IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA

.

MICROSOFT WORD - kreiranje zaglavlja i podnožja (header and footer) - brisanje zaglavlja i podnožja - umetanje slike u header and footer

KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA DOKUMENTA
U
  MICROSOFT WORD-u 2003


KREIRANJE ZAGLAVLJA (Header) I PODNOŽJA (Footer) DOKUMENTA U MICROSOFT WORD-u 2003

Što je ZAGLAVLJE I PODNOŽJE (Header and Footer)stranice dokumenta u MS Wordu

Zaglavlje je gornji dio a podnožje donji dio svake stranice u dokumentu.

Zaglavlje i podnožje stranice u Wordu

Zaglavlje i podnožje stranice kreiramo u izborniku Pogled => Zaglavlje i podnožje (Header and Footer).Na vrhu dokumenta pojavi se okvir za zaglavlje s točkom unosa, a ostatak dokumenta je svjetlije boje (dok uređujemo zaglavlje ili podnožje, glavni dokument je nedostupan).

U okvir zaglavlja ili podnožja unosimo podatke prema želji, npr. naziv poduzeća, adresu i sl. a možemo umetnuti i slike, npr. logotip tvrtke.

Tekst i slike unosimo u zaglavlje i uređujemo ih na identičan način kao i u običnom tekstu – preko alatnih traka ili izbornika.

ALATNA TRAKA ZAGLAVLJE I PODNOŽJE

Pomoću gumba u Alatnoj traci Zaglavlje i podnožje (Header and Footer) možemo umetnuti broj stranice, datum, vrijeme, dodati neki tekst u zaglavlje i sl.
Pomoću gumba Postava stranice možemo odrediti želimo li različita zaglavlja na parnim i neparnim stranicama ili zaglavlje samo na prvoj stranici.


 
Header and Footer
Kada uredimo zaglavlje, na alatnoj traci kliknemo na gumb Zatvori ili dva puta kliknemo na radnu površinu.

Kada radimo u dokumentu, zaglavlje i podnožje su svjetlije boje. Prilikom ispisa dokumenta, zaglavlje i podnožje će se ispisati na papir.

Brisanje zaglavlja i podnožja

1. Kliknemo na izbornik Pogled => Zaglavlje i podnožje (Header and Footer) ili dva puta kliknemo na zaglavlje da se pojavi alatna traka Zaglavlje i podnožje (Header and Footer).

2. Označimo sav tekst u zaglavlju ili podnožju i pritisnemo tipku Delete ili kliknemo na gumb Izreži.

3. Zatvorimo alatnu traku Zaglavlje i podnožje (Header and Footer) klikom na gumb Zatvori na grafičkom izborniku.


Umetanje slike u Zaglavlje i podnožje ( Header and Footer )

Umetanje slike u Zaglavlje i podnožje je jednostavno.
Potrebno je da neku sliku jednostavno kopirate na određeno mjesto.

  1. Selektirajte sliku
  2. Desna tipka miša na sliku i Kopiraj ( Copy )
  3. Pokrenite Word program ( ili imajte već otvoren dokument )
  4. Klik na Pogled ( View ) => Zaglavlje i podnožje ( Header and Footer )
  5. Sada Vam se uokvirilo Zaglavlje
  6. Pozicionirajte kursor u Zaglavlje i Paste
  7. Pojavila Vam se slika ( oblikujte je po želji ), a veličinu Zaglavlja ili Podnožja odredite preko Postavljanje stranice ( Page Setup )

Još jedan način je da jednostavno postavite kursor u Zaglavlje pa klik na Umetanje ( Insert ) => Slika ( Picture ) => Iz datoteke ( from file )

BTW: pogledajte link Različito zaglavlje i podnožje u Wordu 2007 i umetanje slika u Header za različite dijelove dokumenta

 
Umetanje slike u Header and Footer u Wordu


       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr