IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 AVEDEV
2 AVERAGE
3 AVERAGEA
4 BETADIST
5 BETAINV
6 BINOMDIST
7 CHIDIST
8 CHIINV
9 CHITEST
10 CONFIDENCE
11 CORREL
12 COUNT
13 COUNTA
14 COUNTBLANK
15 COUNTIF
16 COVAR
17 CRITBINOM
18 DEVSQ
19 EXPONDIST
20 FDIST
21 FINV
22 FISHER
23 FISHERINV
24 FORECAST
25 FREQUENCY
26 FTEST
27 GAMMADIST
28 GAMMAINV
29 GAMMALN
30 GEOMEAN
31 GROWTH
32 HARMEAN
33 HYPGEOMDIST
34 INTERCEPT
35 KURT
36 LARGE
37 LINEST
38 LOGEST
39 LOGINV
40 LOGNORMDIST
41 MAX
42 MAXA
43 MEDIAN
44 MIN
45 MINA
46 MODE
47 NEGBINOMDIST
48 NORMDIST
49 NORMINV
50 NORMSDIST
51 NORMSINV
52 PEARSON
53 PERCENTILE
54 PERCENTRANK
55 PERMUT
56 POISSON
57 PROB
58 QUARTILE
59 RANK
60 RSQ
61 SKEW
62 SLOPE
63 SMALL
64 STANDARDIZE
65 STDEV
66 STDEVA
67 STDEVP
68 STDEVPA
69 TDIST
70 TINV
71 TREND
72 TRIMMEAN
73 TTEST
74 VAR
75 VARA
76 VARP
77 VARPA
78 WEIBULL
79 ZTEST
   
  COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT EXCEL

STATISTIČKE FUNKCIJE U  MS EXCEL-u 2003 Search This Web Site

Adsense sponzor


MODE

Vraća vrijednost koja se najčešće javlja (mod), odnosno ponavlja u zadanom polju ili rasponu podataka. Kao i MEDIAN, MODE je mjera mjesta.

Sintaksa

MODE(number1;number2;...)

Number1; number2; ...    je 1 do 30 argumenata, za koje izračunavate mod. Umjesto argumenata odvojenih točka-zarezom, također možete koristiti jednodimenzionalno polje ili referencu na polje.

Napomene

  • Argumenti trebaju biti brojevi, nazivi, polja ili reference koje sadrže brojeve.
  • Ako argument koji je polje ili referenca sadrži tekst, logičke vrijednosti ili prazne ćelije, te su vrijednosti zanemarene. Međutim, ćelije s vrijednošću nula su uključene.
  • Ako zadani skup podataka ne sadrži vrijednosti koje se ponavljaju, MODE vraća vrijednost pogreške #N/D.

U skupu vrijednosti, mod je vrijednost koja se najčešće javlja, medijan je vrijednost koja se nalazi u sredini, a srednja vrijednost je prosječna vrijednost. Nema jednostavnog načina izmjere grupiranja oko središnjih vrijednosti, koji omogućuje da se dobije potpuna slika o podacima. Pretpostavimo da su podaci grupirani u tri skupine, od kojih je polovica grupirana oko jedne male vrijednosti, a druga polovica oko dviju velikih vrijednosti. Funkcije AVERAGE i MEDIAN mogu vratiti vrijednost iz relativno prazne sredine, a MODE može vratiti dominantnu malu vrijednost.

Primjer

MODE Vraća vrijednost koja se najčešće javlja 

Adsense sponzorAdsense sponzor
Adsense sponzor

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr