IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TEKSTNIH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA

-

MICROSOFT WORD

MEĐUSPREMNIK ( CLIPBOARD )
U  MICROSOFT WORD-u 2003


MEĐUSPREMNIK ( CLIPBOARD ) U MICROSOFT WORD-u 2003

Međuspremnik je dio memorije u koji možemo privremeno pohraniti neki sadržaj. To može biti dio dokumenta, čitav dokument, slika itd.

U prijašnjim verzijama Microsoft Word-a bilo je moguće pohraniti samo 1 ili 12 sadržaja u Međuspremnik, a sada ih je moguće pohraniti do 24.

Međuspremnik otvaramo tako da kliknemo na izbornik Pogled, zatim Officeov  MeđuspremnikProzor Međuspremnika se pojavi u desnom dijelu prozora a i kada drugi puta koristimo naredbu Kopiraj ili Izreži.
 Sadržaj se privremeno sprema u Međuspremnik tako da ga se označi, a zatim kopira ili izreže pomoću naredbi Kopiraj i Izreži bilo klikom na gumbe na alatnoj traci Standard ili pozivanjem tih naredbi iz izbornika Uređivanje.

Označeni dio teksta može se spremiti u Međuspremnik klikom na naredbu Kopiraj u samom prozoru Međuspremnika.
 
Sadržaji Međuspremnika prikazani su ikonama programa u kojem su pohranjeni (Microsoft Word ili Excel) i dijelovima teksta i slično, a poredani su onim redom kako su stizali u Međuspremnik.

Zadržimo li pokazivač miša na određenoj ikoni, pojavi nam se padajući izbornik sa dvije naredbe Zalijepi i Izbriši.

Želimo li zalijepiti u dokument cjelokupni sadržaj Međuspremnika, kliknut ćemo na naredbu Zalijepi ali prethodno postavimo KURSOR na mjesto gdje želimo zalijepiti dotični tekst, sliku itd....

Da bi zatvorili dijaloški okvir Međuspremnika kliknemo na gumb X u desnom gornjem dijelu okvira.
       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr