IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
MICROSOFT WORD - upotreba tekstualnih okvira - tekst u okviru

UPORABA TEKSTUALNIH OKVIRA
U DOKUMENTU
U  MICROSOFT WORD-u 2003


UPORABA TEKSTNIH OKVIRA U DOKUMENTU U MICROSOFT WORD-u 2003  ( tekstni okviri )

Tekstualni okrivi su okviri koji sadrže određeni tekst. Kako mogu biti različite veličine i boje, služe za isticanje sadržaja dokumenta.

Tekstualni okvir možemo kreirati tako da ga prvo nacrtamo, a zatim unosimo tekst ili da već napisan tekst uokvirimo.

Ako imamo napisan tekst koji želimo smjestiti u okvir, tada tekst označimo, a zatim kliknemo na izbornik Umetanje => Tekstualni okvir ili kliknemo na gumb Tekstualnog okvira na alatnoj traci za crtanje. Označeni dio teksta se pojavi u okviru koji je potrebno dalje urediti.
Traku za crtanje uključujemo preko tekstualnog izbornika Pogled => Alatne trake => Crtanje  ili preko gumba na grafičkom izborniku Standard
Dotična alatna traka nam se pojavi na dnu prozora


Želimo li prvo nacrtati okvir, a zatim unijeti tekst, kliknut ćemo na gumb Tekstualnog okvira na traci za crtanje ili na izbornik Umetanje => Tekstualni okvir.

U oba slučaja pokazivač miša promijeni oblik u križić. Sada pritisnutom lijevom tipkom miša crtamo oblik i veličinu okvira prema želji. Nakon tog unosimo tekst.


Uređivanje Tekstualnih okvira


Sadržaj Tekstualnog okvira uređuje se na isti način kao i svaki drugi tekst u dokumentu, bilo korištenjem dijaloškog okvira Font ili korištenjem gumba na alatnoj traci Oblikovanje (veličina fonta, podebljanje itd.).

Izgled samog okvira određujemo u dijaloškom okviru Oblikuj Tekstualni okvir koji se pojavi kada kliknemo na izbornik Oblikovanje => Tekstualni okvir.

Ovaj dijaloški okvir sadrži nekoliko kartica. Na kartici Boje i crte biramo boju ispune Tekstualnog okvira, stil, debljinu i boju crta okvira.
Na kartici Veličina unosimo brojčane vrijednosti za visinu i širinu Tekstualnog okvira, a u polju Skaliranje možemo proporcionalno smanjiti visinu ili širinu za određeni postotak.
 Veličinu Tekstualnog okvira možemo mijenjati i pomoću miša.
Na kartici Izgled možemo birati stil omatanja Tekstualnog okvira u odnosu na odlomak.
Na kartici Tekstualni okvir unosimo vrijednosti za unutarnje margine Tekstualnog okvira.Promjena veličine Tekstualnog okvira pomoću miša: označimo Tekstualni okvir, a zatim pomoću označenih kvadratića na uglovima i stranicama okvira razvlačimo ili suzimo okvir dijagonalno, prema gore ili prema dolje, ovisno o potrebama.

Premještanje Tekstualnog okvira: označimo okvir i vučemo ga mišem na željeno mjesto.

Brisanje Tekstualnog okvira: označimo okvir i pritisnemo tipku Delete ili kliknemo na gumb Izreži

Ako želite naučiti Kako pisati okomito tekst u Wordu posjetite dotični link.
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr