IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

Najčešće uvjetne formule
1 Provjera je li broj veći ili manji od nekog drugog broja
2 Stvaranje uvjetnih formula korištenjem funkcije IF
3

Prikazivanje ili sakrivanje vrijednosti nula

4 Pretraživanje vrijednosti na popisu
Najčešće formule datuma i vremena
5

Zbrajanje datuma

6 Zbrajanje vremena
7 Izračunavanje razlike između dva datuma
8

Izračunavanje razlike između dva vremena

9 Konverzija vremena
10 Brojanje dana prije nekog datuma
11 Unos datuma prema julijanskom kalendaru
12

Unos trenutnog datuma i vremena u ćeliju

13 Prikaz datuma kao dana u tjednu
Najčešće financijske formule
14 Izračun tekuće bilance
15

Stvaranje tablice množenja

Najčešće matematičke formule
16 Zbrajanje brojeva
17 Izračunavanje prosječne vrijednosti brojeva
18 Izračunavanje razlike između dva broja kao postotka
19 Izračunavanje medijana za grupu brojeva
20 Izračunavanje najmanjeg ili najvećeg broja u rasponu
21 Konverzija mjera
22 Brojanje ćelija koje sadrže brojeve
23 Brojanje brojeva većih ili manjih od nekog broja
24 Dijeljenje brojeva
25 Skrivanje vrijednosti pogreške i pokazatelja pogreške u ćeliji
26 Povećavanje ili smanjivanje broja za postotak
27 Množenje brojeva
28 Dizanje broja na potenciju
29 Zaokruživanje brojeva
30 Oduzimanje brojeva
Najčešće formule vezane uz tekst
31 Promjena velikih i malih slova u tekstu
32

Provjera sadrži li neka ćelija tekst

33

Kombiniranje imena i prezimena

34 Kombiniranje teksta i brojeva
35 Kombiniranje teksta s datumom ili vremenom
36 Usporedba sadržaja ćelija
37

Brojanje nepraznih ćelija

38 Uklanjanje znakova iz teksta
39 Uklanjanje razmaka na početku i na kraju ćelije
40 Ponavljanje znaka u ćeliji
41 Prebrojavanje jedinstvenih unosa na popisu
   
   

MICROSOFT EXCEL

PRIMJERI ČESTO KORIŠTENIH FORMULA
U MS EXCEL-u 2003
Search This Web Site

Adsense sponzor 
Najčešće formule vezane uz tekst

41. Prebrojavanje jedinstvenih unosa na popisu

Postupak za ovaj zadatak ovisi o rezultatu koji želite vidjeti.

Brojanje ponavljanja vrijednosti u rasponu ćelija

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkciju COUNTIF.


Adsense sponzorBrojanje ponavljanja više uvjeta

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkcije IF i SUM.

Napomena  Formule u ovom primjeru moraju se unijeti kao formule polja (formula polja: Formula koja izvršava višestruke izračune na jednom ili više skupova vrijednosti, a zatim vraća jedan ili više rezultata. Formule polja obuhvaćene su vitičastim zagradama { }, a upisuju se pritiskom na tipke CTRL+SHIFT+ENTER.). Označite svaku ćeliju koja sadrži formulu, pritisnite najprije F2, a zatim tipke CTRL+SHIFT+ENTER.


Brojanje ponavljanja jedinstvenih stavki

 1. Označite stupac koji sadrži podatke.

Adsense sponzor 1. Na izborniku Podaci pritisnite Izvještaj zaokretne tablice i zaokretnog grafikona.
 2. Pritisnite na Naprijed.
 3. Odvucite natpis stupca s popisa polja zaokretne tablice na Ovdje ispustite polja retka.
 4. Odvucite isti natpis stupca s popisa s popisa polja zaokretne tablice na područje za ispuštanje stavki podataka.

Napomena  Ako podaci sadrže brojeve, izvještaj zaokretne tablice zbrojit će, a ne prebrojiti stavke. Da biste promijenili sumarnu funkciju sa Ukupni zbroj na Brojanje, na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Zaokretna tablica kliknite najprije Postavke polja , a zatim u okviru Sumiraj po kliknite Brojanje.


Brojanje jedinstvenih vrijednosti

Npr. sadrži li stupac 1,2,2,2 rezultat će biti 2 jedinstvene vrijednosti u tom stupcu.
 1. Na izborniku Podaci pokažite na Filtar, a zatim pritisnite Napredni filtar.
 2. U dijaloškom okviru Složeni filtar pritisnite Kopiraj na drugo mjesto.
 3. U okviru Raspon popisa izbrišite sve informacije iz okvira ili pritisnite taj okvir, a zatim stupac u kojem želite prebrojiti jedinstvene stavke.
 4. Imate li natpis stupca, u okviru Raspon kriterija izbrišite sve informacije iz okvira ili pritisnite najprije taj okvir, a zatim natpis stupca koji sadrži podatke.
 5. U okviru Kopiranje u izbrišite sve informacije u okviru ili pritisnite najprije taj okvir, a zatim prazan stupac gdje želite kopirati jedinstvene vrijednosti.
 6. Uključite potvrdni okvir Iste slogove prikaži samo jednom i pritisnite U redu.
 7. Označite praznu ćeliju ispod posljednje ćelije u rasponu.
 8. Pritisnite najprije strelicu pored Samozbroj na alatnoj traci Standard, a zatim Brojanje.
 9. Pritisnite Enter.     Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT © - 2005 - 2020 IvanC - ic.ims.hr  - Sva prava pridržana. 
Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela  ( isto se odnosi i na forum )