IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
 
-

MICROSOFT EXCEL - evidencija radnnog vremena Excel - šihterica za evidenciju dnevnih i noćnih radnih sati za vozače kamiona
kako izračunati koliko je vozač vozio dnevnih radnih sati a koliko noćnih sati;
radno vrijeme vozača kamiona

EVIDENCIJA RADNIH SATI VOZAČA KAMIONA
(dnevni i noćni radni sati vozača)

Search This Web Site

Adsense sponzor
Radno vrijeme vozača kamiona - Kako izračunati koliko je vozač vozio dnevnih radnih sati a koliko noćnih sati

U Hrvatskoj (RH) po zakonu o profesionalnim vozačima teretnih vozila (kamiona i sl.) noćni sati se računaju od ponoći (00:00 h) do pet ujutro (05:00). Sve ostalo su dnevni radni sati.

U koliko imate potrebu izraditi šihtericu ili voditi evidenciju koliko je određeni vozač teretnog vozila (kamiona i slično) proveo na putu sa podjelom na dnevne radne sate i noćne radne sate, pogledajte ovaj primjer koji vam može biti smjernica u kreiranju vaše evidencije radnih sati vozača ili šihterce za vozače.

Uzmimo primjer na slici ispod.
U ovom primjeru imamo kada je vozač krenuo na put (početak). Ćelija je formatirana Custom => [h]:mm kao i sve ćelije u kojima su izraženi sati kao vrijeme.

Situacija kada je broj noćnih radnih sati u periodu od ponoći 24:00 - 05:00 (dakle 5 sati noćnog rada)

Adsense sponzorEVIDENCIJA RADNIH SATI VOZAČA KAMIONA - dnevni i noćni radni sati vozača

Formula za ukupan broj radnih sati proveden na putu je:

=D2-C2+(C2>D2)

Formula za dnevne radne sate vozača izgleda ovako:

=IF(D2<=C2;D2+"24:00";D2)-C2-MAX(MIN("5:00";IF(D2<=C2;D2+"24:00";D2))-C2;0)-MAX(MIN("29:00";IF(D2<=C2;D2+"24:00";D2))-MAX("24:00";C2);0)

Formula za noćne sate je jednostavna, od Ukupnih radnih sati provedenih na putu oduzmemo dnevne radne sate vozača

=E2-F2

Gornji primjer je jedan u nizu rješenja. Želim laički pojasniti formulu za izračun dnevnih radnih sati vozača. Kao što znamo u RH noćni sati su od ponoći do pet sati ujutro (00:00 - 05:00  ili  24:00 - 05:00).
U formuli iznad broj "5:00" obilježen crvenim slovima vezan je za maksimalan broj noćnih sati koji se broje od ponoći a broj "29:00" je zbroj sati koliko sadrži jedan dan + broj noćnih sati (24+5=29).
Zadnji dio formule ima broj "24:00", taj broj bi obilježavao od kada počinju tj. startaju noćni sati

Dakle kada bi ovu formulu primijenili na evidenciju radnih sati gdje su noćni sati od 22:00 do 06:00 tada bi korigirali ova dva broja u obliku sati.
Pa iz toga slijedi 06:00 i drugi broj bi bio 24+6=30

Situacija kada je broj noćnih radnih sati u periodu od 22:00 - 06:00 (dakle 8 sati noćnog rada)

U slučaju da koristite broj noćnih radnih sati 8 (od 22:00 - 06:00) možete primijeniti i slijedeće dvije formule.

=(C2>D2)*MEDIAN(0;D2-1/4;2/3)+MAX(0;MIN(11/12;D2+(C2>D2))-MAX(1/4;C2))

ili

=IF(ISNUMBER(C2);(C2>D2)*MEDIAN(0;D2-1/4;2/3)+MAX(0;MIN(11/12;D2+(C2>D2))-MAX(1/4;C2));0)

U koliko bi prvu formulu željeli koristiti u situaciji kada računate sa punim noćnim radom tj. sa 8 sati noćnog rada ( od 22:00 - 06:00) tada bi formula izgledala ovako:

Za dnevne radne sate:

=IF(D2<=C2;D2+"24:00";D2)-C2-MAX(MIN("6:00";IF(D2<=C2;D2+"24:00";D2))-C2;0)-MAX(MIN("30:00";IF(D2<=C2;D2+"24:00";D2))-MAX("22:00";C2);0)

ili ako želite uvjetovati popunjenje ćelija OD-DO

=IF(AND(C2>0;D2>0);IF(D2<=C2;D2+"24:00";D2)-C2-MAX(MIN("6:00";IF(D2<=C2;D2+"24:00";D2))-C2;0)-MAX(MIN("30:00";IF(D2<=C2;D2+"24:00";D2))-MAX("22:00";C2);0);"")

Za noćne radne sate formula je:

=IF(AND(C2>0;D2>0);IF(D2<=C2;D2+"24:00";D2)-C2-E2;"")
Kao što znate Excel svako vrijeme vidi kao nekakav broj. Ako želite saznati više detalja o tome kako Excel računa elemente vremena (sati) tada pogledajte ovaj video ispod

Adsense sponzorTakođer pogledajte slijedeće linkove vezane uz radne sate

Izračun radnih sati radnika,      Šihterica i izračun radnih sati kod rada u tri smjene,      Zbrajanje radnih sati kao vremena
- Evidencija radih sati vozača datoteke iz primjera u Excelu za evidenciju radih sati vozača na dotičnom linku

- Tjedna evidencija radnog vremena vozača koji obavlja mobilnu djelatnost obrazac ili formular u Wordu za evidenciju radih sati vozača na dotičnom linku

- Međunarodna potvrda "Obrazac" ili "Formular" o aktivnostima vozača kamiona tijekom putovanja obrazac ili formular u Wordu za vozače kamiona tokom putovanja u inozemstvo na dotičnom linku

Također pogledajte novi tutorijal Šihterica u Excelu sa primjerom za download

Adsense sponzor
Vrijeme - Time, vrijeme veće od 24 h  format cells - Radnici i radno vrijeme

Copyright 2008 - 2018 - IvanC - ic.ims.hr