IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TEKSTNIH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA

 

MICROSOFT WORD - premještanje ili prebacicanje teksta

PREMJEŠTANJE TEKSTA
U
DOKUMENTU  MICROSOFT WORD 2003


PREMJEŠTANJE TEKSTA U DOKUMENTU MICROSOFT WORD 2003

Tekst možemo premještati povlačenjem miša na sljedeći način:

1. Označimo dio teksta koji želimo premjestiti . ( vidi poglavlje označavanje teksta )

2. Kliknemo na označeni dio teksta lijevom tipkom miša i držimo je pritisnutom.

3. Kada se na kraju strelice pojavi kvadratić, povučemo strelicu ( miša ) na mjesto gdje želimo tekst premjestiti i otpustimo tipku miša.

 Na ovaj način možemo premještati riječi ili čitave rečenice ( odlomke ) unutar jednog dokumenta.


Označeni dio dokumenta ( teksta, tablica, slika itd )  možemo premjestiti povlačenjem desnom tipkom miša. U tom se slučaju, kada otpustimo desnu tipku miša na željenom mjestu, pojavi izbornik s naredbama. Kliknemo na naredbu Premjesti ovdje.

 

Drugi način premještanja teksta je korištenjem naredbi Izreži i Zalijepi na sljedeći način:

1. Označimo dio teksta koji želimo premjestiti .

2. Kliknemo na gumb Izreži ( Cut ) ili kliknemo na izbornik Uređivanje naredba  Izreži ( Ctrl+X ) – pri tom se označeni dio teksta izbriše i privremeno spremi u Međuspremnik

3. Postavimo kursor na mjesto gdje želimo premjestiti tekst .

4. Kliknemo na gumb Zalijepi ( Paste ) ili kliknemo na izbornik Uređivanje naredba Zalijepi ( Ctrl+V )

        COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr