PMT(Rate;Nper;Pv;Fv;Type) izračunava iznos periodičnih plaćanja (anuiteta) za otplatu kredita 
temeljem zadane kamatne stope ( Rate), broj rata ( Nper), 
glavnice kredita (Pv), eventualne buduće vrijednosti (Fv)
te načina uplaćivanja pojedinih anuiteta
Rate kamatna stopa
Nper broj rata otplate
Pv glavnica kredita
Fv eventualna buduća vrijednost
Type način uplaćivanja
PRIMJER: Uzimamo kredit od 50.000,00 kn na rok otplate od 5 godina uz godišnju kamatu 9%. Rate se uplaćuju svakog mjeseca.
-1.037,92 kn =PMT(9%/12;60;50000;0;0)
 
Rate 9%= kamatna stopa 
/12 = 12 mjeseci tj. Ovaj broj nam pokazuje da je 9% godišnja kamata
Nper 60= broj rata na koji ćemo otplatiti kredit ( a to znači 5 godina podijeljeno sa 12 mjeseci je 60 rata
Pv 50000= iznos kredita
Fv 0= podrazumijeva se 
Type 0=podrazumijeva se