IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TEKSTNIH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA

 

MICROSOFT WORD - umetanje i postavljanje fusnota u Wordu - fusnote u Wordu - fusnota u Wordu 2003 - pisanje fusnota - format footnote in Word

FUSNOTA U  MICROSOFT WORD-u 2003
(kako oblikovati fusnote u Wordu)

 
FUSNOTE U WORDU 2003 (pisanje fusnota)

Fusnote u dokument unosimo (dodajemo) na sljedeći način:

1. Postavimo kursor na mjesto gdje želimo unijeti fusnotu.

2. Kliknemo na izbornik Umetanje naredba Referenca => Fusnote.

Pojavi se dijaloški okvir u kojem biramo želimo li fusnotu ili krajnju bilješku, i izaberemo vrstu Oblika broja fusnote. Opcija Oblik broja omogućava automatsko dodjeljivanje brojeva fusnotama od 1 na dalje. Klikom na gumb Simbol možemo podesiti simbol za fusnotu  itd.Kao korisničku oznaku za numeriranje fusnoti možemo upisati zvjezdicu, povisilicu ili izabrati neki simbol klikom na gumb Simbol.

3. Kada izaberemo sve opcije, kliknemo na gumb Umetni.

4. Na dnu stranice pojavi se oznaka fusnote pored koje upišemo sadržaj.

5. Kad završimo s upisivanjem sadržaja fusnote kliknemo bilo gdje na radnu površinu u dokumentu.

6. Na mjestu koje smo odredili pojavi se oznaka fusnote, a na dnu stranice sadržaj koji smo napisali.

Tekst fusnota uređuje se na isti način kao i tekst u dokumentu.

Premještanje fusnota: označimo oznaku (broj ) fusnote u dokumentu i Odvučemo je mišem na drugo mjesto.

Dopisivanje sadržaja u fusnote: postavimo kursor na ono mjesto u sadržaju fusnote gdje želimo dopisati tekst i tekst jednostavno dopišemo.

 

OBLIKOVANJE TEKSTA ILI FONTA FUSNOTE U WORDU 2003

Ako želite promijeniti izglod i oblik teksta prilikom postavljanja svake nove fusnote tada je potrebno postaviti Stil (Style) za "Tekst fusnote". Na slici uočite standardni oblik teksta fusnote u dokumentu Worda 2003

fusnota u Wordu 2003

Da bi postavili po defaultu u pisanom dokumentu promijenjeni oblik teksta fusnote, potrebno je kreirati prvu fusnotu u dokumentu. A potom sa tekstualnog izbornika odabrati  Oblikovanje (Format) => Stilovi i oblikovanje (Style and Format) za otvaranje okvira svih stilova trenutnog dokumenta u Wordu 2003. Potom na otvorenom okviru trebamo kliknuti na dnu okvira na padajući izbornik i odabrati Prilagođen (Customize) slika desno

Oblikovanje stila za fusnotu Customize Stila za fusnotuOtvara nam se novi dijalog prozor i u njemu trebamo uključiti opciju "Tekst fusnote" a ostale parametre uradite po želji

 Aktiviranje stila za tekst fusnote

Kada smo aktivirali "Tekst fusnote" u okviru nam se pojavio stil za "Tekst fusnote". Kliknimo na padajući izbornik dotičnog stila i potom na Izmjena (Change). U novom prozoru (slika desno) postavljamo parametre kako će izgledati naš tekst za fusnotu a ako želimo možemo ga dodati u Predložak (Template)

izmjena i oblikovanje stila za tekst fusnote oblikovanje i postavke parametara za tekst fusnote

I na kraju naš tekst fusnote uvijek će izgledati u postavljenom obliku. (sve buduće fusnote koje dodamo bit će istog oblika)

izgled fusnote sa postavljenim stilom

Primjer kako se može oblikovati oznaka za Fusnotu u Wordu 2003/2007
(change format fotnote in Word)

Na siti način preoblikovanja oznaka za Fusnotu možemo odraditi kao i za Endnotu npr: 1), 2), 3)....

Oblikovanje broja fusnote - Change Format footnote in Word
BRISANJE FUSNOTA U WORDUBrisanje sadržaja fusnote: označimo tekst u sadržaju fusnote i obrišemo pomoću tipke Delete, Backspace ili klikom na gumb Izreži.

Brisanje fusnota: označimo broj  fusnote i izbrišemo je pomoću tipke Delete, Backspace ili klikom na gumb  Izreži (time istovremeno izbrišemo broj i sadržaj fusnote ).

- U koliko imate puno stranica dokumenta i problema sa brisanjem praznih mjesta prije fusnote u Wordu ili ako postoji preveliki razmak na kraju stranice dokumenta evo jedan Macro za brisanj

Tutorijal vezan za temu: Format i oblikovanje Footnote i Endnote, uklonite preveliki razmak između separatora i Footnote u Wordu

Problem sa razmakom od margine za fusnotu (preveliki razmak između separatora teksta i Fusnote):

kako obrisati Fusnote u Wordu

Sub RemoveFromFusnote()
'
' Makro koji brise blanko znak ispred oznake fusnote u tekstu
' by Predrag Jovanovic
'

With ActiveDocument.Content.Find
.ClearFormatting
' Petlja kroz ceo dokument - trazi sledecu fusnotu
Do While .Execute(FindText:=" ^f", Forward:=True) = True
.Parent.StartOf Unit:=wdCharacter
.Parent.Characters(1).Delete
Loop
End With

End Sub
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr