IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 POKRETANJE/ZATVARANJE MICROSOFT WORD-a 2003
2 IZGLED PROZORA MICROSOFT WORD-a 2003
3 OTVARANJE NOVOG DOKUMENTA
4 SPREMANJE DOKUMENTA
5 ZATVARANJE DOKUMENTA
6 PREGLED DOKUMENTA PRIJE ISPISA
7 ISPIS DOKUMENTA
8 KREIRANJE MAPA U MS WORDU
9 KRETANJE PO DOKUMENTU
10 OZNAČAVANJE TEKSTA U DOKUMENTU
11 BRISANJE TEKSTA
12 NAREDBE PONIŠTI UPIS I PONOVI
13 UMETANJE TEKSTA
14 PREMJEŠTANJE TEKSTA
15 KOPIRANJE TEKSTA
16 MEĐUSPREMNIK I NJEGOVO KORIŠTENJE
17 PISANJE FUSNOTA
18 NABRAJANJE STAVKI I PODNASLOVA U TEKSTU, SAMOISPRAVAK
19 UMETANJE SIMBOLA U DOKUMENT
20 UMETANJE SLIKE U DOKUMENT
21 UPORABA TekstualniH OKVIRA
22 OBLIKOVANJE FONTA
23 PROŠIRENI I ZGUSNUTI ISPIS
24 ANIMACIJA TEKSTA
25 PISANJE INDEKSA I EKSPONENTA
26 RAZMAK MEĐU ODLOMCIMA I REDOVIMA
27 UVLAČENJE ODLOMAKA
28 PORAVNANJE ODLOMAKA
29 OBRUBLJIVANJE I SJENČANJE ODLOMAKA
30 PODEŠAVANJE PRIJELOMA TEKSTA U ODLOMKU
31 ODREĐIVANJE MARGINA STRANICE
32 ODREĐIVANJE POZADINE DOKUMENTA
33 NUMERIRANJE STRANICA
34 KREIRANJE ZAGLAVLJA I PODNOŽJA STRANICE
35 UPOTREBA TABULATORA (postavljanje i uklanjanje)
36 PRIKAZ PREKO CIJELOG EKRANA (PUNI ZASLON)
37 KREIRANJE TABLICA
38 KRETANJE TABLICOM
39 OZNAČAVANJE REDAKA, STUPACA I ĆELIJA U TABLICI
40 DODAVANJE I BRISANJE REDAKA I STUPACA U TABLICI
41 DODAVANJE I BRISANJE ĆELIJA U TABLICI
42 SPAJANJE I DIJELJENJE ĆELIJA U TABLICI
43 ODREĐIVANJE VISINE I ŠIRINE ĆELIJA
44 MATEMATIČKE FORMULE U TABLICAMA
45 RAZVRSTAVANJE PODATAKA U TABLICI
46 OBLIKOVANJE TABLICE
47 STILOVI
48 KREIRANJE PREDLOŽAKA
49 PISANJE TEKSTA U STUPCIMA
50 WORD-ART – UKRASNI TEKST
51 ALATNA TRAKA ZA CRTANJE
52 PROVJERA DOKUMENTA
53 PRETRAŽIVANJE I ZAMJENA TEKSTA
54 KREIRANJE BAZE PODATAKA ZA CIRKULARNO PISMO
55 KREIRANJE CIRKULARNOG PISMA
56 UMETANJE TABLICA I GRAFIKONA IZ EXCELA
57 UMETANJE TABLICA IZ ACCESSA
58 DOBIVANJE POMOĆI
59 PISANJE FORMULA
60 PISANJE KOMENTARA
61 IZRADA NALJEPNICA
62 SHORTCUT COMMANDS
63 ZAŠTITA DOKUMENTA
 
-

MICROSOFT WORD - Evidentiranje promjena teksta u Wordu - Track Changes in Word

TRACK CHANGES
(evidencija promjena u Wordu)

Search This Web Site

Adsense sponzor


Evidentiranje promjena teksta u Wordu - Track Changes in Word 2003

Ako imate potrebu evidentirati promjene u vašem tekstu koji ste napisali i želite znati sve o eventualnim izmjenama koje radite na dokumentu u Wordu tada uključite opciju "evidentiranja izmjena u tekstu" dotičnog dokumenta (Track Changes)

Dakle napisali ste tekst dokumenta i snimili dokument.

Otvorite vaš dokument i kliknite na Alati (Tools) => Mogućnosti (Options) pa na kartici (tabu) Evidencija promjena (Track Changes) postavite boje i parametre kako će izgledati eventualne promjene u tekstu dokumenta Worda. Parametar Oblačići se odnosi na komentare.

Track Changes in Word 2003

Adsense sponzor
Nakon postavki paramatara za Evidenciju promjena (Track Changes) kliknite na tekstualnom izborniku Pogled (View) => Alatne trake (Toolbars) => Ponovni pregled (Reviewing)

U radnom prozoru Worda pojavljuje vam se nova alatna traka (toolbar) na kojeoj kliknite na predzadnji gumb (drugi s desna) da bi aktivirali opciju Evidencija promjena (Track Changes). Snimite vaš dokument.

Word 2003 - Alatna traka Evidencija promjena - Track Changes

Sada opet otvorite vaš dokument i probajte izvršiti neke promjene u tekstu. Sve promjene se manifestiraju prema parametrima koje ste postavili u dijalog prozoru Mogućnosti (Options) na kartici Evidencija promjena (Track Changes)

Slično je i u Wordu 2007 samo što na tabu Review kliknete na gumb Track Changes. Uočite Oblačić (Balloons) za komentar na desnoj strani dokumenta.
Također pogledajte link Upotreba komentara u Wordu 2003 ili Prikaz i skrivanje komentara Word 2007

Adsense sponzor


       COPYRIGHT - 2006 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr