IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
 

MICROSOFT EXCEL - Kako kopirati brojeve iz stupca u redove po grupama od po pet brojeva - How to transpose number from Column to Row with group

Transpose brojeva iz jednog stupca u više redova po grupama

Search This Web Site

Adsense sponzor
Kako kopirati brojeve iz stupca u redove po grupama od po pet brojeva
(How to transpose number from Column to Row with group)

Na ovom linku možete pogledati skraćene sisteme za LOTO
Na slici ispod nalaze se LOTO brojevi koji su importirani sa web stranice u Excel.
Dakle na Sheet1 imamo slijedeću pomalo dotjeranu situaciju (ja sam uklonio višak brojeva koji mi nisu potrebni i ostavio sam samo LOTO brojeve za Loto CAB 5/41.
Raspored izvučenih brojeva po kolima izgleda ovako kao na slici ispod. Problem je taj što su izvučeni brojevi u jednom stupcu (E) jedan ispod drugoga.
Desno u stupcima G:L je naš željeni rezultat a to je da sve brojeve imamo u redovima radi lakše izrade naše statistike.

Pogled na uvezene podatke sa web stranice u Excel

Da bi dobili sve izvučene brojeve u na istom Sheet1 u redovima jedno kolo ispod drugoga možemo se poslužiti slijedećim formulama:

ćelija G2: =+C2
ćelija G3: =G2-1 (kopirajte prema dolje)
ćelija H2: =+E2 (kopirajte je u desno do L2)
ćelija H3:L? =INDIRECT("E"&COLUMN()-6+(ROW()-2)*5) (kopirajte je u desno do L3 pa potom selektirajte H3:L3 i kopirajte prema dolje)

Sada imate sve brojeve transponirane iz stupca u redove. Dakle grupu od 5 brojeva kopirali smo iz stupca E u redove. Dalje je vaša volja što ćete s njima raditi :)

Ovo možete odraditi i na drugi radni list Sheet2 ali morate izmijeniti neke formule koje su vezane za izvor podataka. npr:

Transpose grupe brojeva iz stupca u redove

Loto statistika i skraćeni sistemi kombinacija

Pogledajte SKRAĆNE SISTEME za Loto

ćelija A2: =+Sheet1!C2
ćelija A3: =A2-1 (kopirajte prema dolje)
ćelija B2: =+Sheet1!E2 (kopirajte je u desno do L2)
ćelija B3:F? =INDIRECT("Sheet1!E"&COLUMN()+(ROW()-2)*5) (kopirajte je u desno do F3 pa potom selektirajte B3:F3 i kopirajte prema dolje)


Evo još jedan primjer kako izvršiti transpose grupe brojeva iz stupca u redove pomoću Excel formula ili kako razvrstati brojeve u stupce

Na slici ispod imamo drugi način kako kopirati grupe brojeva iz kolone u redove na drugom radnom listu. Dakle podaci nam se nalaze na Sheet1. Njih smo skinuli sa weba (importirali) i izvučeni loto brojevi se nalaze u stupcu i grupama od 5 brojeva.

prebacivanje brojeva iz kolone u redove

Ovaj način rješavanje problema možete odraditi pomoću slijedećih formula:

ćelija A2: =IF(ROW()>COUNT(Sheet1!E:E)/5+1;"";INDEX(Sheet1!C:C;((ROWS($2:2)-1)*5)+2)) (kopirajte prema dolje)
ćelija B2: =IF(A2="";"";IF(COLUMNS($B:B)>5;"";INDEX(Sheet1!$E:$E;((ROWS($2:2)-1)*5)+2+COLUMNS($B:B)-1)))
(kopirajte je u desno do F2 pa potom selektirajte B2:F2 i kopirajte prema dolje)

Verzija sa kraćim formulama

ćelija I2: =IF(A2="";"";INDEX(Sheet1!$E:$E;((ROWS($2:2)-1)*5)+2+COLUMNS($B:B)-1))
(kopirajte je u desno do M2 pa potom selektirajte I2:M2 i kopirajte prema dolje)


Adsense sponzor
I na kraju imamo verziju koja je odrađena sa VBA makronaredbom

Ovu VBA makronaredbu ispod kopirajte u Module u Excel VBE i pokrenite ga. Macro će kopirati sve brojeve iz Sheet1 koji senalaze u stupcu E i transponirati ih u redove po grupama od po 5 brojeva na Sheet2. Ako želite možete makronaredbi pridružiti Button za pokretanje ili macro pokrenite preko Alt+F8.


Adsense sponzorSub TransposeGroupNumberFromColumnToRows()
Dim i As Long, ms As Worksheet, LR&

Application.ScreenUpdating = 0
Set ms = Sheets("Sheet2")

With Sheets("Sheet1").Range("C2").CurrentRegion
LR = .Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
For i = 2 To LR Step 5

ms.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(1)(2) = .Cells(i, 3)
ms.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)(1)(2).Resize(, 5) = _
Application.Transpose(.Cells(i, 5).Resize(5))
Next
ms.Cells(1) = .Cells(1, 3)
.Cells(1, 8).Resize(, 5).Copy ms.Cells(1, 2).Resize(, 5)
End With

ms.Activate
Set ms = Nothing
Application.ScreenUpdating = 1
End Sub
 

Adsense sponzor

Osnove naredbe TRANSPOSE u Excelu pogledajte na linku.

Također pogledajte tutorijale vezane za ovu temu

- Zaokretanje ili transponiranje tablice u Excelu
- Kako zaokrenuti ili rotirati za 90° brojeve iz stupca u redove po grupama od po pet brojeva
- Rotiranje tablice u Wordu za 90°
- Automatic group and transpose data to another sheet
- Transpose podataka iz više redova u okomiti raspored u stupcu


Copyright 2008-2018 - IvanC - ic.ims.hr