IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ADDRESS
2 AREAS
3 CHOOSE
4 COLUMN
5 COLUMNS
6 HLOOKUP
7 HYPERLINK
8 INDEX
9 INDIRECT
10 LOOKUP
11 MATCH
12 OFFSET
13 ROW
14 ROWS
15 RTD
16 TRANSPOSE
17 VLOOKUP
18 GETPIVOTDATA
   
   
   
   
   
.
 

MICROSOFT EXCEL; kreiranje hyperlinka u Excelu unutar radne knjige

FUNKCIJE ZA PRETRAŽIVANJE I REFERENCE
U  MS EXCEL-u 2003
Search This Web Site

Adsense sponzor
HYPERLINK

Stvara prečac ili skok koji otvara dokument spremljen na mrežnom poslužitelju, na intranetu (intranet: Mreža unutar organizacije koja koristi internetske tehnologije (primjerice HTTP ili FTP protokol). Korištenjem hiperveza možete istraživati objekte, dokumente, stranice i druga odredišta na intranetu.) ili na Internetu. Kada pritisnete ćeliju koja sadrži funkciju HYPERLINK, Microsoft Excel će otvoriti datoteku spremljenu na mjesto_veze.

Sintaksa

HYPERLINK(link_location;friendly_name)

Link_location    je put i naziv datoteke dokumenta koji treba otvoriti kao tekst. Link_location može upućivati prema mjestu u dokumentu — primjerice određenoj ćeliji ili imenovanom rasponu na Excelovom radnom listu ili u radnoj knjizi ili prema knjižnoj oznaci u dokumentu Microsoft Worda. Put može biti do datoteke spremljene na disku ili može biti put koji poštuje univerzalnu konvenciju imenovanja UNC na poslužitelju (u programu Microsoft Excel za Windows) ili URL (Uniform Resource Locator (URL): Adresa koja određuje protokol (kao što je HTTP ili FTP) i mjesto objekta, dokumenta, World Wide Web stranice ili nekog drugog odredišta na Internetu ili intranetu, primjerice: http://www.microsoft.com/.)-put (Uniform Resource Locator ) na Internetu ili intranetu.

  • Link_location može biti tekstni niz znakova obuhvaćen navodnicima, ili ćelija koja sadrži vezu kao tekstni niz znakova.

  • Ako skok naveden u link_location ne postoji ili se do njega ne može doći, pojavljuje se greška kad pritisnete ćeliju.

Friendly_name    je tekst skoka ili brojčana vrijednost koja je prikazana u ćeliji. Friendly_name je prikazan plavo i podcrtan je. Ako friendly_name nije naveden, ćelija prikazuje link_location kao tekst skoka.

  • Friendly_name može biti vrijednost, tekstni niz znakova, naziv, ili ćelija koja sadrži tekst skoka ili vrijednost.

  • Ako friendly_name vraća vrijednost greške (npr. #VRIJ!), ćelija prikazuje grešku umjesto teksta skoka.

Napomena

Kako biste označili ćeliju s hipervezom, ali bez skoka na odredište hiperveze, pritisnite tu ćeliju i držite pritisnutu tipku miša sve dok se pokazivač ne pretvori u križ HYPERLINK a zatim otpustite tipku miša.

Primjeri

Sljedeći primjer otvorit će radni list s nazivom Proračunski izvještaj.xls koji je spremljen na internetskom mjestu primjer.microsoft.hr/izvještaj i prikazuje tekst “Pritisnite za izvještaj”:

=HYPERLINK("http://primjer.microsoft.hr/izvještaj/Proračunski izvještaj.xls", "Veza do izvještaja")

Sljedeći primjer će napraviti hipervezu do ćelije F10 na radnom listu s nazivom Godišnji u radnoj knjizi Proračunski izvještaj.xls, koja je spremljena na internetskom mjestu primjer.microsoft.hr/izvještaj. Ćelija na radnom listu koja sadrži hipervezu prikazuje sadržaj ćelije D1 kao tekst skoka:

HYPERLINK("[http://primjer.microsoft.hr/izvještaj/Proračunski izvještaj.xls]Godišnji!F10", D1)

Sljedeći primjer će napraviti hipervezu do raspona s nazivom UkupniZbrojOdjela na radnom listu s nazivom Prvo tromjesečje u radnoj knjizi Proračunski izvještaj.xls, koja je spremljena na internetskom mjestu primjer.microsoft.hr/izvještaj. Ćelija na radnom listu koja sadrži hipervezu prikazuje tekst “Pritisnite za pregled ukupnog zbroja odjela u prvom tromjesečju”:

HYPERLINK("[http://primjer.microsoft.hr/izvještaj/Proračunski izvještaj.xls]Prvo Tromjesečje!UkupniZbrojOdjela", "Pritisnite za pregled ukupnog zbroja odjela u prvom tromjesečju")

Kako biste napravili hipervezu do određenog mjesta u dokumentu Microsoft Worda, morate koristiti knjižnu oznaku kako biste odredili mjesto u dokumentu na koje želite skočiti. Sljedeći primjer će napraviti hipervezu do knjižne oznake naziva TromjesečnaDobit u dokumentu s nazivom Godišnji izvještaj.doc koji se nalazi na primjer.microsoft.hr:

HYPERLINK("[http://primjer.microsoft.hr/Godišnji izvještaj.doc]TromjesečnaDobit", "Izvještaj dobiti po tromjesečjima")

U Excelu za Windows, sljedeći primjer prikazuje sadržaj ćelije D5 kao tekst skoka u ćeliji i otvara datoteku naziva PrviKvartal.xls, koja je spremljena na poslužitelju nazvanom FINANCIJE u dijeljenoj mapi Izvještaji. Ovaj primjer koristi UNC put:

HYPERLINK("\\FINANCIJE\Izvještaji\PrviKvartal.xls", D5)

Sljedeći primjer otvara datoteku PrviKvartal.xls u Excel za Windows koja je spremljena u imeniku naziva Financije na D disku i prikazuje brojčanu vrijednost spremljenu u ćeliji H10:

HYPERLINK("D:\FINANCIJE\PrviKvartal.xls", H10)

U Excelu za Windows sljedeći primjer stvara hipervezu do područja nazvanog Ukupni zbrojevi u drugoj (vanjskoj) radnoj knjizi, MojaKnjiga.xls:

HYPERLINK("[C:\Moji dokumenti\Mojaknjiga.xls]Ukupni zbrojevi")

U Microsoft Excelu za Macintosh sljedeći primjer prikazuje “Pritisnite ovdje” u ćeliji i otvara datoteku pod nazivom Prvi Kvartal koji je spremljen u mapi pod nazivom Proračunski Izvještaji na disku pod nazivom Macintosh HD:

HYPERLINK("Macintosh HD:Proračunski Izvještaji:Prvi Kvartal","Pritisnite ovdje")

Možete napraviti hiperveze unutar radnog lista kako biste skočili iz jedne ćelije u drugu. Npr. ako je aktivni radni list pod nazivom Lipanj u radnoj knjizi pod nazivom Proračun, sljedeća formula stvara hipervezu do ćelije E56. Tekst veze je vrijednost u ćeliji E56.

=HYPERLINK("[Proračun]Lipanj!E56", E56)

Kako biste skočili na drugi list u istoj radnoj knjizi, promijenite naziv lista u vezi. U prethodnom primjeru, kako biste napravili vezu do ćelije E56 na listu Rujan, promijenite riječ “Lipanj” u “Rujan”.
 
Kako kreirati hyperlink unutar radne knjige (Workbook) i linkati se na radni list (Sheet)

Ako želite kreirati HYPERLINK na jednom radnom listu koji će se linkati na neki drugi radni list pogledajte kako se kreira formula

Prva opcija je kreiranje HYPERLINKA unutar Workbook na neki Sheet u prvu ćeliju A1. Dakle kada kliknemo na link u Sheetu gdje je isti kreiran, automatski nakon klika bit ćemo pozicionirani na linkani Sheet u ćeliju A1 (naravno možemo mijenjati adresu ćelije po želji). Uočite da će rezultat ove formule biti ispisani tekst linka Link na Sheet AB u ćeliju A1

=HYPERLINK("[Book2.xls]"&"AB"&"!A1";"Link na Sheet AB u ćeliju A1")
=HYPERLINK("[Workbook.xls]"&"SheetName"&"!Cell";"LinkName")
=HYPERLINK("#"&"'"&"SheetName"&"'!"&"CellAddress";"LinkName")
=HYPERLINK("#"&"'"&Formula&"'!"&"CellAddress";"Formula ili LinkName ") => Ovdje formula može vratiti kao rezultat naziv Sheeta (vidi primjer ispod)
=HYPERLINK("#"&"'"&MID(CELL("filename";A1);FIND("]";CELL("filename";A1))+1;256)&"'!"&"A1";"Link na A1 na istom Sheetu")

Druga opcija je kreiranje HYPERLINKA unutar Workbook na naki Sheet u neku ćeliju kojoj smo definirali ime (Define Name). Dakle kada kliknemo na link u Sheetu gdje je isti kreiran, automatski nakon klika bit ćemo pozicionirani na linkani Sheet u ćeliju čija je adresa definirana imenom.  Uočite da će rezultat ove formule biti ispisani tekst linka Link na prodaju

=HYPERLINK("[Book2.xls]"&"ABC"&"!Prodaja";"Link na prodaju")
=HYPERLINK("[
Workbook.xls]"&"SheetName"&"!defined_Cell_name";"LinkName")
=HYPERLINK("#"&"'"&"SheetName"&"'!"&"CellAddress";"LinkName")
=HYPERLINK("#"&"'"&Formula&"'!"&"CellAddress";"Formula ili LinkName ") => Ovdje formula može vratiti kao rezultat naziv Sheeta

Kako kreirati hyperlink unutar radne knjige u Excelu
 


Kako kreirati popis svih radnih listova (Sheets) u radnoj knjizi (Workbook) i uz to kreirati Hyperlink na njih
- Popis svih Sheets sa hyperlinkom

Ako imate radnu knjigu sa puno radnih listova i često se prebacujete sa jednog na drugi, odredite jedan radni list po nazivom "Sheet Index" i na njemu ćete imati popis svih radnih listova sa linkom na pojedini. Klikom na link automatski se pozicionirate na dotični Sheet.

Ovu mogućnost pruža vam niže navedena Makronaredba (Macro) . Ovaj Macro insertirajte u VBE (ALT+F11) točno u Module. Vodite računa da trebate imati kreiran radni list "Sheet Index" jer je Makronaredba vezana za njega i u njemu će se kreirati hiperlinkovi na ostale radne listove. Makronaredbu pokrećete sa ALT+F8 => RUN.

Sub HyperLink_SheetsToIndex()

' Local Variables
Dim wks As Worksheet
Dim rngLinkCell As Range
Dim strSubAddress As String, strDisplayText As String

' Step 1 : Loop through all worksheets
' 1a : Clear all current hyperlinks

Worksheets("Sheet Index").Range("A:A").ClearContents
'
1b : Create Linked index list
For Each wks In ActiveWorkbook.Worksheets
Set rngLinkCell = Worksheets("Sheet Index").Range("A65536").End(xlUp)
If rngLinkCell <> "" Then Set rngLinkCell = rngLinkCell.Offset(1, 0)
strSubAddress = "'" & wks.Name & "'!A1"
strDisplayText = "HyperLink : " & wks.Name
Worksheets("Sheet Index").Hyperlinks.Add Anchor:=rngLinkCell, Address:="", SubAddress:=strSubAddress, TextToDisplay:=strDisplayText
Next wks

End Sub

 

To bi izgledalo ovako kao na slici ispod

List Hyperlinks to ALL Sheets in Workbook Excel

Adsense sponzor

Ili ovaj Macro za kreiranje linkova na sve Sheets unutar Workbook (u ovom slučaju nema prefiksa "HyperLink:" već samo naziv Sheeta

Sub HyperlinkToAllSheets()
Dim mySheet As Worksheet, myRow As Long
With Sheets("Menu")
'naziv sheeta na kojem se kreiraju hiperlinkovi
.Range("A:A").Clear
myRow = 1
For Each mySheet In ActiveWorkbook.Worksheets
If mySheet.Name <> "Menu" Then
.Hyperlinks.Add Anchor:=.Cells(myRow, 1), Address:="", SubAddress:= _
"'" & mySheet.Name & "'!A1", TextToDisplay:=mySheet.Name
myRow = myRow + 1
End If
Next mySheet
End With
End Sub
 

Adsense sponzor


Adsense sponzorOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr