IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
 
 
 

MICROSOFT EXCEL - faktura u Excelu, račun u Excelu - predložak (obrazac) ili template primjera fakture u Excelu

FAKTURA il račun u Excelu
(primjer kako izraditi fakturu u Excelu)

Kako kreirati FAKTURU (račun) u Excelu
U ovom  tutorijalu želim pokazati kako se može napraviti obrazac za izdavanje fakture ili e-računa u Excelu. U principu vi možete obrazac za fakturu (eRačun) napisati u Wordu ili Excelu ili Wordpadu. Primjera (template ili predložaka) na netu ima dosta. Ja sam htio predočiti kako si mali obrtnik može priručno voditi malu evidenciju stanja svojih artikala i izdavanja faktura. Naravno vi možete fakturu pisati i ručno na ispisanom obrascu.

NAPOMENA: Ova faktura nije profesionalni rad, već smjernica kako možete kreirati obrazac za izdavanje robe po želji. Stoga ne zamjerite na eventualnim greškama koje se mogu pojaviti. Prateći kompletan tutorijal imate mogućnost uvida u sve makronaredbe (Macro-e) klikom na link pri dnu stranice (=>> Slijedeća stranica).

OBAVEZNO morate imati omogućeno izvršavanje MAKRONAREDBI ili aplikacija neće raditi.

- za Excel 2003 => Dozvola za izvođenje Makronarebe  
- za Excel 2007 => Dozvola za izvršavanje Mackronaredbe

FAKTURA (račun) u Excelu

Ova datoteka koju slikovito možete vidjeti u ovom tutorijalu sastoji se od slijedećih radnih listova.

1. faktura
2. izdateFakture
3. artikli
4. ulaz
5. izlaz
6. kupci
7. nacinPlacanja
 

Da bi Vam ispravno radila potrebno je snimiti datoteku u folder C:\IvanC jer je tako postavljeno u makronaredbi, a vi po želji prepravljajte makronaredbe. U stvari datoteka faktura može se nalaziti bilo gdje na HDD-u ali snimanje će vršiti u dotični folder.

1. Radni list FAKTURA

Na ovom radnom listu "faktura", unose se artikli koje želimo ispisati kao fakturu (račun). Program je automatiziran pomoću određenih formula i makronaredbi. Potrebno je ispuniti neka polja koja su inače žuto osjenčana da bi se istakla i uočila za potrebno popunjavanje. Nakon popune polja žuta boja ćelije nestaje. Polja za popunjavanje koja je potrebno ispuniti su slijedeća:

- Datum izdavanja
- Klik na button NoviBroj ako u jednom otvaranju datoteke izrađujemo više faktura (nakon snimanja fakture)
- Datum izdavanja (po želji)
- Mjesto izdavanja fakture (računa)
- Rok plaćanja fakture (po želji)
- Način plaćanja fakture (preko padajućeg izbornika)
- Naziv tvrtke kojoj izdajemo fakturu (preko padajućeg izbornika, ostali podaci se povlače automatski)
- Klikna button "Prenesi-Skini-Snimi" koji radi tri radnje.
  Prenosi izabrane artikle na Sheet "Izlaz" i broj fakture (računa) sa pripadajućim podacima na Sheet "izdateFakture"
  Skida količine izabranih artikala sa stanja na Sheetu  "artikli"
  Snima fakturu sa dotičnim brojem u dva formata (*.XLS i *.PDF). Ovdje moram napomenuti da je ova faktura rađena u  Excelu 2007 koji ima ugrađen alat za snimanje u PDF/XPS. Naravno ako ovu datoteku koristite u Excelu 2003 tada treba ukloniti makronaredbu koja fakturu snima u *.pdf. Kada budem u mogućnosti postavit ću za download obje verzije (za Excel 2003 "*.xls" i Excel 2007 "*.xlsm")
- Uočite da na fakturi imate mogućnost upisa popusta (rabata) na prodane artikle (robu)

Artikle biramo sa padajućeg izbornika u stupcu "Šifra" a nakon izbora artikla automatski se iz baze Sheet "artikli" povlače ostali podaci za "naziv" i "j.m." Nakon izbora određenog artikla automatski nam pocrveni ćelija u stupcu "vrijednost" što nas upozorava da upišemo količinu za dotični artikl. Drugi podatak koji upisujemo je u stupcu "kol" tj. količina", ostali podaci povlače se automatski.

obrazac za fakturu tj. račun u Excelu

Nakon izabranih artikala i količina potrebno je kliknuti na button "Prenesi-Skini-Snimi" i kliknuti na button YES jer želimo snimiti fakturu (u slučaju odustajanja pojavit će se greška "Debug" u makronaredbi) nadalje pojavljuje se  ovakav okvir kao na slici ispod na kojem nas aplikacija informira da su
1. Stavke fakture unesene
2. Arhiviranje je završeno
3. Snimljeno u PDF format (za Excel 2007 sa ugrađenim alatom snimanja u PDF/XPS)
4. Skinuto sa stanja (izabrani artikli su ukalkulirani-oduzeti u bazi artikala, tako da možemo vidjeti stanje)

Klikom na OK button izvršili smo sve potrebno ciljane radnje (prijenos, snimanje i skidanje sa stanja)

Info prozor nakon snimanja fakture računa u Excelu

Nakon klika na OK obrazac će biti filtriran tj. bit će uklonjeni prazni redovi . Nakon klika na OK, automatski će button "Prenesi-Skini-Snimi" dobiti "crvenu boju" što nas upozorava da smo već snimili dotičnu fakturu sa dotičnim brojem. Nakon klika na button "Novi broj" ovaj button će ponovno biti plave boje.
Pogledajte u folder C:\IvanC i uočite snimljene fakture
Nakon završenog snimanja dotične fakture kliknite na crveni button "F-" da bi uklonili filtar sa fakture. Nakon klika na dotični button "F-" , button "F-" nestaje sa obrasca.

Slijedeći korak je klik na button "Novi broj" da bi odredili novi broj za novu fakturu ako nastavljate sa radom (button će dobiti zelenu boju). Ako ne nastavljate jednostavno kliknite na gumb  File => Save (Snimi) da bi snimili promjenu baze podataka. Pri ponovnom otvaranju opet sve korake možete ponoviti tj. vraćate se u početno stanje ali sa snimljenim podacima u bazi artikala.

NAPOMENA: Buttoni na obrascu neće se vidjeti na snimljenoj fakturi u *.XLS ili *.PDF formatu

Primjer kreirane i snimljene fakture u PDF ili XLS formatu

Na Sheetu "izdateFakture" uočite redoslijed i podatke o izdanim fakturama. (zbog očuvanja ovog popisa ne smijete nakon izdane fakture zaboraviti snimiti promjene).  Ukupan iznos svih izdanih faktura uočite u ćeliji prvog reda.

Pregled izdatih i snimljenih faktura u ExceluNa Sheetu "artikli" unosite samo podatke ako imate novi naziv artikla, šifru i jedinicu mjere. Na ovom radnom listu (Sheetu) ne vršite unos robe na stanje (unos robe na stanje radite preko primke na Sheetu "Ulaz". Ovdje bi trebali voditi računa da šifre unosite redoslijedom mada Makronaredba sortira artikle prema šifri tokom otvaranja Workbook (dat

Pregled artikala i stanja skladišta artikala

Na radnom listu (Sheetu) "Ulaz" vršite ulaz robe (artikala) na stanje skladišta preko ulazne primke. Ovdje u prvom redu popunjavate samo ćelije za (Šifru, cijenu, količinu i broj ulaznog računa ili primke). Datum je postavljen na TODAY(), no vi to možete promijeniti i poželjno je jer nije dobro da tako ostane (to je jedna greška koju sam tek sada uočio). Ovdje se može dodati još i tvrtka od koje je roba kupljena no to ostavljam vama na proučavanje i prepravljanje ;-)

Nakon popunjavanja potrebnih polja kliknite na button "UNESI" i automatski će se popunjeno kopirati u novi red a isto tako automatski će se promijeniti količina za dotični artikl na Sheetu "artikli" tj. na stanju skladišta

Unos novih artikala sa primke ili ulaznog računa ili otpremnice u Excelu

Na Sheetu "Kupci" popunjavate podatke o vašem kupcu tj. tvrtki (poduzeću) kojem izdajete fakturu (račun)

Pregled kupaca kojima izdajemo fakturu

Nakon popunjavanja svih potrebnih podataka na fakturi i snimanja uočite na dvije slike ispod kako izgleda snimljena faktura u PDF i XLS formatu.

FAKTURA snimljena u PDF formatu

Ovdje želim napomenuti da je ovo snimanje u PDF formatu izvršeno u Excelu 2007 koji u sebi ima ugrađen alat za snimanje u PDF/XPS. Uočite da na fakturi (računu) nema buttona koje imate na obrascu fakture (računa)

Pogled na fakturu ili račun koja je snimljena u PDF formatuFAKTURA snimljena u XLS formatu

Ako želite arhivirati fakturu pod brojem u XLS formatu to također možete u jednom koraku. Ovako snimljenu fakturu opet možete otvoriti u Excelu ali je nije poželjno prepravljati jer na sebi sadrži neke linkove i može doći do greške (no u stvari prepuštam vama da se igrate s ovim opcijama)

Pogled na fakturu ili račun koja je snimljena u XLS formatuZa nastavak pregleda tutorijala i svih Makronaredbi (Macroa) koji su korišteni u ovom obrascu fakture ili e-Računa idemo na slijedeću stranicu, kliknite na link.Next
Copyright 2008 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr