IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
.

MICROSOFT WORD - odlomak - pasus - parafraf - odjeljak

UVLAČENJE REDOVA I ODLOMAKA
U DOKUMENTU
  MICROSOFT WORD-a 2003

Search This Web Site

Adsense sponzor


UVLAČENJE REDOVA I ODLOMAKA  U DOKUMENTU U MICROSOFT WORD-u 2003

Uvlačenjem redova i odlomaka postižemo različit izgled dokumenta, a pojedine odlomke time možemo posebno naglasiti.

Odlomke možemo uvlačiti pomoću ravnala i miša, pomoću gumbi na alatnoj traci Oblikovanje i određivanjem vrijednosti uvlaka u dijaloškom okviru Odlomak.

1. Pomoću ravnala i miša

Označimo odlomak (postavimo kursor u odlomak koji želimo uvući ili označimo više odlomaka) i povučemo uvlaku po ravnalu na željeno mjesto Kada otpustimo lijevu tipku miša, odlomak će se uvući na mjesto gdje je na ravnalu postavljena uvlaka.2. Pomoću alatne trake Oblikovanje

Označimo odlomak (ili više njih) i kliknemo na gumbe za povećanje ili smanjenje uvlake na alatnoj traci Oblikovanje.

3. Pomoću dijaloškog okvira Odlomak

Označimo odlomak ili više njih, kliknemo na izbornik Oblikovanje => Odlomak.
U dijaloškom okviru Odlomak u polju Uvlačenje odredimo vrijednosti uvlake s lijeve i desne strane odlomka. Pri tom se uvlače cijeli odlomci.
Želimo li uvući samo prvi red u odlomku, tada u polju Specijalno izaberemo opciju "Prvi redak".

Ako želimo uvući sve redove odlomka osim prvog, tada izaberemo opciju "Viseće".

Sada naš odlomak izgleda ovako

 

Adsense sponzorAdsense sponzor
Adsense sponzor
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr