IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 EUROCONVERT
2 SQL.REQUEST
   
   
 

Adsense sponzorMICROSOFT EXCEL

VANJSKE FUNKCIJE U  MS EXCEL-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzor


EUROCONVERT

Pojedini sadržaj ovog poglavlja možda se neće moći primijeniti na neke jezike.

Pretvara broj u ili iz valute euro u valutu neke od članica valute euro, ili pretvara broj iz jedne od valuta članica valute euro u drugu koristeći euro kao posrednu valutu (trijangulacija). Valute dostupne za pretvorbu su valute onih država članica Europske zajednice koje su prihvatile euro. Ova funkcija koristi utvrđene tečajeve koje je ustanovila Europska zajednica.

Sintaksa

EUROCONVERT(number;source;target;full_precision;triangulation_precision)

Number    je iznos u valuti koji želite pretvoriti ili referenca prema ćeliji koja sadrži taj iznos.

Source    je niz od tri slova ili referenca prema ćeliji s nizom koji odgovara kodu ISO izvorne valute. Sljedeći su kodovi valuta dostupni u funkciji EUROCONVERT:

Država/Područje Osnovna valutna jedinica Kod ISO
Belgija franak BEF
Luksemburg franak LUF
Njemačka njemačka marka DEM
Španjolska pezeta ESP
Francuska franak FRF
Irska funta IEP
Italija lira ITL
Nizozemska gulden NLG
Austrija šiling ATS
Portugal eskudo PTE
Finska marka FIM
Grčka drahma GRD
Države članice valute euro euro EUR

Target    je niz od tri slova, ili referenca ćelije, koji odgovara kodu ISO valute u koju želite pretvoriti broj. Pogledajte kodove ISO u prethodnoj tablici.

Full_precision    je logička vrijednost (TRUE ili FALSE), ili izraz koji će biti izračunat kao TRUE ili FALSE, koja određuje način prikaza rezultata.

Koristite Želite li da Excel
FALSE Prikaže rezultat pomoću pravila zaokruživanja specifičnima za valutu (pogledajte sljedeću tablicu). Excel će koristiti točnost izračuna za računanje rezultata, a točnost prikaza za prikaz rezultata. FALSE je zadana vrijednost izostavi li se argument full_precision.
TRUE Prikaže rezultat sa svim značajnim znamenkama dobivenima u izračunu.

Sljedeća tablica pokazuje pravila zaokruživanja specifična za valute, tj. koliko će decimalnih mjesta Excel koristiti za izračun pri pretvorbi valute i za prikaz rezultata.

Kod ISO Točnost izračuna Točnost prikaza
BEF 0 0
LUF 0 0
DEM 2 2
ESP 0 0
FRF 2 2
IEP 2 2
ITL 0 0
NLG 2 2
ATS 2 2
PTE 0 2
FIM 2 2
GRD 0 2
EUR 2 2

Adsense sponzor
Triangulation_precision   je cijeli broj veći ili jednak 3 koji određuje broj značajnih znamenki koje će se koristiti za posrednu vrijednost u eurima pri pretvorbi između dvaju valuta članica valute euro. Izostavite li taj argument, Excel neće zaokružiti posrednu vrijednost u eurima. Uključite li ovaj argument pri pretvorbi iz neke europske valute u euro, Excel će izračunati posrednu vrijednost u eurima koja se zatim može pretvoriti u neku valutu članicu valute euro.

Napomene

  • Excel odbacuje sve nule iza broja u prikazanoj vrijednosti.
  • Ako je izvorni kod ISO jednak ciljnom kodu ISO, Excel prikazuje izvornu vrijednost broja.
  • Neispravni parametri prikazuju #VRIJ.
  • Ova funkcija ne primjenjuje oblik zapisa brojeva.
  • Ova se funkcija ne može koristiti u formulama polja.

Primjeri

Ovi primjeri pretpostavljaju da su tečajevi pretvorbe 1 euro = 6,55957 francuskih franaka i 1,95583 njemačkih maraka. Funkcija EUROCONVERT koristi trenutne tečajeve koje je ustanovila Europska unija. Microsoft će obnoviti funkciju ako se tečajevi promijene. Da biste dobili potpune informacije o trenutnim pravilima i tečajevima, pogledajte publikaciju Europske komisije o euru.

Primjeri pokazuju nastalu vrijednost spremljenu u ćeliji, a ne oblikovanu vrijednost.

EUROCONVERT(1,20;"DEM";"EUR") jednako je 0,61 eura. S obzirom da nisu navedeni niti full_precision niti triangulation_precision, rezultat koristi točnost izračuna za euro, koja je 2 decimale.

EUROCONVERT(1;"FRF";"EUR";TRUE;3) jednako je 0,152 euro. Pri pretvorbi u eure, ako je full_precision jednako TRUE, rezultat ima točnost zadanu parametrom triangulation_precision.

EUROCONVERT(1;"FRF";"EUR";FALSE;3) jednako je 0,15 euro. Pri pretvorbi u eure, ako je full_precision jednako FALSE, rezultat koristi točnost izračuna za euro, koja je 2 decimale.

EUROCONVERT(1;"FRF";"DEM";TRUE;3) jednako je 0,29728616 DM. Budući da je triangulation_precision jednako 3, posredna vrijednost u eurima zaokružena je na tri mjesta. Budući da je full_precision jednako TRUE, nastala vrijednost u njemačkim markama sprema se sa svim značajnim znamenkama.

EUROCONVERT(1;"FRF";"DEM";FALSE;3) jednako je 0,30 DM. Budući da je triangulation_precision jednako 3, posredna vrijednost u eurima zaokružena je na tri mjesta. Budući da je full_precision jednako FALSE, nastala vrijednost u njemačkim markama zaokružuje se na točnost izračuna za njemačku marku, a to su 2 decimale.

Adsense sponzor

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2017 - IvanC - ic.ims.hr