U redu ili pritisnemo tipku Enter.

Postavljanje tabulatora pomoću ravnala i gumba tabulatora

Tabulatore možemo postaviti i preko gumba za tabulatore koji se nalazi na vrhu dokumenta s lijeve strane ravnala. Svakim klikom na gumb mijenja se vrsta poravnanja tabulatora.


Postavljanje tabulatora :

1. Odredimo vrstu poravnanja tabulatora (klikom na gumb tabulatora).

2. Kliknemo na donju polovicu ravnala na ono mjesto gdje želimo postaviti tabulator.


Premještanje tabulatora:

Kliknemo na tabulator i kada se ispod njega pojavi isprekidana okomita crta, pomaknemo ga na željeno mjesto na ravnalu i otpustimo tipku miša.

Uklanjanje tabulatora:

Kliknemo na tabulator, odvučemo ga s ravnala na radnu površinu, otpustimo tipku miša.

Adsense sponzor
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr