IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO  
   
HOME
OUTLOOK 2003
1 Sadržaj tema
2 Pokretanje Outlooka
3 Radni prozor
4 Kreiranje accounta
5 Kalendar
6 Kontakti i zadaci
7 Postupak pisanja i slanja poruke
7a Automatsko prosljeđivanje poruke
7b e-mail editor
8 Primanje novih poruka
8a Više e-mail računa i razvrstavanje - POP3
9 Pažnja - VIRUS !!!
10 e-mail BONTON
11 GMAIL i Outlook
12 BACKUP poruka
13 Automatsko dodavanje potpisa i LOGO u poruku
14 Spam ili Junk Mail
15 Set Clickable URL
   
OUTLOOK 2007
1 Veličina Otulook.pst
2 ADD-INS u MS Outlook
3 Password u Outlook 2007
4 Odblokirati e-mail adresu
5 Export User Account
6 Signatures u Outlooku 2007
7 Slanje više od 100 e-mail
8 Arhiva poruka u Outlook 2007
9 Primajte poruke na 2 računala
10 Kreiranje pravila za SPAM
11 Clickable URL in Outlook
   
 
AutoCAD tutoriali
   

MICROSOFT OUTLOOK 2003 - za početnike

MISCROSOFT OUTLOOK 2003
12. Backup poruka u Outlook-u

Search This Web Site

Adsense sponzor


Arhiviranje (spremanje) e-mail poruka u MS Outlooku

Da bi ste spasili podatke (poruke i slično) iz MS OUTLOOKA 2003 možete učiniti slijedeće:

Prvi način - Kopirajte datoteku outlook.pst koja se nalazi na lokaciji

C:\Documents and Settings\korisničko ime accounta\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\outlook.pst
Negdje na hard disku u neku mapu "backup podataka outlook"

Drugi način

1.- Otvorite MS OUTLOOK 2003 pa učinite slijedeće:
- Sa tekstualnog izbornika izaberite grupu naredbi Datoteka ( File ) => Uvoz i izvoz.. (Import / Export )

MS Outlook - Backup email messages

2.- Potom na dijalog prozoru Čarobnjaka ( Wizarda ) selektirajte prvu naredbu Izvoz u datoteku ( Export to a file ). Kada budete uvozili podatke ( Importirali ) onda će te izabrati drugu naredbu. Klik na Dalje ( Next )

MS Outlook - Export

3.- Potom selektirajte Datoteka osobnih mapa(.pst) ( Personal folder file(.pst) ) . Klik na Dalje ( Next )

MS Outlook

4.- Na slijedećem dijalog prozoru kliknite na minus znak ispred opcije Osobne mape ( Personal folders ) pa nakon toga selektirajte koje podatke želite izvesti . Uklljučite "čekirajte" kućicu ispred opcije Uključi podmape ( Include subfolders ). Klik na gumb Dalje ( Next )
5.- Sada odredite što će program uraditi sa izveženim podacima u slučaju da stalno arhivirate podatke.
- Zamijeni duplikate izvezenim stavkama ( Replace duplicates with items exported )
- Dopusti stvaranje dupliciranih stavki ( Allow duplicate items to be created )
- Ne izvozi duplicirane stavke ( Du not export duplicate items )
Program će izvest ( arhivirati ) podatke u navedenu path stazu, obično je to isto mapa Outlook ali je skrivena pa je nećete vidjeti. Vi možete odrediti mapu ( folder ) koji želite tj. na kojoj particiji HDD-a i slično, klikom na gumb Pregledaj ( Browse


Klikom na završi i arhivirali ste Vaše podatke iz OUTLOOKA 2003.

U koliko želite uvesti podatke u Outlook 2003 postupak je isti ali sa naredbama uvoza. ( import )

Adsense sponzor
Kako sačuvati samo određenu ili određene poruke ili ih kopirati na USB

Ako želite sačuvati jednu određenu e-mail poruku i kopirati je na HDD ili USB ili možda više njih, a sve neovisno o paketu arhive svih e-mail poruka, uradite slijedeće:

- Otvorite prozor Windows Explorer ili dvoklik na ikonu Computer na desktopu.
- Pozicionirajte se u neki "prazan" Folder
- Smanjite prozor na neku prikladnu veličinu
- Pokrenite MS Outlook koji također smanjite na neku prikladnu veličinu a da se vidi ispod njega Windows Explorer
- Pronađite poruku koju želite kopirati (spremiti) na HDD ili USB
- Klik na poruku i prevucite je na prozor Windows Explorer u pozicionirani folder
- Otpustite tipku miša

Sada u dotičnom folderu imate e-mail poruku formata *.msg (Message). Kopirajte je na USB.

Za Outlook 2007 pogledajte link Backup e-mail in Outlook 2007 

Adsense sponzor
Adsense sponzor


 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2018 - IvanC - ic.ims.hr