IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO

HOME

   
1 Kreiranje prezentacija
1a Tekstualne naredbe
1b Alatne trake
1.1 Rad s tekstom
1.1.1 Dodavanje traženje i zamjena teksta
1.1.2 Uređivanje oblikovanje i pomicanje teksta
1.1.3 Kopiranje i ljepljenje
1.1.4 Fontovi
1.1.5 Oblikovanje odlomaka
1.1.6 Samoispravak
1.1.7 Provjera pravopisa i stila
1.2 RAD SA SLAJDOVIMA
1.3 Otvori spremanje i pretvaranje
1.4 Oblikovanje slajdova i prezentacija
1.4.1 Rad s izgledima
1.4.2 Korištenje predložaka
1.4.3 Sheme boja i pozadine
1.4.4 Korištenje Master slajda i Master naslova (Matrice)
1.4.5 Grafičke oznake i numeriranje
1.4.6 Tablice
1.4.7 Zaglavlje i podnožje
1.4.8 Prilagođavanje rezerviranih mjesta
1.4.9 Hiperveze i akcijski gumbi
1.4.10 Dodavanje multimedijalnih sadržaja
1.4.10.1 Glazba i zvuk
1.4.10.2 Filmovi i animirane GIF datoteke
1.4.10.3 Pripovjedanje
1.4.11 Pogledi
1.4.12 Animacija
1.4.13 Tempiranja i prijelazi
1.4.14 Stvaranje prilagođenih projekcija
1.5 Stvaranje stranica bilježaka i brošura
1.6 Fotoalbumi
2 Izvođenje prezentacija
2.1 Postavljanje prezentacije
2.2 Pakiranje prezentacije za izvođenje na drugom računalu
2.3 PowerPointov Razglednik- PowerPoint Viewer
2.4 Emitiranje prezentacije
3 Rad s grafikom i grafikonima
3.1 Isječak crteža
3.2 Oblici slike i crtežni objekti
3.2.1 Dodavanje crta, krivulja, prostoručnih oblika i poveznika
3.2.2 Dodavanje i uređivanje oblika i stila
3.2.3 Tekst i oblici
3.2.4 Obrezivanje i promjena veličine slika
3.2.5 Dodavanje ispuna, sjena i drugih efekata
3.2.6 Kopiranje objekata
3.2.7 Poravnanje i raspoređivanje objekata
3.2.8 Rotiranje i zakretanje objekata
3.2.9 Grupiranje i slaganje objekata
3.3 Rad s grafikonima i radnim listovima
3.3.1 Grafikoni
3.3.2 Microsoft Excelovi radni listovi
3.4 Dijagrami i organizacijski grafikoni
4 Ispis
4.1 Mogućnosti pisača
4.2 Postavljanje pisača
5 Sigurnost i privatnost
5.1 Sigurnost
5.1.1 Lozinka
5.1.2 Digitalni potpisi
5.1.3 Makronaredbe
5.2 Privatnost
6 PowerPoint i Web
7 Pomoć
8 Izrada prezentacije
9 Opis Pojmova
   

Adsense sponzorMICROSOFT PowerPoint 2003

1.4  Oblikovanje slajdova i prezentacija
1.4.2 Korištenje predložaka

Search This Web Site

Adsense sponzor


Dizajniranje predložaka

Microsoft PowerPoint daje predloške dizajna (predložak dizajna: datoteka koja sadrži stilove u prezentaciji, uključujući vrstu i veličinu grafičkih oznaka i fontova, veličine i mjesta rezerviranih mjesta, dizajn pozadine i sheme boja ispune te matricu slajda i neobaveznu matricu naslova.) koje možete primijeniti na prezentaciju da biste joj dali potpuno dizajnirani, profesionalni izgled.

PowerPointovi predlošci dizajna

Koristeći Dizajn slajda (Slide Design) okna zadatka možete pretpregledati i primijeniti predložak dizajna na prezentaciju. Predložak se može primijeniti na sve slajdove ili na odabrane slajdove, a u jednoj ga prezentaciji možete primijeniti na više od jedne vrste predloška dizajna.

Kada god primijenite predložak dizajna, matrica slajda za taj predložak dodaje se u prezentaciju. Ako na svaki slajd primjenjujete drugi predložak, stara se matrica slajda zamjenjuje matricom u novom predlošku.

Svaku prezentaciju koju ste stvorili možete spremiti u obliku novog predloška dizajna i ona će biti dostupna u oknu zadatka Dizajn slajda (Slide Design).

Druge vrste predložaka

Predlošci sadržaja (Content templates)  Predložak sadržaja (predložak sadržaja: Predložak dizajna koji na svakom slajdu sadrži i prijedloge teksta. Prijedlozi teksta zamjenjuju se željenim tekstom. Predložak sadržaja sadrži matricu slajda i neobaveznu matricu naslova.) ima sve elemente predloška dizajna, a ima i predloženu strukturu prezentacije. Predložak se sadržaja primjenjuje prilikom prvoga stvaranja prezentacije pomoću Čarobnjak za automatski sadržaj ( AutoContent Wizard).

Jedan slajd u predlošku sadržaja s prijedlozima za grafičke oznake

Stvoriti možete vlastiti predložak izgleda i dodati ga u Čarobnjak za automatski sadržaj (AutoContent Wizard).

Predlošci s web-mjesta (Templates from Web sites)    Vaš tim može upotrebljavati predloške koji su pohranjeni na web-mjestu. Takvim datotekama možete pristupiti iz PowerPointa.

Predlošci na web-mjestu Microsoft.com (Templates on Microsoft.com)    Izaberite dodatne PowerPointove predloške dostupne na web-mjestu Microsoft Office Online, na području Templates Microsoft Office Template Gallery. Predlošci su raspoređeni prema vrsti prezentacije.


Primjenjivanje predloška dizajna

 1. Na alatnoj traci Oblikovanje (Formatting) kliknite Dizajn (Design)  . (Ako je okno Dizajn slajda (Slide Design) već otvoreno s prikazanim sheme boja ili sheme animacija, na vrhu kliknite Predlošci dizajna (Design Templates ).)
 2. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Da biste predložak dizajna primijenili na sve slajdove (i na matricu slajda), kliknite željeni predložak.
  • Da biste predložak primijenili na jedan slajd, odaberite minijaturu na kartici Slajdovi (Slides). U oknu zadatka pokažite na predložak i kliknite strelicu, a zatim kliknite Primijeni na odabrane slajdove (Apply to Selected Slides).
  • Da biste predložak primijenili na više odabranih slajdova, na kartici Slajdovi (Slides) odaberite minijature, a zatim u oknu zadatka kliknite predložak.
  • Da biste novi predložak primijenili na grupu slajdova koji trenutno koriste različit predložak, odaberite jedan od slajdova s kartice Slajdovi ( Slides). U oknu zadatka pokažite na predložak i kliknite strelicu, a zatim kliknite Primijeni na matricu (Apply to Master).

Napomena  Predlošci dizajna koje ste primijenili, pojavljuju se u oknu zadatka Dizajn slajda (Slide Design) u Upotrijebljeno u ovoj prezentaciji ( Used in this presentation). Svi se dostupni predlošci dizajna pojavljuju u Dostupno za korištenje (Available for use).

Savjeti

 • Da biste pogledali velike predloške dizajna, pokažite na predložak, kliknite strelicu, a zatim kliknite Pokaži velike pretpreglede (Show Large Previews).
 • Da biste pogledali predložak koji se ne pojavljuje u oknu zadatka, na dnu okna zadatka kliknite Pregledaj ( Browse).
 • Da biste primijenili "prazan" predložak dizajna u Dostupno za korištenje (Available for use), kliknite prvi dizajn u oknu zadatka s naslovom Zadani dizajn (Default Design).

Stvaranje prezentacije upotrebom predloška dizajna

 1. Ako na izborniku Datoteka (File) nije prikazano okno zadatka Nova prezentacija (New Presentation), kliknite Novo (New).
 2. U Novo (New) kliknite Iz predloška za dizajn (From Design Template).
 3. U oknu zadatka Dizajn slajda (Slide Design) kliknite predložak dizajna koji želite primijeniti.
 4. Ako želite zadržati zadani izgled naslova za prvi slajd, idite na 5. korak Ako za prvi slajd želite drugačiji izgled, na izborniku Oblikovanje (Format) kliknite Izgled slajda (Slide Layout), a zatim kliknite željeni izgled.
 5. Na slajd ili karticu Struktura utipkajte željeni tekst za prvi slajd.
 6. Da biste umetnuli novi slajd, na alatnoj traci kliknite Novi slajd ( new Slide) , a zatim kliknite željeni izgled slajda.
 7. Ponovite 5. i 6. korak da biste nastavili dodavati slajdove te dodajte bilo koji drugi željeni element dizajna ili efekta.
 8. Da biste spremili prezentaciju, na izborniku Datoteka (File) kliknite Spremi (Save), utipkajte naziv prezentacije u okvir Naziv datoteke (File Name), a zatim kliknite Spremi (Save).

Napomena  Ako ste stvorili predložak, on će se pojaviti među Microsoft PowerPointovim predlošcima u oknu zadatka Dizajn slajda (Slide Design) abecednim redom, ovisno o nazivu.

Savjet

Da biste na odabrane slajdove primijenili dodatni predložak dizajna, odaberite minijature slajda (kartica Slajdovi), pokažite na željeni predložak dizajna u oknu zadatka Dizajn slajda (Slide Design), kliknite strelicu, a zatim kliknite Primijeni na odabrane slajdove (Apply to Selected Slides).

Dodavanje predloška u čarobnjak za automatski sadržaj

 1. Na izborniku Datoteka (File) pritisnite Nova. (New)
 2. U Nova (New) kliknite Od čarobnjaka za automatski sadržaj (From AutoContent Wizard).
 3. Kliknite gumb Naprijed (Next).
 4. Odaberite kategoriju u kojoj želite da se predložak prikazuje.
 5. Kliknite Dodaj ( Add).
 6. Pronađite predložak koji želite dodati, a zatim kliknite U redu (OK).

Napomena  Da biste iz čarobnjaka uklonili predložak sadržaja (predložak sadržaja: Predložak dizajna koji na svakom slajdu sadrži i prijedloge teksta. Prijedlozi teksta zamjenjuju se željenim tekstom. Predložak sadržaja sadrži matricu slajda i neobaveznu matricu naslova.),
kliknite predložak na popisu na drugom zaslonu čarobnjaka, a zatim kliknite Ukloni ( Remove).


Mijenjanje zadanog dizajna nove prezentacije

Kada na alatnoj traci Standard kliknete Novo (New), Microsoft PowerPoint prikazuje novi slajd koji koristi zadani ("prazni") dizajn. Ovaj dizajn možete promijeniti tako da uvijek sadrži određene elemente, na primjer logotip ili vrstu pozadine, font ili grafičke oznake.

 1. Na alatnoj traci Standard kliknite Novo (New) .
 2. Na izborniku Pogled (View) pokažite na Matrica ( master) i zatim kliknite Matrica slajdova (Slide Master).
 3. Na matrici slajdova napravite promjene koje želite da se odraze na svakoj novoj prezentaciji.
 4. Na alatnoj traci Pogled matrice slajdova (Slide Master View) kliknite Zatvori pogled (Close Master View).
 5. Na izborniku Datoteka (File) kliknite Spremi kao (Save As).

  Napomena  Da bi blank.pot postalo zadan, mora se spremiti u zadanu stazu u dijaloškom okviru Spremi kao (Save As).

 6. U okviru Spremi kao vrstu (Save as type) odaberite Predložak dizajna (Design Template). U okviru Naziv datoteke (File Name) utipkajte blank, a zatim kliknite Spremi (Save).
 7. Zatvorite predložak.

Napomena  Predložak je potrebno nazvati "blank.pot", bez obzira koju jezičnu verziju PowerPointa koristite i koji je jezik instaliran. Također nije ispravna varijanta "blank presentation.pot".


Spremanje prezentacije u obliku predloška

Kada stvorite novi predložak, on se pojavljuje u oknu zadatka Dizajn slajda ( Slide Design) sljedeći put kada otvorite Microsoft PowerPoint abecednim redom u Dostupno za upotrebu (Available for Use).

 1. Na izborniku Datoteka (File) pritisnite Nova (New).
 2. U oknu zadatka Nova prezentacija (New Presentation) u Nova (New) kliknite Iz postojeće prezentacije (From existing presentation), odaberite željenu prezentaciju, a zatim kliknite Stvori novu (Create New). (Ovo sačuva vašu izvornu prezentaciju.)
 3. Obrišite bilo koji tekst, slajdove ili elemente dizajna koje ne želite kao dio novog predloška i primijenite željene promjene koje želite u predlošku.
 4. Na izborniku Datoteka (File) kliknite Spremi kao (Save As).
 5. U okvir Naziv datoteke (File Name) upišite naziv predloška.
 6. U okviru Spremi kao vrstu (Save as type) pritisnite Dizajn (Design).
 7. Kliknite Spremi ( Save).

Preimenovanje predloška blank.pot

Ako ste koristili naziv "blank presentation.pot" za zadanu datoteku predloška u starijoj verziji Microsoft PowerPointa i zatim ste prešli na Office PowerPoint 2003, dobit ćete poruku da naziv datoteke predloška treba promijeniti u "blank.pot". To je ime prema kojem Office PowerPoint 2003 prepoznaje zadani predložak. U poruci će vas se pitati želite li sada preimenovati datoteku. Evo kakav će biti učinak ako odaberete Da ili Ne:

 • Ako odaberete Da ( Yes), zadani će predložak dizajna biti preimenovan u "blank.pot", a predložak će se na nove prezentacije primjenjivati kao zadani.
 • Ako odaberete Ne ( No), PowerPoint neće prepoznati datoteku zadanog predloška i primjenjivat će zadane stilove programa Office PowerPoint 2003 na nove prezentacije.

Vraćanje predloška blank.pot nakon mijenjanja jezika instalacije

Ako promijenite jezik instalacije za Office PowerPoint 2003, a koristite "blank.pot" predložak za zadani dizajn prezentacije, PowerPoint neće koristiti datoteku predloška. Dobit ćete poruku da je PowerPoint preimenovao ovu datoteku u "oldblank.pot" i stavio je na prikazano mjesto, u zadanu mapu za Officeove predloške. Da biste nastavili koristiti ovu datoteku, učinite sljedeće:

 1. Na alatnoj traci Oblikovanje (Formatting), kliknite Dizajn (Design) .
 2. U oknu zadatka Dizajn slajda (Slide Design), sasvim dolje, kliknite Pregledaj (Browse).
 3. Idite na mapu koja je u poruci navedena za preimenovanu datoteku oldblank.pot, odaberite ovu datoteku i kliknite Primijeni (Apply).
 4. Na izborniku Datoteka (File) kliknite Spremi kao (Save As).
 5. U okviru Spremi kao (Save As) odaberite Predložak dizajna (Design Template) i u okvir Naziv datoteke (File Name) utipkajte blank.pot.
 6. Kliknite Spremi ( Save).

Napomena  Svaki put kada promijenite jezik instalacije, morat ćete proći ove korake da biste vratili datoteku blank.pot.


Rješavanje problema s predlošcima

Stvorio sam novi predložak blank.pot kao temelj za prezentacije, ali izgleda da Microsoft PowerPoint ne koristi ovu datoteku jer ne vidim svoje promjene.

Kada stvorite novi predložak blank.pot, potrebno ga je spremiti u zadanu mapu za predloške. To je mapa koju PowerPoint bira po zadanom kada odaberete predložak dizajna (Design Template) kao vrstu datoteke u dijaloškom okviru Spremi kao (Save As). Ako ste datoteku blank.pot spremili u neku drugu mapu, PowerPoint je neće pronaći.

Promijenio sam zadani dizajn za nove "prazne" prezentacije, ali sada želim vratiti izvorne stilove.

Da biste na prezentaciju primijenili izvorni zadani dizajn:
 1. Otvorite prezentaciju na koju želite primijeniti zadani dizajn.
 2. Na alatnoj traci Oblikovanje (Formattting) kliknite Dizajn (Design) .
 3. U odjeljku Dostupno za korištenje (Available for use) kliknite prvu stavku, Zadani dizajn (Default Design).

Ako želite koristiti izvorni zadani dizajn za sve nove prezentacije, promijenite naziv datoteci blank.pot ili je izbrišite.

 

Adsense sponzor

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2018 - IvanC - ic.ims.hr