IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

Najčešće uvjetne formule
1 Provjera je li broj veći ili manji od nekog drugog broja
2 Stvaranje uvjetnih formula korištenjem funkcije IF
3

Prikazivanje ili sakrivanje vrijednosti nula

4 Pretraživanje vrijednosti na popisu
Najčešće formule datuma i vremena
5

Zbrajanje datuma

6 Zbrajanje vremena
7 Izračunavanje razlike između dva datuma
8

Izračunavanje razlike između dva vremena

9 Konverzija vremena
10 Brojanje dana prije nekog datuma
11 Unos datuma prema julijanskom kalendaru
12

Unos trenutnog datuma i vremena u ćeliju

13 Prikaz datuma kao dana u tjednu
Najčešće financijske formule
14 Izračun tekuće bilance
15

Stvaranje tablice množenja

Najčešće matematičke formule
16 Zbrajanje brojeva
17 Izračunavanje prosječne vrijednosti brojeva
18 Izračunavanje razlike između dva broja kao postotka
19 Izračunavanje medijana za grupu brojeva
20 Izračunavanje najmanjeg ili najvećeg broja u rasponu
21 Konverzija mjera
22 Brojanje ćelija koje sadrže brojeve
23 Brojanje brojeva većih ili manjih od nekog broja
24 Dijeljenje brojeva
25 Skrivanje vrijednosti pogreške i pokazatelja pogreške u ćeliji
26 Povećavanje ili smanjivanje broja za postotak
27 Množenje brojeva
28 Dizanje broja na potenciju
29 Zaokruživanje brojeva
30 Oduzimanje brojeva
Najčešće formule vezane uz tekst
31 Promjena velikih i malih slova u tekstu
32

Provjera sadrži li neka ćelija tekst

33

Kombiniranje imena i prezimena

34 Kombiniranje teksta i brojeva
35 Kombiniranje teksta s datumom ili vremenom
36 Usporedba sadržaja ćelija
37

Brojanje nepraznih ćelija

38 Uklanjanje znakova iz teksta
39 Uklanjanje razmaka na početku i na kraju ćelije
40 Ponavljanje znaka u ćeliji
41 Prebrojavanje jedinstvenih unosa na popisu
   
.

MICROSOFT EXCEL - kako zbrajati sate, minute ili vrijeme u excelu

PRIMJERI ČESTO KORIŠTENIH FORMULA
U MS EXCEL-u 2003
Search This Web Site

Adsense sponzor 
Najčešće formule datuma i vremena

6. Zbrajanje vremena

Vrijeme u standardnom vremenskom obliku (sati : minute : sekunde)

Kako bi ovaj postupak bio uspješan, sati ne smiju biti veći od 24, a minute i sekunde od 60.
 
Kako zbrojiti vrijeme u Excelu

Adsense sponzor

Vrijeme kao broj izražen jednom vremenskom jedinicom

Za rad s jednom vremenskom jedinicom — primjerice satima ili minutama — u formuli, koristite funkciju TIME.


Zbrajanje sati i minuta pisanih u nestandardnom obliku vremena možemo vršiti kao tekst i kao broj. Pogledajte primjer na slici ispod. Obratite pažnju na oblikovanje (format) ćelija

zbrajanje sati i minuta u Excelu

Pretraživanje tablice podataka funkcijom VLOOKUP pogledajte na linku Lookup Time with VLOOKUP function


Zbrajanje sati u Excelu svodi se na zbrajanje decimalnih brojeva jer Excel sati vidi kao decimalni broj.
Vrijeme sata se unosi baš kako je prikazano na slici 08:00, 16:00 (dakle sa dvotočkom)

U tablici ispod možete uočiti dva stupca, "C" sa decimalnim brojevima i "D" sa ćelijama formatiranim kao vrijeme.
U ćelijama C7 i D7 izvršeno je zbrajanje podataka u ćelijama iznad. Uočite da su rezultati zbrajanja sati isti (s malom razlikom pogleda na rezultat zbog oblikovanja (formata) ćelije.

Oduzimanje sati u ćelijama C2:C6 i D2:D6 izvedeno je sa formulom =IF(AND(A2;B2>0);IF(A2>B2;B2+1-A2;B2-A2);"")
Ovdje uočite važnost oduzimanja noćnog vremena u periodu 22:00 sati uveče do 06:00 sati ujutro (22:00-06:00)
a samo zbrajanje izvedeno je sa formulom =SUM(C2:C6)*24  i  =SUM(D2:D6) => Ova ćelija je formatirana kao 37:33:55 (vidi sliku)

oduzimanje sati (zbroj vremena) u excelu

Još jedan primjer oduzimanja radnih sati (vremena)

Adsense sponzorPrimjer evidencija radnih sati za radnika - redovni i prekovremeni radni sati

evidencija radnih sati - prekovremeni

Naravno da svoju evidenciju radnih sati trebate oblikovati tako da unaprijed planirate eventualne mogućnosti za BO - bolovanje, GO- Godišnji odmor, P - Praznik , SD - Slobodan dan itd itd... (sve ovisi vodite li evidenciju skupno za sve radnike u jednom Sheetu ili za svakog radnika otvarate novi Sheet.) (izvorne teme ES)

Primjer kako se oblikuje (formatira) ćelija D7. Download datoteke sa primjerima OVDJE

Adsense sponzorVrijeme - Time, >24h  format cells     Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT © - 2005 - 2020 IvanC - ic.ims.hr  - Sva prava pridržana. 
Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela  ( isto se odnosi i na forum )