IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TEKSTNIH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
 
.

MICROSOFT WORD - obilježavanje, označavanje cjeline ili bloka tj. dijela teksta; Kako kopirati blok teksta u Wordu

OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU 
(selektiranje, označavanje, obilježavanje teksta)


OZNAČAVANJE CJELINE (selektiranje) TEKSTA U DOKUMENTU MICROSOFT WORD 2003

Da bismo mogli izvršiti bilo kakvu promjenu u dokumentu na tekstu, prvo moramo označiti dio dokumenta (teksta) na kojem želimo tu promjenu izvršiti.

Pod označenim (selektiranim) tekstom podrazumijeva se tekst ispisan bijelim slovima na crnoj pozadini (osjenčani tekst).

Tekst se označava tako da na početak teksta postavimo pokazivač miša, pritisnemo lijevu tipku miša i držeći pritisnutu lijevu tipku vučemo miš preko cijelog teksta koji želimo označiti.

Kada dođemo na kraj teksta koji želimo označiti, otpustimo lijevu tipku miša. Tekst koji smo označili mora biti ispisan bijelim slovima na crnoj pozadini.

1. Tekst možemo označiti pomoću tipke Shift tako da kliknemo na početak teksta kojeg želimo označiti, držimo pritisnutom, tipku Shift, a zatim pritišćemo tipke sa strelicama i pomičemo se po dokumentu u onom smjeru u kojem želimo označiti  tekst.

2. Tekst možemo označiti i tako da kliknemo na početak dijela koji želimo označiti, zatim pritisnemo tipku Shift i kliknemo na kraj teksta koji želimo označiti. Time označimo čitav blok.

3. Želimo li označiti samo jednu riječ, dovoljno je dva puta brzo kliknuti na nju.

4. Želimo li označiti red, postavimo pokazivač miša lijevo od tog reda da promijeni  izgled u strelicu nagnutu na desnu stranu i kliknemo jednom lijevom tipkom miša. Time označimo čitav red. Držimo li pritisnutu lijevu tipku miša i vučemo li miša okomito prema gore ili dolje, označavati ćemo red po red u dokumentu.

5. Želimo li označiti čitav odlomak, potrebno je tri puta kliknuti lijevom tipkom miša unutar tog odlomka.

6. Želimo li označiti rečenicu, pritisnut ćemo tipku Ctrl i kliknuti bilo gdje unutar rečenice.

7. Želimo li označiti dio dokumenta u pravokutnom obliku (npr. kod tabela i sl.), pritisnemo tipku Alt, a zatim kliknemo mišem na početak dijela koji želimo označiti i razvučemo pravokutnik. Kako razvlačimo pravokutnik, tako označavamo tekst

8. Želimo li označiti čitav dokument, upotrijebit ćemo kombinaciju tipki Crtl+A ili ćemo kliknuti na izbornik Uređivanje => Označi sve. Cijeli dokument možemo označiti i tako da tri puta kliknemo mišem uz lijevu marginu dokumenta.

9. Označavanje (bloka) cjeline teksta

To možete na slijedeći način:
Postavite CURSOR (pokazivač za pisanje prvog znaka- slova) na mjesto odakle želite početi označavanje teksta, na slici označeno plavom bojom.  (označavanje bloka teksta)

selektiranje dijela teksta kao blok pomoću miša u Wordu

Kako kopirati blok teksta u Wordu

Sada pritisnite lijevu tipku ALT na tipkovnici i zadržite je. Potom klikom lijevom tipkom miša na početak područja za obilježavanje (plavo) i vucite do dna bloka teksta koji želite obilježiti. Sada ste obilježili dio teksta u tzv. "blok" području i potrebno je desnom tipkom miša kliknuti i izabrati (COPY) KOPIRAJ, a potom ga zalijepiti gdje želimo.

obilježavanje ili selektiranje cjeline, bloka ili dijela teksta u dokumentu worda


Primjer povećanja ili smanjenja FONTA cijelog teksta a da razmjer ostane isti.

Uzmimo za primjer da imate preko 100 stranica nekakvog teksta koji u sebi sadrži razne stilove ili veličine fonta. Vi želite smanjiti tekst ali da font veličina bude u nekakvom dosadašnjem odnosu. Za to se možemo poslužiti sa dva gumba koja nisu defaultno na izbornoj traci Format (Oblikovanje). Potrebno ih je dodati preko Customize. A može i ovako Ctrl+[ da smanjite veličinu slova za 1pt odnosno Ctrl+] da povećate veličinu slova za 1pt.
Jednostavno selektirajte cijeli tekst (CTRL+A) a potom klikom na određeni gumb kontinuirano povećavate ili smanjujete cijeli tekst za jednu veličinu.

Ako se radi o stilovima tada aktivirajte Oblikovanje => Stilovi i Oblikovanje a potom u desnom novom oknu odaberite stil pa pronađite opciju "Odaberi sve". Tako će Vam se selektirati sav tekst pod jednim stilom pa tada možete manipulirati s njime.

 

       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr