IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003 + TXT Izbornik
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TEKSTNIH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
64 RAZNO
 

 

MICROSOFT WORD

POKRETANJE - ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
(deset pravila za pisanje teksta u Wordu)


Program Microsoft WORD 2003 možemo pokrenuti na dva načina:

1. preko izbornika START u donjem lijevom uglu ekrana (kliknemo na => Start, => Microsoft Word a u koliko se na brzom izborniku ne nalazi ikona worda s nazivom onda slijedimo Start => All Programs => Microsoft Word

Pokretanje Worda


2. ili dvostrukim klikom na ikonu Microsoft Word-a koja se može nalaziti na radnoj površini.

3. Ako Vam je Izbornik START ima izgled "Clasic" onda postoji mogućnost pokretanja MS Worda i ovako. Ovim otvaramo dijalog prozor na kojem biramo MS Word

4. Četvrti način je START => POKRENI => upišemo u dijalog polje riječ WINWORD

Program Microsoft Word 2003 učita se u memoriju sustava i automatski otvori novi dokument koji ima izgled praznog lista papira.

Prilikom učitavanja programa pojavi nam se ovakav dijalog prozor

Word 2003

Iz Microsoft Word-a 2003 izlazimo na tri načina:

1. Kliknemo na ikonu Worda (slovo W) u gornjem lijevom uglu ekrana, čime se otvori izbornik u kojem odaberemo naredbu =>Close, ( isto se postiže kombinacijom tipki Alt+F4 ).2. Kliknemo na izbornik => Datoteka, a zatim na naredbu => Izlaz koja se nalazi na dnu izbornika.


 
3. Kliknemo na gumb => Zatvori na naslovnoj traci u gornjem desnom kutu.

Deset pravila za pisanje teksta u Wordu

 1. Znakovi interpunkcije (.,;:!?) pišu se neposredno iza posljednjeg slova u riječi, a iza njih se postavi jedan razmak (pritisak na razmaknicu).

 2. Na kraju odjeljka/paragrafa, iza znaka interpunkcije ne treba postavljati razmak, nego znak za novi red (pritisak na tipku Enter). Odjeljak/Paragraf ne smije započeti razmakom.

 3. Između dvije riječi postavlja se isključivo jedan razmak. Naglašene riječi ne treba pisati sa razmakom između slova. Koristite STILOVE za pisanje seminarskog ili diplomskog rada.

 4. Prije znaka za otvaranje navodnika i otvorene zagrade postavlja se jedan razmak, a neposredno iza piše se slovo. Znak za zatvaranje navodnika i zatvorena zagrada pišu se neposredno iza slova, neposredno iza slijedi razmak ili znak interpunkcije.

 5. Aritmetički znakovi (+ - x : =) uvijek se pišu kao samostalne riječi, sa razmakom ispred i iza njih. Izuzetak je dvotočka kada se koristi u funkciji oznake odnosa, kada se piše bez razmaka (npr. R 1:100).

 6. Postotak i promil (%, ‰), ako su pisani uz broj, pišu se bez razmaka (npr. 100%).

 7. Mjerne oznake pišu se sa razmakom ispred i iza (npr. "ostalo je 5 km do...").

 8. Zapis datuma kao broj, piše se u redoslijedu brojeva dan, mjesec i godina, sa točkama i bez razmaka (1.7.2005.). Načelno, vodeće nule u broju dana i mjeseca se ne pišu, mada postoje pravila odstupanja u tehničkim dokumentima (01.07.2005.).

 9. Decimalni brojevi pišu se sa zarezom kao znakom za razdvajanje cijelog i decimalnog dijela, bez razmaka (1,234). Točka se može koristiti kao znak za razdvajanje klasa, što se često koristi za pisanje novčanih iznosa (1.234,56).

 10. Latinično slovo đ nikad ne treba pisati kao dvoznak dj.
  (pravila prenesena sa Office Praktikum)

 

       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr