IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
.

MICROSOFT WORD - oblikovanje fonta - smjer texta - skrivanje teksta

OBLIKOVANJE FONTA U DOKUMENTU
SMJER TEKSTA
SKRIVANJE TEKSTA U WORD DOKUMENTU


OBLIKOVANJE FONTA U DOKUMENTU U MICROSOFT WORD-u 2003

Tekst koji želimo oblikovati, moramo prethodno označiti.

Font možemo oblikovati pomoću gumbi na alatnoj traci Oblikovanje i u dijaloškom okviru Font.

Klikom na gumbe na alatnoj traci Oblikovanje možemo mijenjati Font (slova - pismo), veličinu fonta, podebljati, ispisati kurzivom ili podcrtati font i promijeniti boju fonta.

Kliknemo li na izbornik Oblikovanje => Font pojavi se dijaloški okvir Font u kojem možemo birati više mogućnosti.

U polju Font: biramo vrstu fonta klikom na pojedino ime s liste, a u prozorčiću Pregled vidimo kako pojedini font izgleda.

U polju Stil fonta biramo stil koji želimo: običan, kurziv, podebljano ili podebljano kurziv.

U polju Veličina: biramo veličinu fonta klikom na brojčanu vrijednost. Želimo li neparnu vrijednost veličine fonta, tada izbrišemo broj u polju Veličina i upišemo željeni broj. Zatim kliknemo na gumb U redu ili pritisnemo tipku Enter.

U polju Boja fonta biramo boju fonta. Kliknemo na gumb sa strelicom pored polja, a zatim izaberemo jednu od ponuđenih boja ili kliknemo na Više boja za izbor sa palete boja, a u dijaloškom okviru Boje biramo boju ili njen intenzitet na kartici Korisnički.

U polju Stil podcrtavanja biramo način podcrtavanja (jednostruka crta, valovima, podcrtavanje samo riječi itd.), a u polju Boja podcrtavanja biramo boju.

U polju Efekti: biramo efekte kao što su precrtavanje riječi jednom ili dvostrukom crtom, dodavanje sjena, samo konture slova itd.

U prozoru Pretpregled možemo vidjeti sve promjene koje smo učinili.

Kada izaberemo sve što želimo, kliknemo na gumb U redu. 

Ako kliknete na gumb ZADANO ( Default ) onda Vam se pojavi ovaj dijaloški okvir. Ako potvrdite ta će promjena biti primjenjena na sve nove dokumente.

Smjer teksta u Wordu

Smjer teksta možete postaviti samo ako se tekst nalazi u ćeliji neke tablice.
Selektirajte tekst u čeliji tablice koji želite usmjeriti.
Na tekstualnom izborniku kliknite na Oblikovanje (Format) => Smjer teksta (Text direction) a potom odredite smjer teksta.
 
smjer teksta u Wordu
 


UKLANJANJE ILI BRISANJE HIPERLINKOVA ( oblikovanje teksta )

Ako se nađete u situaciji da često kopirate tekstove sa interneta u Word i smetaju Vas kopirani linkovi koji su plave boje a k tome i podvučeni, problem možete riješiti na slijedeći način.

1. Kopirajte tekst u Word
2. Selektirajte cijeli tekst ( ili pritisnite kombinaciju tipki CTRL+A )
3. Pritisnite kombinaciju tipki CTRL+SHIFT+F9 ( sada ste uklonili hiperlinkove )
4. CTRL+A ( opet selekcija cijelog teksta )
5. Obojajte cijeli tekst u crnu boju a potom kliknite ne gumb Underline da cijeli tekst podvučete pa ponovno klik da uklonite podvlaku
 

SKRIVANJE DIJELA TEKSTA U WORD DOKUMENTU

Za detalje tutoriala klikni OVDJE

OBLIKOVANJE FONTA I ZAMJENA U TEKSTU SA RAZLIČITIM FONTOM I VELIČINOM ( Povećanje i Smanjenje )

Za detalje tutoriala klikni OVDJE

 


       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr