IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003

Search This Web Site

Adsense sponzor


PMT

Izračunava vrijednost uplata za zajam, koji se temelji na konstantnim uplatama i konstantnoj kamatnoj stopi.

Sintaksa

PMT(rate;nper;pv;fv;type)

Za potpuniji opis argumenata funkcije PMT, pogledajte funkciju PV.

Rate    je kamatna stopa za zajam.

Nper    je ukupan broj obroka u zajmu.

Pv    je sadašnja vrijednost, odnosno ukupan iznos sadašnje vrijednosti niza budućih uplata; također je poznata kao temeljna glavnica.

Fv    je buduća vrijednost ili saldo koji želite postići nakon zadnje uplate. Ako je fv izostavljen, pretpostavlja se da je 0 (nula), što znači da je buduća vrijednost zajma 0.

Type    je broj 0 (nula) ili 1 i naznačuje kada se obavljaju uplate.

Postavite da je type jednako Ako je uplata obavljena
0 ili je izostavljen Na kraju razdoblja
1 Na početku razdoblja

Napomene
  • Vrijednost rate, koju vraća funkcija PMT, uključuje temeljnu glavnicu i kamate bez poreza, rezervnih uplata ili pristojbi koje su ponekad povezane sa zajmovima.
  • Budite dosljedni pri uporabi jedinica, kojima navodite rate i nper. Radi li se o mjesečnim ratama za četverogodišnji zajam, uz 12 posto kamata godišnje, za stopu koristite 12%/12, a za nper 4*12. Ako se radi o godišnjim ratama za isti zajam, rate će biti 12%, a nper 4.

Savjet

Da biste pronašli ukupan iznos uplaćen tijekom trajanja zajma, pomnožite rezultat funkcije PMT s vrijednošću nper.
1. primjer

PMT

2. primjer

Funkciju PMT možete upotrijebiti za određivanje iznosa rata za ostale anuitete, a ne samo za zajmove.

Adsense sponzorNapomena  Kamatna stopa dijeli se sa 12 kako bi se dobila mjesečna stopa. Broj godina tijekom kojih se uplaćuje množi se sa 12 kako bi se dobio broj uplata.

Adsense sponzor

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2020 - IvanC - ic.ims.hr