IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO  
   
HOME
OUTLOOK 2003
1 Sadržaj tema
2 Pokretanje Outlooka
3 Radni prozor
4 Kreiranje accounta
5 Kalendar
6 Kontakti i zadaci
7 Postupak pisanja i slanja poruke
7a Automatsko prosljeđivanje poruke
7b e-mail editor
8 Primanje novih poruka
8a Više e-mail računa i razvrstavanje - POP3
9 Pažnja - VIRUS !!!
10 e-mail BONTON
11 GMAIL i Outlook
12 BACKUP poruka
13 Automatsko dodavanje potpisa i LOGO u poruku
14 Spam ili Junk Mail
15 Set Clickable URL
   
OUTLOOK 2007
1 Veličina Otulook.pst
2 ADD-INS u MS Outlook
3 Password u Outlook 2007
4 Odblokirati e-mail adresu
5 Export User Account
6 Signatures u Outlooku 2007
7 Slanje više od 100 e-mail
8 Arhiva poruka u Outlook 2007
9 Primajte poruke na 2 računala
10 Kreiranje pravila za SPAM
11 Clickable URL in Outlook
   
 
AutoCAD tutoriali
   

MICROSOFT OUTLOOK 2003 - MICROSOFT OUTLOOK 2007 - za početnike - kako automatski proslijediti e-mail

MISCROSOFT OUTLOOK 2003 i 2007
7a. Automatsko prosljeđivanje e-mail poruke

Search This Web Site

Adsense sponzor


Kako kontinuirano automatski proslijediti poslanu e-mail poruku na više e-mail adresa

Ako ste ikada imali potrebu ili želju postaviti automatizaciju slanja e-mail na više adresa
u MS Outlooku 2003 ili MS Outlooku 2007 a niste znali kako pogledajte ovaj slikoviti tutorijal.

U Microsoft Outlooku 2003 i Outlooku 2007 imate slijedeću mogućnost:

Uzmimo za primjer da na poslu ili kod kuće kontaktirate poslovno (no to je nebitno) i šaljete dosta e-mail poruka. Ako želite da dotičnu poslanu poruku uvijek pošaljete nekome na kontrolu, ili pak sebi na dodatnu osobnu e-mail adresu (da uvijek imate uvid u poslane poruke). Do sada ste vjerojatno uvijek u polje "Kopija"  ili još bolje ako ste željeli sakriti (polje BCC) da ste poslali kopiju (od primaoca poruke), morali ste tu drugu dotičnu e-mail (recimo svoju kućnu) uvijek upisivati u polje primaoca kopije.

Da bi to izbjegli postavite Pravilo (Rule) koje će automatski slati kopiju poslane poruke na vašu privatnu (ili neku drugu) e-mail adresu. Uradite slijedeće:

Kontinuirano proslijeđivanje nove email poruke na više adresa u Outlook 2003.

Kliknite na sandučić Pošta. Kliknite na Alati => Pravila i upozorenja

MS OUtlook 2003 - Pravila i upozorenja

Na slijedećem dijalog prozoru kliknite na gumb Novo pravilo...

MS Outlook 2003 - Novo pravilo

Na slijedećem dijalog prozoru izaberite opciju Započni s praznim pravilom pa selektirajte opciju Provjera poruka nakon slanja

MS Outlook 2003 - započni s novim pravilom

Na slijedećem dijalog prozoru uključite opciju Samo na ovom računalu

MS Outlook 2003 - samo na ovom računalu

Na slijedećem prozoru uključite opciju Pošalji kopiju poruke: osobe ili popis raspodjele. U koraku dva kliknite na link osobe ili popis raspodjele.

MS Outlook 2003 - pošalji kopiju

Otvara vam se novi dijalog prozor gdje trebate unijeti e-mail adresu iz adresara (kontakti) a to je vaša osobna adresa na koju ćete slati kopiju svake poruke automatski bez upisivanja e-mail adrese. Kada ste odredili e-mail adresu kliknite na gumb Prima i izaberite dotičnu e-mail adresu. na gumbu Napredno imate dodatne opcije za pretraživanje.

MS Outlook 2003 - prima

Na slijedećem dijalog prozoru uključite opciju Pošalji kopiju poruke: osobe ili popis raspodjele. a ispod imate e-mail adresu na koju će se poruka prosljeđivati

MS Outlook 2003 - čarobnjak

Na slijedećem dijalog prozoru imate mogućnost nekakvih iznimki kod prosljeđivanja poruka. Vama po želji

MS Outlook 2003 - osim ako

I na kraju imenujte poruku nekim smislenim nazivom (asocijacijom) i završite radnju.

MS Outlook 2003 - završetak postavke pravila

Kontinuirano proslijeđivanje nove email poruke na više adresa u Outlook 2007.

Kliknite na sandučić Pošta (Mail). Kliknite na Alati (Tools) => Pravila i upozorenja (Rule and Alerts)

MS Outlook 2007 - Rules and Alerts

Na slijedećem dijalog prozoru kliknite na gumb Novo pravilo (New Rule)

MS Outlook 2007 - New rule

Na slijedećem dijalog prozoru kliknite na Provjeri poruku nakon slanja (Check messages after sending)

MS Outlook 2007 - Check messages after sending

Na slijedećem dijalog prozoru uključite opciju Samo na ovom računalu (On this machine only)

MS Outlook 2007 - only this machine

Na slijedećem uključite opciju Kopija poruke ljudima Kopiju osobama ili popisu raspodjele (CC message to people or distribution list). Potom kliknite na podvučeni link u drugom koraku

MS Outlook 2007 - CC the message to people

Upišite svoju osobnu e-mail adresu (ista se mora nalaziti u vašem adresaru Outlooka) pa kliknite na gumb To da izaberete dotičnu e-mail adresu. Isprobajte i vidite funkcionira li ;-)

MS Outlook 2007 - Rule address

Ako želite ukloniti dotičnu e-mail adresu, kliknite DTM i izaberite Izbriši (Delete)

MS Outlook 2007 - delete rule address

Adsense sponzor
Adsense sponzorAdsense sponzor


 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2018 - IvanC - ic.ims.hr