IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ABS
2 ACOS
3 ACOSH
4 ASIN
5 ASINH
6 ATAN
7 ATAN2
8 ATANH
9 CEILING
10 COMBIN
11 COS
12 COSH
13 DEGREES
14 EVEN
15 EXP
16 FACT
17 FACTDOUBLE
18 FLOOR
19 GCD
20 INT
21 LCM
22 LN
23 LOG
24 LOG10
25 MDETERM
26 MINVERSE
27 MMULT
28 MOD
29 MROUND
30 MULTINOMIAL
31 ODD
32 PI
33 POWER
34 PRODUCT
35 QUOTIENT
36 RADIANS
37 RAND
38 RANDBETWEEN
39 ROMAN
40 ROUND
41 ROUNDDOWN
42 ROUNDUP
43 SERIESSUM
44 SIGN
45 SIN
46 SINH
47 SQRT
48 SQRTPI
49 SUBTOTAL
50 SUM
51 SUMIF
52 SUMPRODUCT
53 SUMSQ
54 SUMX2MY2
55 SUMX2PY2
56 SUMXMY2
57 TAN
58 TANH
59 TRUNC
   
   

MICROSOFT EXCEL

MATEMATIČKE i TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE
U  MS EXCEL-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzor


MDETERM

Vraća determinantu matrice zadane poljem.

Sintaksa

MDETERM(array)

Array    je brojčano polje s jednakim brojem redaka i stupaca.

Napomene

  • Polje može biti zadano kao raspon ćelija, na primjer: A1:C3; kao polje konstanti, na primjer: {1;2;3|4;5;6|7;8;9}; ili kao njihov naziv.
  • Ako je bilo koja ćelija u polju prazna ili sadrži tekst, MDETERM vraća vrijednost pogreške #VRIJ!.
  • MDETERM također vraća vrijednost pogreške #VRIJ! ako polje nema jednak broj redaka i stupaca.
  • Determinanta matrice je broj izveden iz vrijednosti polja. Za polje od tri retka i tri stupca, A1:C3, determinanta se definira kao:

    MDETERM(A1:C3) jednako
    A1*(B2*C3-B3*C2) + A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-B2*C1)

  • Determinanta matrice se općenito rabi za rješavanje sustava matematičkih jednadžbi s više nepoznanica.
  • MDETERM se izračunava s točnošću na 16 znamenaka, što može dovesti do male brojčane pogreške u slučaju da izračun nije potpun. Na primjer, determinanta singularne matrice može se razlikovati od nule za 1E-16.

Primjer

Adsense sponzorAdsense sponzor

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr