IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
.

MICROSOFT WORD - bojanje pozadine dokumenta u Wordu, umetanje teksture i slike u pozadinu - vodeni žig u Wordu

ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
(Umetanje slike u pozadinu)


ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA U MICROSOFT WORD-u 2003

Pozadinu dokumenta, odnosno stranice određujemo u izborniku Oblikovanje => Pozadina.

Kada postavimo kursor na naredbu Pozadina, pojavi se paleta boja. Klikom na određenu boju, pozadina stranice ispuni se izabranom bojom.Klikom na gumb Više boja pojavi se dijaloški okvir Boje. Ovdje biramo neku od ponuđenih boja, ili kliknemo na karticu Korisnički gdje možemo izabrati boju i podesiti njen intenzitet.

Klikom na gumb Efekti ispune pojavi se dijaloški okvir u kojem možemo birati stupnjevit prelazak jedne ili dviju boje preko stranice, s različitim stilovima sjenčanja.

Kao podlogu možemo izabrati neku od tekstura ili uzoraka tako da je prvo označimo, a zatim kliknemo na gumb U redu.

Kao pozadinu stranice možemo izabrati i neku sliku. Sliku biramo tako da otvorimo  karticu Slika, zatim kliknemo na gumb Odaberi sliku, izaberemo željenu sliku (otvorimo mapu gdje se slika nalazi i označimo je) i kliknemo na gumb U redu.

Kao pozadinu stranice možemo izabrati i neku sliku. Uzorak biramo tako da otvorimo  karticu Uzorak, zatim kliknemo na  Uzorak koji želimo,  i kliknemo na gumb U redu.

DODAVANJE VODENOG ŽIGA (Watermark) NA STRANICU: Kako umetnuti vodeni žig na stranicu Worda

Na stranicu Worda u pozadinu možete dodati VODENI ŽIG (Watermark)

1. - Da bi ste vodeni žig dodali trebate kliknuti na Oblikovanje (Format) => Pozadina (Background) => Ispisani Vodeni žig (Printed watermark)

pozadina i vodeni žig u Wordu

2. - Potom klik na opciju Tekstualni vodeni žig (Text Watermark) pa izaberite koja riječ ili riječi će biti u pozadini teksta.

tekstualni vodeni žig

Nakon klik na gumb U redu (OK) na stranici Vam se pojavljuje odabrana riječ ili fraza.
 
pozadina u dokumentu worda

Ako želite dodati novu riječ (koju želite upotrijebiti kao vodeni žig), rečenicu ili frazu postupite kako slijedi

1. Klik na Alati (Tools) =>  Mogućnosti samoispravka (Autocorrect options) => Automatski tekst (AutoText)

2. Upišite željenu riječ ili frazu i potvrdite na gumb Dodaj (Add)


Više o AutoCorrect i AutoText pogledajte na linku AutoCorrect u Wordu 2007

STALNI DOKUMENT SA VODENIM ŽIGOM

U koliko imate potrebu da često radite sa dokumentima na kojima trebate imati vodeni žig (Watermark) a ne želite stalno na svakom dokumentu iznova unositi vodeni žig, možete si olakšati ovu proceduru.

PRVI NAČIN:

Otvorite jedan bjanko prazan dokument, unesete vodeni žig(watermark) i snimite dokument kao završenu temu. Ako trebate sada izraditi novi dokument tj. drugu temu, jednostavno pritisnite CTRL+A i selektirali ste cijeli tekst, obrišite ga i ODMAH snimite dokument pod novim nazivom tj. novom temom.

DRUGI NAČIN:

Ako radite stalno na jednom dokumentu tj. sa istim vodenim žigom izradite TEMPLATE (Predložak) za dotični vodeni žig (Watermark)

1. Na novom bjanko praznom dokumentu unesite vodeni žig (Watermark), KAKO? pogledajte dio teme iznad ovog teksta pod nazivom "Dodavanje vodenog žiga na stranicu".

2. Snimite dokument kao predložak (template). Datoteka (File) => Spremi kao (Save As) => upišite naziv predloška npr: "Moj vodeni zig". Pazite ovdje trebate odabrati format datoteke! odredite sa padajućeg izbornika Predložak dokumenta (template)

Sada, svaki puta kada trebate raditi na dokumentu za koji Vam je potreban Vodeni žig otvorite dotični na slijedeći način:

Datoteka (File) => Nova =>
Sada sa novootvorenog dijela prozora iz grupe Predlošci odaberite (kliknite) na Na mom računalu (On my computer) a potom sa dijalog prozora Predlošci na kartici Općenito (General) otvorite datoteku sa nazivom koji ste dali predlošku koji sadrži vodeni žig.

  1. Na izborniku Oblikovanje pritisnite Pozadina, a zatim Ispisani vodeni žig.
  2. Učinite nešto od sljedećeg:
    • Da biste umetnuli sliku, kliknite vodeni žig (vodeni žig: Bilo koja slika ili tekst, primjerice "Tajno", koji se, kada je ispisan, prikazuje ili iznad ili ispod postojećeg teksta dokumenta.), kliknite Slikovni vodeni žig, a zatim kliknite Odaberi sliku. Odaberite željenu sliku, a zatim kliknite Umetni.
    • Kako biste umetnuli tekstualni vodeni žig pritisnite Tekstualni vodeni žig, a zatim odaberite ili unesite željeni tekst.
  3. Odaberite sve dodatne željene mogućnosti, a zatim kliknite Upotreba.
  4. Kako biste prikazali vodeni žig onako kako će se pojaviti na ispisanoj stranici koristite pogled izgleda ispisa (pogled izgleda ispisa: Pogled dokumenta ili nekog drugog objekta u obliku u kakvom će se on pojaviti kad bude ispisan. Primjerice, stavke kao što su zaglavlja, fusnote, stupci i tekstualni okviri pojavit će se na svojim stvarnim mjestima.).

Savjet

  • Ako za vodeni žig želite upotrijebiti objekt kao što je samooblik (samooblici: skupina gotovih oblika koji uključuju osnovne oblike, kao što su pravokutnici i krugovi te mnoštvo crta i poveznika, bločnih strelica, simbola dijagrama toka, zvijezda i transparenata te oblačića.), možete ga ručno zalijepiti ili umetnuti u zaglavlje (zaglavlje i podnožje: Zaglavlje, koje se može sastojati od teksta ili slika, pojavljuje se na vrhu svake stranice u sekciji. Podnožje se pojavljuje na dnu svake stranice. Zaglavlja i podnožja često sadrže brojeve stranica, naslove poglavlja, datume i imena autora.) dokumenta. Dijaloški okvir Ispisani vodeni žig ne možete koristiti za kontrolu ovih postavki.

Napomena  Ako želite dodati temu (tema: skup jedinstvenih elemenata dizajna koji daju izgled dokumentu pomoću boje, fontova i slika.) koja uključuje pozadine dokumenta, razvojne elemente i sheme boja, koristite naredbu Teme na izborniku Oblikovanje.

Obrada pozadine u Wordu - UMETANJE SLIKE U POZADINU (background)

Za ovaj primjer navest ću slijedeće:

Ako trebate download linije za Watermark kliknite OVDJE i OVDJE (da imate isprintane u podlozi dokumenta, možda ih trebate obraditi prema sebi u nekom grafičkom programu)

Imamo nekakav papirni dokument (diploma, svjedodžba, ugovor i slično) i želimo ga iskoristiti u Wordu da bi na računalu pisali tekst a dotični prazan (neispunjen) dokument stavili u printer i isprintali ga popunjenog putem Worda.

Možemo skenirati papirni dokument (omjer 1:1) i umetnuti ga u pozadinu Word dokumenta te pomoću obrazaca-polja (forms field) texboxa ili slično popuniti pa potom ispisati.

Oblikovanje (Format) => Pozadina (Background) => Efekti ispune (Efects)
umetanje slike za pozadinu pretraživanje slike za pozadinu na kompjuteru

izbor slike za pozadinu na kompjuteru
 
umetanje slike u pozadinu
Slika predloška diplome kao pozadina dokumenta u WorduOstaje da malo isprobate originalnu veličinu skeniranog obrasca u odnosu na printanje.
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr