IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
-

MICROSOFT EXCEL - izdvajanje brojeva iz alfanumeričkog niza - izdvajanje broja iz ćelije - extract number from text

IZDVAJANJE BROJEVA IZ ALFANUMERIČKOG NIZA
(izdvajanje broja iz ćelije sa tekstom i brojem)

Search This Web Site

Adsense sponzor 
KAKO IZDVOJITI BROJ IZ ĆELIJA KOJA SADRŽI TEKST I BROJ (Extract number)

Ako imate potrebu da izdvojite broj koji se nalazi u ćeliji koja sadrži tekst sa brojem tada možete upotrijebiti ovu kombiniranu formulu u primjeru. Formulu treba završiti sa pritiskom na kombinaciju tipki CTRL+SHIFT+ENTER

{=1*MID(A1;MATCH(TRUE;ISNUMBER(1*MID(A1;ROW($1:$9);1));0);COUNT(1*MID(A1;ROW($1:$9);1)))} 

Adsense sponzorExtracting number from alfanumeric strings in Excel

Primjer 2.

Kako izdvojiti broj iz teksta u excelu, extracting number from text

U ovom slučaju imamo situaciju kada u jednoj ćeliji imamo više teksta i broj u tekstu. Formule u primjeru izdvajaju (Extract) dijelove teksta i brojevnu vrijednost.

U prvom dijelu primjera na slici u ćeliji A2 imamo tekst. U ćelijama B2, C2 i D2 želimo izdvojiti (extracting) određene dijelove. Ove formule kao rezultat daju tekst u ćelijama.

formula u B2:
=LEFT(A2;FIND(" ";A2)-1)

formula u C2:
=MID(MID(MID(SUBSTITUTE(A2;" ";"^";3);1;256);FIND("^";SUBSTITUTE(A2;" ";"^";3));256);2;FIND(" ";MID(MID(SUBSTITUTE(A2;" ";"^";3);1;256);FIND("^";SUBSTITUTE(A2;" ";"^";3));256))-2)

Ako želite izdvojiti neku drugu riječ tada broj 3 zamijeniti vašim željenim brojem. (npr 2 za izdvajanje treće riječi "riječ")

formula u D2:
=MID(SUBSTITUTE(A2;" ";"^";LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2;" ";"")));FIND("^";SUBSTITUTE(A2;" ";"^";LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2;" ";""))))+1;256)

U drugom dijelu primjera imamo u ćelijama u stupcu B7 i B8 iste formula kao i u D7 i D8 (vidi formule u stupcima iznad).

formula u C7: (rezultat je broj formatiran kao tekst)
=MID(MID(MID(SUBSTITUTE(A7;" ";"^";5);1;256);FIND("^";SUBSTITUTE(A7;" ";"^";5));256);2;FIND(" ";MID(MID(SUBSTITUTE(A7;" ";"^";5);1;256);FIND("^";SUBSTITUTE(A7;" ";"^";5));256))-2)

formula u C8: (rezultat je broj) => Ovu array formulu završavate sa Ctrl+Shift+Enter
=1*MID(A8;MATCH(TRUE;ISNUMBER(1*MID(A8;ROW($1:$50);1));0);COUNT(1*MID(A8;ROW($1:$50);1)))

PAŽNJA: Uočite ovaj dio formule ROW($1:$50), ovaj broj 50 sam stavio proizvoljno jer toliko maksimalno znakova očekujem u ćeliji


Izdvajanje određenih znakova (brojeva, slova) možemo izdvojiti i preko VBA

Izdvajanje brojeva iz podatka u ćeliji

Function ExtractNumber(rCell As Range, _
Optional Take_decimal As Boolean, Optional Take_negative As Boolean) As Double

Dim iCount As Integer, i As Integer, iLoop As Integer
Dim sText As String, strNeg As String, strDec As String
Dim lNum As String
Dim vVal, vVal2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'Written by OzGrid Business Applications
'www.ozgrid.com
'Extracts a number from a cell containing text and numbers.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
sText = rCell
If Take_decimal = True And Take_negative = True Then
strNeg = "-" 'Negative Sign MUST be before 1st number.
strDec = "."
ElseIf Take_decimal = True And Take_negative = False Then
strNeg = vbNullString
strDec = "."
ElseIf Take_decimal = False And Take_negative = True Then
strNeg = "-"
strDec = vbNullString
End If
iLoop = Len(sText)
For iCount = iLoop To 1 Step -1
vVal = Mid(sText, iCount, 1)
If IsNumeric(vVal) Or vVal = strNeg Or vVal = strDec Then
i = i + 1
lNum = Mid(sText, iCount, 1) & lNum
If IsNumeric(lNum) Then
If CDbl(lNum) < 0 Then Exit For
Else
lNum = Replace(lNum, Left(lNum, 1), "", , 1)
End If
End If
If i = 1 And lNum <> vbNullString Then lNum = CDbl(Mid(lNum, 1, 1))
Next iCount
ExtractNumber = CDbl(lNum)
End Function

Nakon postavljanja ove makronaredbe u VBA Module u ćeliji u kojoj želite rezultat postavite slijedeću formulu. A1 je ćelija u kojoj se nalazi podatak iz kojega izdvajate brojeve

=IFERROR(ExtractNumber(A1;TRUE);"")

Izdvajanje brojeva ili slova iz podatka u ćeliji

How to extract number or letter from alfanumeric string in Excel cell

Sub ExtractBrojeva()
'IZDVAJA SAMO BROJEVE IZ ZADATOG TEKSTA
'VBA source Predrag M

Range("D1").ClearContents
'ODREDISTE - BRISE PRTHODNI REZULTAT
Dim S As String, i As Integer
S = Range("A1").Text
' TEKST KOJI SE PRETRAZUJE
For i = 1 To Len(S)
' PROLAZ KROZ SVE KARAKTERE TEKSTA
If IsNumeric(Mid(S, i, 1)) Then Cells(1, 4) = Cells(1, 4) & Mid(S, i, 1)
' AKO JE KARAKTER BROJ-REZULTAT JE U "D1"
Next
End Sub

Sub ExtractSlova()
'IZDVAJA SVE OSIM BROJEVA IZ ZADATOG TEKSTA
'VBA source Predrag M

Range("D2").ClearContents
'BRISE PRTHODNI REZULTAT
Dim S As String, i As Integer
S = Range("A1").Text
For i = 1 To Len(S)
' PROLAZ KROZ SVE KARAKTERE TEKSTA
If Not IsNumeric(Mid(S, i, 1)) Then Cells(2, 4) = Cells(2, 4) & Mid(S, i, 1)
' AKO KARAKTER NIJE BROJ-REZULTAT JE U "D2"
Next
End Sub
Adsense sponzorCopyright 2008 - 2018 - IvanC - ic.ims.hr