IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
 

.

MICROSOFT WORD - prijelom redaka i orijentacija stranice u pejzaž ili portret

- PRIJELOM REDAKA I STRANICA
- ORIJENTACIJA STRANICE Portrait and Landscape
PRIJELOM REDAKA I STRANICA

U radu s dokumentima događa se da prvi red u odlomku bude na jednoj strani, a ostatak odlomka na drugoj, ili da nam posljednji red u odlomku prijeđe na sljedeću stranu.

Da bismo izbjegli ovakve situacije, podesit ćemo tok teksta u odlomku u dijaloškom okviru Odlomak.

Kliknemo na Oblikovanje => Odlomak i izaberemo karticu Prijelomi redaka i stranica.

U polju prijelom stranica potrebno je potvrditi opciju "Ne odvajaj prvi/zadnji redak".


ORIJENTACIJA (usmjerenje) POLOŽAJA LISTA - STRANICA (Portrait or Landscape)

Vjerojatno ste nekada imali potrebu da u dokumentu sa više stranica na kojem ima dosta teksta umetnete poneku tablicu koja je preširoka za PORTRET položaj stranice. U tom slučaju bi Vam dobro došlo da jedna od stranica i to određena bude u položaju PEJZAŽ (LANDSCAPE). Ako niste znali kako evo uputa.

Kako se vrši promjena i kombinacija orijentacije stranice ili lista u Wordu 2007 pogledajte na linku,
 Kombiniranje orijentacije Portrait/Landscape u Wordu 2007

Ovo je naš problematični primjer (ja sam umanjio listove da svi stanu na ekran)

Da bi riješili ovaj problem potrebno je napraviti Prijelom stranice (Page Break) ili Prijelom sekcije.

Dok još niste umetnuli tablicu postavite KURSOR na kraj prethodne stranice. Potom sa tekstualnog izbornika Umetanje (Insert) => Prijelom (Break) a potom na novootvorenom dijalog prozoru čekirajte opciju Slijedeća stranica (Next Page)

Sada ODMAH kliknite na Datoteka (File) => Postavljanje stranice (Page Setup) => kliknite na Pejzaž (Landscape) pa potvrdite sa U redu.

Sada imate situaciju kao na slici ispod. Dakle prva dva lista sa tekstom su orijentirana PORTRET a SVI ostali listovi (stranice) iza ta dva su orijentirani PEJZAŽ (Landscape)

Sada na kraju stranice (gdje nam se nalazi tablica) postavite kursor i ponovite prethodnu radnju umetanja prijeloma. Sa tekstualnog izbornika Umetanje (Insert) => Prijelom (Break) a potom na novootvorenom dijalog prozoru čekirajte opciju Slijedeća stranica (Next Page). Opet odmah ODMAH kliknite na Datoteka (File) => Postavljanje stranice (Page Setup) => kliknite na Portret (Portrait) pa potvrdite sa U redu.

Ovim potezom ste ponovno vratili orijentaciju na PORTRAIT. I sada naravno možete nastaviti pisati tekst dalje. Ako Vam treba ponovno promijeniti orijentaciju stranice ponovite navedene postupke itd itd.

A to izgleda otprilike ovako

.I na kraju ako želite vidjeti gdje su sve prijelomi stranice postavljeni, kliknite na gumb Običan pogled (u donjem lijevom kutu radnog prozora Worda)
Promjenu položaja orijentacije lista (stranice) možete uraditi i na slijedeći način (portret/portrait, pejzaž/landscape)

Završite sa pisanjem teksta u  i želite da Vam slijedeća stranica promijeni položaj iz Portrait u Landscape ili obratno.

Kliknite na Datoteka (File) => Postavljanje stranice (Page setup) => i kliknite na položaj papira Portrait ili Landscape.
U polje Pretpregled (Preview) => Primjeni na (Apply to) sa padajućeg izbornika odaberite opciju Od ove točke naprijed (This Point Forward)


 

Nakon klika na gumb U redu (OK) slijedeća stranica je promijenila položaj (usmjerenje).

Ako želite pogledati kako se umeću brojevi u sekcije pogledajte
link
INSERT PAGE NUMBER in to sections 

       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr