PV(Rate;Nper;Pmt;Fv;Type) izračunava buduću vrijednost ulaganja uz danu
kamatnu stopu (Rate), za broj jednakih uplata (Nper),
početnu vrijednost ulaganja (Pv)
i način uplate (Type)
Rate kamatna stopa
Nper broj uplata
Pv početna vrijednost ulaganja
Fv eventualna buduća vrijednost
Type način uplaćivanja
PRIMJER: Želimo uložiti 3.200,00 kn godišnje u osiguranje na period od 20 godina uz godišnju kamatu 8%. 
Uplata se vrši početkom godine, a početna vrijednost ulaganja bila je jednaka nuli.
158.153,35 kn =FV(8%;20;-3200;0;1)
Rate 8%= kamatna stopa 
Nper 20= broj godina na koji ćemo ulagati u osiguranje
Pmt iznos koji ćemo uplaćivati svake godine na početku
Fv 0= podrazumijeva se 
Type 1= način uplate ( a to je jednom godišnje)