IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TEKSTNIH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
.

MICROSOFT WORD - kako kreirati sadržaj u wordu

NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA
U TEKSTU
 U  MICROSOFT WORD-u 2003


NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU U MICROSOFT WORD-u 2003

Vršimo li u tekstu određena nabrajanja (nabrajanja stavki, podnaslova i sl.), postoji potreba da se taj dio teksta posebno istakne. Osim nabrajanja stavki možemo poželjeti određene odlomke u tekstu označiti grafičkom oznakom.

Želimo li da tekst nabrajamo bojevima 1, 2 itd. kliknemo na gumb Numeriranje na grafičku oznaku na alatnoj traci Oblikovanje,

a ako želimo nabrajanje istaknuti točkicama ili zvjezdicama, kliknemo na grafičku oznaku na alatnoj traci Oblikovanje.Klikom na gumbe na alatnim trakama pojavi se grafička oznaka ili numeracija kakvaje određena u dijaloškom okviru Grafičke oznake i numeriranje, tako dugo dok to ne promijenimo.

Način i vrstu numeracije određujemo u dijaloškom okviru Grafičke oznake i numeriranje. Kliknemo na izbornik Oblikovanje naredba Grafičke oznake i numeriranje.Na kartici Grafičke oznake biramo vrstu grafičkih oznaka kojima želimo označiti  odlomak ili nabrajati tekst. Grafičku oznaku biramo tako da označimo kvadratić s oznakom, a zatim kliknemo na gumb U redu.

sada imamo situaciju kao na sliciGrafičke oznake možemo prilagoditi prema želji. Označimo kvadratić sa znakom koji  želimo zamijeniti i kliknemo na gumb Prilagodi. Pojavi se novi dijaloški okvir
 

   

Prilagodi popis s grafičkim oznakama u kojem možemo izabrati jedan od ponuđenih znakova. Označimo znak koji želimo i kliknemo na gumb U redu. Sada se izabrani znak nalazi na kartici Grafičke oznake. A ima tu još opcija.

Ako nas ni jedan znak u dijaloškom okviru Prilagodi popis s grafičkim oznakama ne zadovoljava, tada kliknemo na gumb Znak... oznaka i u dijaloškom okviru izaberemo bilo koji znak. Odabir znaka potrebno je potvrditi klikom na gumb U redu.
Osim grafičkih znakova možemo koristiti i slike. Kliknemo na gumb Slika i pojavi se dijaloški okvir Grafička oznaka – slika u kojem možemo izabrati jednu od ponuđenih slika ( pri tom se CD Office 2003 mora nalaziti u zato predviđenoj jedinici jer se slike po odabiru učitaju s CD-a ili idemo na internet i potražimo sliku).Ako želimo izabrati sliku iz vlastite datoteke, kliknemo na gumb. Uvezi i izaberemo sliku. Izbor potvrdimo klikom na gumb U redu.
Na kartici Numerirano možemo izabrani način nabrajanja brojevima, tako da označimo način numeriranja i kliknemo na gumb U redu. Način numeriranja možemo prilagoditi klikom na gumb Prilagodi isto kao i kod grafičkih oznaka.
Na kartici Numerirano Hijerarhijski  određujemo način numeriranja naslova i podnaslova u dokumentu.
Prelaskom u novi red pritiskom na tipku Enter, način nabrajanja se prenosi u novi red.

Dvostrukim prelaskom u novi red pritiskom na tipku Enter, poništavamo daljnji način nabrajanja.
 

SAMOISPRAVAK ( autocorrect ) U MICROSOFT WORD-u 2003

Ako imate problema sa pisanjem teksta u Wordu, npr: Vi napišete slovo "i" a nakon pritiskanja razmaknice pojavi Vam se slovo "I"

Riješite to u dijalog prozoru na slijedeći način:
 
SAMOISPRAVAK ili autocorrect  U MICROSOFT WORD-u 2003

Sada bi trebalo biti slovo koje ste upisali.
Isto tako možete i druge znakove ili kratice. Više o AutoCorrect i AutoText pogledajte na linku AutoCorrect u Wordu 2007


Kreiranje sadržaja i podešavanje numeracije naslova i podnaslova
(numeriranje tema i podtema u dokumentu, izrada diplomskog, magistarskog ili maturskog rada)

Kako kreirati (izraditi) sadržaj u Wordu

Što je SADRŽAJ ( kazalo )
To je skupni popis glavnih tema i podtema u nekom dokumentu ( knjizi ).
Prilikom izrade maturske radnje potrebno je na početku ili kraju radnje napraviti sadržaj. Vidio sam da neki korisnici Worda to rade ručno da ne kažem "pješke"

Izrada sadržaja ili kazala može se izvesti na slijedeći način:

Kao prvo potrebno je dobro isplanirati samu koncepciju dokumenta za koji ćemo izraditi sadržaj. Znači moramo kao prvo kompletan dokument ( tekst dokumenta ) podijeliti na Glavne teme, podteme, stavke itd....[naslov1, naslov2, naslov3 itd...). Važno je isplanirati, gdje će nam biti sadržaj, na početku dokumenta ( na kojem listu ) ili na kraju dokumenta.

Uzmimo za primjer izradu diplomskog rada. Isti se sastoji od glavnih tema i više razina podtema ili stavki.
Na slici dolje vidimo gotov izrađen sadržaj diplomskog rada a kada pozicioniramo pokazivač miša na naziv teme ili stavke pojavi nam se okvir dijaloga koji nam kazuje da pritisnemo tipku CTRL i kliknemo mišem na naziv. Nakon toga automatski nas Word pozicionira na dotičnu temu tj. stranicu. Ovo je dobro ako imamo dokument sa višestrukim brojem listova zbog brzog prebacivanja sa teme na temu.

Kako kreirati ili izraditi sadržaj u Wordu

Kada smo isplanirali sve teme i podteme, vršimo unos tekstova za teme. Ovdje je važno napomenuti da svi Naslovi i podnaslovi tema budu odvojeni novim paragrafom ( Enterom ).
Da ne bih komplicirao stvar korak po korak ću objasniti nekoliko prvih naslova i podnaslova tj pisanje diplomskog rada.

Prvi list dokumenta ostavit ćemo prazan ili odmah napisati naslovnu stranicu diplomskog ili magistarskog rada. No važno je da postavite kursor na početku lista i pritisnete tipku ENTER da bi se spustili na treći list na kojem će biti prvi naslov teme..

Na drugi list dokumenta planiramo staviti sadržaj ( kazalo )

Na trećem listu planiramo UVOD.
No prije samog početka pisanja naslova tema i tekstova moramo podesiti brojanje stranica tj. listova.
Sa tekstualnog izbornika Worda u grupi naredbi Umetanje  aktiviramo naredbu Brojevi stranica...

U novootvorenom prozoru "Brojevi stranica" podesimo parametre za Položaj broja stranice ( dno stranice ) i poravnanje u sredini. Ovdje trebamo isključiti kućicu ispred opcije "Pokaži broj na prvoj stranici" jer nam se na naslovu diplomskog rada ne smije nalaziti broj stranice. Slika dolje.

Sada trebamo kliknuti na gumb "Oblikuj" nakon čega nam se otvara novi dijaloški prozor pod nazivom "Oblik broja stranice" na kojem odaberemo opciju "Počni od" i upišemo broj 0 ( nula )

Sada smo podesili brojanje i situacija bi trebala biti slijedeća
Prvi list bez broja, drugi list sa brojem 1. i treći list sa brojem 2.

Slijedeći korak je pisanje naslova prve teme. Jednostavno napišite naslov teme kao običan tekst bez oblikovanja.  npr: UVOD
Nakon upisa pritisnite Enter za prijelaz u novi red tj. početak novog odlomka ( pasusa ili paragrafa ). Nastavite s upisom teksta vezanog uz naslov.

Ako imate rad bez uvoda onda upišite jednostavno naslov prve teme pa Enter. U slučaju da odmah iza naslova prve teme trebat napisati podnaslov te teme jednostavno ga upišite pa Enter. sada pišite tekst vezan uz naslov ili podnaslov. Kada ste završili s tekstom pritisnite Enter za prijelaz u novi red i upišite drugi naslov ili podnaslov pa tekst i tako redom.
( ovdje morate obratiti pažnji i pamtiti koje su Vam glavni naslovi a koje su podnaslovi pa opet pod-pod naslovi ili stavke na nižim razinama. ) Što možete vidjeti na slici primjera sadržaja diplomskog rada. Prilikom upisa naslova možete odmah odrediti stil ali o tome kada savladate osnove.

Sada smo upisali sve naslove i podnaslove tema i sve tekstove vezane uz njih. Idemo sada odrediti stilove za svaku razinu naslova.

Prve i osnovne teme diplomskog rada označit ćemo stilom NASLOV1. Kako.

Obilježimo ( selektiramo ) samo tekst ili red u kojem se nalazi naziv teme. Potom sa izbornika "Oblikovanje" kliknemo na padajući izbornik da otvorimo stilove.

Nakon odabira naslova u ovom slučaju NASLOV 1 ( Heading 1 ) može doći do promjene izgleda i veličine teksta teme. No nemojte se brinuti za to. Idemo dalje. Sada imamo situaciju kao na slici dolje.

Sada idemo selektirati ( obilježiti ) tekst podnaslova na razini 2, to su naslovi dijelova glavne teme. Opet klik na padajući izbornik Stila i klik na Naslov 2. Sada imamo slijedeću situaciju.

Sada idemo selektirati ( obilježiti ) tekst podnaslova na razini 3, to su naslovi dijelova razine 2, a glavne teme. Opet klik na padajući izbornik Stila i klik na Naslov 3. Sada imamo slijedeću situaciju.

Gore navedene radnje moramo uraditi za sve NASLOVE ( razina 1 ) tj. Glavne teme dokumenta . Da ne bi išli jednu po jednu možemo selektirati prvu pa pritisnuti tipku CTRL a potom drugu temu, treću itd.... Onda odredimo koji stil će biti tj. Naslov 1.
Tako isto postupimo za ostale razine.

Naravno ove stilove možemo odrediti odmah nakon upisa teksta naslova ( teme ) i pritiska tipke Enter.

Kada smo sve završili naš tekst u dokumentu izgleda šaroliko. No sada nam ostaje da odredimo druge parametre izgleda oblika pojedinih razina. To radimo na slijedeći način.

Selektiramo prvo razinu 1 ( cijeli red ili tekst teme ) a potom na Tekstualnom izborniku aktiviramo grupu naredbi Oblikovanje => Stilovi i oblikovanje...

Sada nam se u desnom dijelu prozora otvorio novi dijalog prozor pod nazivom "Stilovi i oblikovanje"

Odmah uočimo da smo pozicionirani na stil Naslov 1. Uočimo da imamo dva okvira u kojima piše Naslov 1. GORNJI i DONJI okvir. Kada pozicioniramo pokazivač miša na DONJI okvir dotični stil u desnom dijelu okvira stila pojavi se trokutić za aktiviranje padajućeg izbornika. No s obzirom da imamo više naslova na razini 1, u GORNJEM okviru tj. ispod njega kliknit ćemo na gumb "Odaberi sve" i Word će odabrati sve naslove u dokumentu na razini 1 koje smo oblikovali za taj stil i razinu.

Kada smo odabrali sve naslove sa razine 1 potrebno je u DONJEM okviru kliknuti na trokutić koji aktivira padajući izbornik dotičnog stila a potom na naredbu "Izmjena" i otvorit će nam se novi dijaloški prozor pod naslovom "Izmjena stila"

U novootvorenom prozoru izvršit ćemo oblikovanje teksta naslova teme. Odmah na prvom dijelu ovog prozora možemo odrediti vrstu slova ( fonta ), veličinu, vidjeti kako to izgleda u dokumentu i slično. Ako kliknemo na gumb "U redu" vidjet ćemo promjene, ali nas zanima još gumb Oblikovanje na dnu prozora .

Kada kliknemo gumb "Oblikovanje" pojavit će nam se izbornik na kojem nas zanimaju tri naredbe. Font, Odlomak i Numeriranje.

No idemo redom. Da ne objašnjavam ponovno naredbu FONT, jer smo već font odredili na prozoru idemo na drugu naredbu "Odlomak.." u kojoj možemo podešavati parametre za pozicioniranje naslova u odnosu na tekst. Za početak nemojte ništa podešavati ( kasnije se malo poigrajte da vidite rezultate podešavanja ) Ovdje možete uvlačiti podnaslove ( naslove )  na razinama 2 i 3 u polju Uvlačenje.

Sada nam dolazi jedna od važnijih stavki sa izbornika nakon klika na gumb "Oblikovanje" a to je naredba NUMERIRANJE.

Na ovom prozoru "Grafičke oznake i numeriranje" trebamo odabrati HIJERARHIJSKI način na koji će se numerirati stilovi naslova i podnaslova na različitim razinama. Ja sam odabrao donji uokvireni način.

Nakon odabira hijerarhijskog načina numeriranja klik na gumb "U redu" pa potom opet na prozoru "Izmjena stila" klik na gumb "U redu". Sada vidimo rezultat našeg oblikovanja.

Sada je još potrebno sve ovo ponoviti za razinu2 i razinu 3  tj. stila za Naslov2 i Naslov3. Nakon obrade stilova konačan rezultat u dokumentu je slijedeći. Može se dogoditi da Vam pri završenom prvom podešavanju odmah Word podesi razine 2 i 3 a Vi trebate samo oblikovati Font. sada na svih 150 listova Vaše diplomske radnje svi naslovi tema na svim razinama imaju brojčane oznake i položaj u odnosu na tekst, koji ste odredili.

Sada tek idemo izraditi SADRŽAJ ( kazalo ) za kompletnu diplomsku radnju.

Kao prvo kliknimo na početak lista na kojem će nam se nalaziti Sadržaj. Potom na tekstualnom izborniku kliknimo na grupu naredbi "Umetanje" => "Reference"  => "Indeks i tablice".
 
Na novootvorenom prozoru na kartici "Indeks i tablice " kliknemo na gumb "U redu". Ovdje možemo odrediti dodatne parametre našeg sadržaja. To prepuštam Vama.
 

VOILA! naš sadržaj je tu.

 Ako želite naučiti Kako kreirati sadržaj naslova i podnaslova u Wordu 2007 kliknite na dotični link
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr