IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
.

MICROSOFT WORD - proširenje i stiskanje teksta u Wordu - oblikovanje teksta i slova, format font

PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
U DOKUMENTU
  MICROSOFT WORD-a 2003


PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS U DOKUMENTU U MICROSOFT WORD-u 2003

Kada se pojavi potreba za proširenim ili zgusnutim ispisom cijelog ili samo dijela teksta, potrebno je učiniti sljedeće:

1. Označiti tekst.

2. Kliknuti na izbornik Oblikovanje => Font.

3. U dijaloškom okviru Font kliknuti na karticu Razmak među znakovima.

4. U polju Razmak izabrati vrstu ispisa (obično, prošireno ili zgusnuto).

5. Izbor potvrditi klikom na gumb U redu..


U polju Položaj možemo birati spušteni ili povišeni položaj označenog znaka ili riječi u odnosu na red. Pri tome sami određujemo vrijednost u polju s desne strane.

Ako kliknete na gumb ZADANO ( Default ) onda Vam se pojavi ovaj dijaloški okvir. Ako potvrdite ta će promjena biti primjenjena na sve nove dokumente.


IZRADA I ISPIS KNJIGE U WORDU

Ispis savinute knjižice

Kada za postavu stranice odaberete Savijanje knjige, Microsoft Word ispisuje dvije stranice na jednu stranu papira. Kada presavijete papir, on će se otvoriti poput knjige. Ova mogućnost namijenjena je za dokumente koji imaju više od dvije stranice.

Postavite dokument kao knjižicu.
Kako?

Kada stvarate knjižicu, najbolje je započeti s novim, praznim dokumentom kako biste imali bolju kontrolu nad postavljanjem teksta, grafika i ostalih elemenata. Savijanje knjige možete dodati postojećem dokumentu, ali ćete možda morati premjestiti neke elemente nakon što postavite savijanje knjige.

Započnite novi, prazni dokument.
Na izborniku Datoteka, pritisnite Postavljanje stranice, a zatim karticu Margine.
Na popisu Više stranica odaberite Presavijena knjiga.
Ako dokument nije postavljen na pejzažnu orijentaciju, Microsoft Word ga postavlja na nju.

U okvirima Unutra i Izvana, upišite ili odaberite količinu željenog razmaka za unutarnje i vanjske margine (margina: prazni prostor izvan područja ispisa na stranici)..
Ukoliko vam je oko pregiba potrebno još više razmaka za uvez, upišite ili odaberite količinu razmaka u okviru Dubina.

U popisu Listova po knjižici, odaberite broj stranica koji želite uključiti u jednu knjižicu.
Ako je broj stranica dokumenta veći od broja stranica knjižice, Word ispisuje dokument kao višestruke knjižice.

U dijaloškom okviru Postavljanje stranice odaberite sve ostale željene mogućnosti.
Vašem dokumentu dodajte tekst, grafike, zaglavlja ili podnožja (zaglavlje i podnožje: Zaglavlje, koje se može sastojati od teksta ili slika, pojavljuje se na vrhu svake stranice u sekciji. Podnožje se pojavljuje na dnu svake stranice. Zaglavlja i podnožja često sadrže brojeve stranica, naslove poglavlja, datume i imena autora.), i ostale elemente kao i obično.
Na izborniku Datoteka, pritisnite Ispis.
Postavite mogućnosti za ispis na obje strane papira.

Ako koristite pisač za obostrani ispis (automatski ispisuje na obje strane papira)

Pritisnite Svojstva, a zatim postavite željene mogućnosti. Ako postoji izbor postavke orijentacije stranice i mogućnost obostranog ispisa, postavite pejzažnu orijentaciju, i okrenite dokument na kraći rub ili kraću stranicu.

Ako ne koristite pisač za obostrani ispis

U dijaloškom okviru Ispis, uključite potvrdni okvir Ručno postavljanje obostranog ispisa. Word ispisuje sve stranice koje se pojavljuju na jednoj strani papira, a zatim vas obavještava da okrenete sloj i ponovno ga stavite u pisač.

Označite raspon stranica koje želite ispisati.
Ako pritisnete Trenutna stranica ili Stranice, Word ispisuje navedenu stranicu, plus ostale tri stranice koje pripadaju istom listu papira.

Ako pritisnete Odabir, Word ispisuje vaš odabir koristeći zadani izgled stranice umjesto prikaza knjižice.

 

       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr