IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TEKSTNIH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
.

MICROSOFT WORD - simboli u Wordu - umetanje simbola u Wordu - znakovi u Wordu

UMETANJE SIMBOLA
(simboli i znakovi u Wordu)


UMETANJE SIMBOLA (ZNAKOVA) U DOKUMENT U MICROSOFT WORD-u 2003

Simboli su posebni znakovi. Simbole možemo umetnuti bilo gdje u tekstu pozivanjem naredbe iz izbornika Umetanje na sljedeći način:

1. Postavimo točku unosa na mjesto gdje želimo umetnuti simbol.

2. Kliknemo na tekstualni izbornik Umetanje => Simbola.3. U dijaloškom okviru kliknemo na simbol koji želimo umetnuti u dokument. Slika izabranog simbola  ima plavu pozadinu. U polju Font biramo font (u ovom slučaju to je WINGDINGS), jer svaki font sadrži različite simbole. Klikom na gumb Umetni, izabrani simbol se pojavi u dokumentu na mjestu točke unosa.


Umetanje simbola možemo ponoviti više puta, ovisno o tome koliko simbola želimo umetnuti u tekst.

4. Zatvorimo dijaloški okvir klikom na gumb Zatvori ili . Primijetimo prvi prozor dok još nismo umetnuli simbol. Nema gumba Zatvori, na njegovom mjestu je gumb Odustani.Premještanje simbola

Simbol možemo premjestiti na drugo mjesto u dokumentu na način da ga označimo, a zatim ga lijevom tipkom miša odvučemo na željeno mjesto.

Brisanje simbola

Simbol izbrišemo tako da ga označimo, a zatim pritisnemo tipku Backspace, Delete
ili kliknemo na gumb naredbe Izreži .

I konačno rezultata može biti ovakav

PAMETNI NAVODNICI  U DOKUMENTU  MICROSOFT WORD-a 2003

ko ste ikada imali problem kada ste upisali navodnike pa Vam se pojavili slijedeći znakovi
>>navod<<
 umjesto ovih "navod" koje su po meni bolji uradite slijedeće:

1. Sa tekstualnog izbornika izaberite naredbu Tools (Alati) => AutoCorrect Options (Mogućnosti samoispravka)
2. Na dijalog prozoru trebate selektirati karticu (tab) Autoformat (Samooblikovanje) i isključite kvačicu ispred opcije "Straight Quotes" with "Smart quotes" (Ravne navodnike - pametnim navodnicima)

 
3. Također na istom dijalog prozoru trebate selektirati karticu (tab) Autoformat As You Type (Samooblikovanje za vrijeme upisa) i isključite kvačicu ispred opcije "Straight Quotes" with "Smart quotes" (Ravne navodnike -- pametnim navodnicima)

BTW: AKO želite vidjeti sve specijalne znakove koje možete koristiti u Wordu posjetite link Specijalni znakovi u Wordu

 
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr