IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA

.

MICROSOFT WORD 2003 - margine stranica u Wordu - margine u Wordu - granice teksta u Wordu

ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
U DOKUMENTU
  MICROSOFT WORD-a 2003


POSTAVLJANJE MARGINA STRANICE  U DOKUMENTU U MICROSOFT WORD-u 2003

Margine stranice možemo odrediti pomoću ravnala i miša, i u dijaloškom okviru Datoteka => Postavljanje stranice.Ako postavimo pokazivač miša uz lijevi rub ravnala na vrhu, on promijeni oblik u dvoglavu Strelicu, i istovremeno se pojavi prozorčić s opisom "Margina na vrhu".

Pritisnemo tipku miša i povučemo marginu u željenom smjeru (povećamo je ili smanjimo). Na isti način možemo mijenjati desnu, gornju i donju marginu stranice.Drugi način oblikovanja stranice je da kliknemo na izbornik Datoteka => Postavljanje stranice.
U dijaloškom okviru Postavljanje stranice na kartici Margine određujemo margine stranica u centimetrima, tako da u odgovarajuće polje upišemo određenu vrijednost.

Ako će se dokument uvezati, možemo ostaviti dodatni prostor za uvez upisujući  vrijednost u polje Uvezna margina.

U polju Od ruba na kartici Izgled određujemo margine za zaglavlje i podnožje, odnosno koliko će zaglavlje i podnožje biti udaljeno od ruba stranice.Ako želimo da margine dviju susjednih stranica budu preslikane kao u ogledalu, (npr. kod sadržaja knjige kada su unutarnje margine stranica identične),.potvrdit ćemo opciju "Zrcalne margine".Na kraju možemo izabrati da na jedan list papira ispišemo dva upola manja formata stranice.

Na kartici Papir => u polju Veličina papira izabiremo željenu veličinu papira, a veličinu možemo odrediti i samo tako da unesemo vrijednosti za širinu i visinu papira u za to predviđena polja.

U dijelu Usmjerenje možemo birati smjer (način) ispisa stranice: Portret (okomito  položena stranica) ili Pejzaž (vodoravno položena stranica). S desne strane u polju Primijeni na određujemo da li se položaj stranice odnosi na cijeli dokument, ili od ove točke naprijed. Drugu mogućnost ćemo izabrati ako stranice u dokumentu moraju imati različiti položaj ili smjer ispisa.

Na kartici Izgled određujemo izgled stranice, gdje počinje nova sekcija, hoće li parne i neparne stranice imati različita zaglavlja, ili će prva stranica biti različita od drugih.

Ovdje određujemo okomito poravnanje stranice prema vrhu, sredini, dnu ili obostrano. Izaberemo li obostrano okomito poravnanje, tada će sadržaj stranice biti obostrano  poravnan, odnosno, bit će jednakomjerno razvučen od gornje do donje margine stranice.

Ako želite pogledajte Kako postaviti različite margine u Wordu
 


POSTAVLJANJE GRANICE TEKSTA  ( vidljiva margina )

Ako želite možete na dokumentu koji pišete postaviti vidljive margine granice teksta. Za takav način rada potrebno je da imate pogled na papir dokumenta u Ispisnom pogledu ( Print preview ). Dakle uključite ovaj pogled kao na slici ispod. Zašto je ovaj pogled dobar. Dobar je zato što imate uvid u raspored teksta i kao takav će biti kada dokument ispišete ( isprintate ).

Kako postaviti granice teksta u Wordu ?

Kliknite na Alati ( Tools ) => Mogućnosti ( Options ) a potom u zoni polja za izgled ispisa i web izgleda uključite opciju Granice teksta ( Text Boundaries ).

Kada uključite ovu opciju tada ćete na papiru vidjeti crtkani okvir koji označava odakle i dokle možete pisati tekst.

Ovu opciju je dobro uključiti ako radite sa tekstom u dva ili više stupaca, pogledajte sliku ispod jer tada možete vidjeti kako će tekst biti raspoređen na listu papira ( dokumentu ).
 
Kako ukloniti Crop Marks

Ako imate prilikom otvaranja Worda prikazane dijelove za margine tzv. CROP MARKS i želite ih ukloniti, učinite to na slijedeći način

Margine i Crop Marks in Word

Kliknite na Start => All Programs => Microsoft Office => Microsoft Officeovi Alati (Microsoft Office Tools) => Jezične postavke Microsoft Office 2003 (Microsoft Office 2003 Language Settings)

Selektirajte sve ostale jezike osim Engleski i Hrvatski (lokalni jezik) => klik na gumb Ukloni (Remove)

Uklanjanje dodatnih jezika iz Worda

Resetirajte računalo.

Ako koristite Word 2007 pogledajte kako ukloniti Crop Marks u Wordu 2007 


       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr