IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
.

MICROSOFT WORD

PORAVNANJE ODLOMAKA
U DOKUMENTU
  MICROSOFT WORD-a 2003


PORAVNANJE ODLOMAKA  U DOKUMENTU U MICROSOFT WORD-u 2003

Poravnanje odlomaka može se odrediti pomoću gumbi na alatnoj traci Oblikovanje ili pomoću dijaloškog okvira Odlomak, kliknemo na izbornik Oblikovanje => Odlomak.Postoje četiri vrste poravnanja odlomka:

1. Lijevo – poravnanje uz lijevu marginu dokumenta

2. Centrirano (Sredina) – poravnanje prema sredini između dviju margina dokumenta

3. Desno – poravnanje uz desnu marginu dokumenta

4. Obostrano (Poravnanje) – tekst je poravnat uz lijevu i desnu marginu dokumenta.

Poravnanje preko alatne trake Oblikovanje vrši se tako da se klikne na gumb za određenu vrstu poravnanja (gumb mora biti osvijetljen i utisnutu traku). Poravnanje će se primijeniti na odlomak u kojem se nalazi kursor ili na označeni dio teksta (više odlomaka ili čitav dokument).

Poravnanje pomoću dijaloškog okvira: kliknemo na Oblikovanje => Odlomak a zatim u polju Poravnanje odredimo vrstu poravnanja ( desno ) i potvrdimo izbor klikom na gumb U redu ili pritiskom na tipku Enter.
 

DESNO poravnanje odlomka izgleda ovako:Ako imate ovakav problem prilikom poravnanja odlomka (pasusa ili paragrafa, tada posjetite ovaj link JUSTIFY TEXT IN WORD

Neispravno obostrano poravnat tekst paragrafa u Wordu - incorrect Justify text in Word       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr