IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA

.

MICROSOFT WORD - kreiranje zaglavlja i podnožja (header and footer) - brisanje zaglavlja i podnožja - umetanje slike u header and footer

KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA DOKUMENTA
U
  MICROSOFT WORD-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzor


KREIRANJE ZAGLAVLJA (Header) I PODNOŽJA (Footer) DOKUMENTA U MICROSOFT WORD-u 2003

Što je ZAGLAVLJE I PODNOŽJE (Header and Footer)stranice dokumenta u MS Wordu

Zaglavlje je gornji dio a podnožje donji dio svake stranice u dokumentu.

Zaglavlje i podnožje stranice u Wordu

Zaglavlje i podnožje stranice kreiramo u izborniku Pogled => Zaglavlje i podnožje (Header and Footer).Na vrhu dokumenta pojavi se okvir za zaglavlje s točkom unosa, a ostatak dokumenta je svjetlije boje (dok uređujemo zaglavlje ili podnožje, glavni dokument je nedostupan).

U okvir zaglavlja ili podnožja unosimo podatke prema želji, npr. naziv poduzeća, adresu i sl. a možemo umetnuti i slike, npr. logotip tvrtke.

Tekst i slike unosimo u zaglavlje i uređujemo ih na identičan način kao i u običnom tekstu – preko alatnih traka ili izbornika.

ALATNA TRAKA ZAGLAVLJE I PODNOŽJE

Pomoću gumba u Alatnoj traci Zaglavlje i podnožje (Header and Footer) možemo umetnuti broj stranice, datum, vrijeme, dodati neki tekst u zaglavlje i sl.
Pomoću gumba Postava stranice možemo odrediti želimo li različita zaglavlja na parnim i neparnim stranicama ili zaglavlje samo na prvoj stranici.


 
Header and Footer

Adsense sponzor
Kada uredimo zaglavlje, na alatnoj traci kliknemo na gumb Zatvori ili dva puta kliknemo na radnu površinu.

Kada radimo u dokumentu, zaglavlje i podnožje su svjetlije boje. Prilikom ispisa dokumenta, zaglavlje i podnožje će se ispisati na papir.

Brisanje zaglavlja i podnožja

1. Kliknemo na izbornik Pogled => Zaglavlje i podnožje (Header and Footer) ili dva puta kliknemo na zaglavlje da se pojavi alatna traka Zaglavlje i podnožje (Header and Footer).

2. Označimo sav tekst u zaglavlju ili podnožju i pritisnemo tipku Delete ili kliknemo na gumb Izreži.

3. Zatvorimo alatnu traku Zaglavlje i podnožje (Header and Footer) klikom na gumb Zatvori na grafičkom izborniku.


Umetanje slike u Zaglavlje i podnožje ( Header and Footer )

Umetanje slike u Zaglavlje i podnožje je jednostavno.
Potrebno je da neku sliku jednostavno kopirate na određeno mjesto.

  1. Selektirajte sliku
  2. Desna tipka miša na sliku i Kopiraj ( Copy )
  3. Pokrenite Word program ( ili imajte već otvoren dokument )
  4. Klik na Pogled ( View ) => Zaglavlje i podnožje ( Header and Footer )
  5. Sada Vam se uokvirilo Zaglavlje
  6. Pozicionirajte kursor u Zaglavlje i Paste
  7. Pojavila Vam se slika ( oblikujte je po želji ), a veličinu Zaglavlja ili Podnožja odredite preko Postavljanje stranice ( Page Setup )

Još jedan način je da jednostavno postavite kursor u Zaglavlje pa klik na Umetanje ( Insert ) => Slika ( Picture ) => Iz datoteke ( from file )

BTW: pogledajte link Različito zaglavlje i podnožje u Wordu 2007 i umetanje slika u Header za različite dijelove dokumenta

 
Umetanje slike u Header and Footer u Wordu

Adsense sponzorAdsense sponzor
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr