IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

Najčešće uvjetne formule
1 Provjera je li broj veći ili manji od nekog drugog broja
2 Stvaranje uvjetnih formula korištenjem funkcije IF
3

Prikazivanje ili sakrivanje vrijednosti nula

4 Pretraživanje vrijednosti na popisu
Najčešće formule datuma i vremena
5

Zbrajanje datuma

6 Zbrajanje vremena
7 Izračunavanje razlike između dva datuma
8

Izračunavanje razlike između dva vremena

9 Konverzija vremena
10 Brojanje dana prije nekog datuma
11 Unos datuma prema julijanskom kalendaru
12

Unos trenutnog datuma i vremena u ćeliju

13 Prikaz datuma kao dana u tjednu
Najčešće financijske formule
14 Izračun tekuće bilance
15

Stvaranje tablice množenja

Najčešće matematičke formule
16 Zbrajanje brojeva
17 Izračunavanje prosječne vrijednosti brojeva
18 Izračunavanje razlike između dva broja kao postotka
19 Izračunavanje medijana za grupu brojeva
20 Izračunavanje najmanjeg ili najvećeg broja u rasponu
21 Konverzija mjera
22 Brojanje ćelija koje sadrže brojeve
23 Brojanje brojeva većih ili manjih od nekog broja
24 Dijeljenje brojeva
25 Skrivanje vrijednosti pogreške i pokazatelja pogreške u ćeliji
26 Povećavanje ili smanjivanje broja za postotak
27 Množenje brojeva
28 Dizanje broja na potenciju
29 Zaokruživanje brojeva
30 Oduzimanje brojeva
Najčešće formule vezane uz tekst
31 Promjena velikih i malih slova u tekstu
32

Provjera sadrži li neka ćelija tekst

33

Kombiniranje imena i prezimena

34 Kombiniranje teksta i brojeva
35 Kombiniranje teksta s datumom ili vremenom
36 Usporedba sadržaja ćelija
37

Brojanje nepraznih ćelija

38 Uklanjanje znakova iz teksta
39 Uklanjanje razmaka na početku i na kraju ćelije
40 Ponavljanje znaka u ćeliji
41 Prebrojavanje jedinstvenih unosa na popisu
   
   

MICROSOFT EXCEL

PRIMJERI ČESTO KORIŠTENIH FORMULA
U MS EXCEL-u 2003
Search This Web Site

Adsense sponzor


Najčešće uvjetne formule

4. Pretraživanje vrijednosti na popisu

Pretraživanje vrijednosti u rasponu

Stvaranje formule za pretraživanje pomoću čarobnjaka za pretraživanje

Čarobnjak za pretraživanje stvara formulu za pretraživanje koja se temelji na podacima radnog lista s natpisima redaka i stupaca. Pomoću njega ćete pronaći ostale vrijednosti u retku ako znate vrijednost u jednom stupcu, i obratno. U formulama koje stvori čarobnjak za pretraživanje koristi INDEX i MATCH.
  1. Na izborniku Alati pritisnite Dodaci, uključite okvir Čarobnjak za pretraživanje, a zatim pritisnite U redu.
  2. Kliknite ćeliju u rasponu.
  3. Na izborniku Alati kliknite Pretraživanje.
  4. Slijedite upute u čarobnjaku.

Pretraživanje vrijednosti usporedbom s vrijednostima iz prvog stupca - VLOOKUP

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkciju VLOOKUP. ( pogledajte drugi primjer )

Važno Ovaj će postupak raditi samo ako su vrijednosti u prvom retku ili stupcu sortirane u uzlaznom redoslijedu.

U ovom primjeru poznata je frekvencija, a potrebno je pronaći njoj pridruženu boju.


 


Pretraživanje vrijednosti usporedbom s vrijednostima iz prvog retka - HLOOKUP

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkciju HLOOKUP.

Važno Ovaj će postupak raditi samo ako su vrijednosti u prvom retku ili stupcu sortirane u uzlaznom redoslijedu.


 


Pretraživanje vrijednosti u nesortiranom rasponu - INDEX, MATCH

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkcije INDEX i MATCH.

Ova formula koristi sljedeće argumente.

Formula za pretraživanje vrijednosti u nesortiranom rasponu (funkcija INDEX)

  A2:B5: cijeli raspon u kojem pretražujete vrijednosti.

  MATCH("Kruške";A2:A5;0): funkcija MATCH određuje broj retka.

  "Kruška": vrijednost koju treba pronaći u stupcu za pretraživanje.

  A2:A5: stupac koji funkcija MATCH pretražuje.

2: stupac iz kojeg se prikazuju podaci. Krajnje lijevi stupac je 1.

 

Adsense sponzor
Pretraživanje vrijednosti u nesortiranom rasponu nepoznate veličine - OFFSET, MATCH

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkcije OFFSET i MATCH.

Ovaj postupak koristite kada se podaci nalaze u vanjskom rasponu podataka koji se svakodnevno osvježava. Poznato vam je da se cijena nalazi u stupcu B, ali ne znate koliko će vam redaka podataka poslužitelj prikazati, a prvi stupac nije sortiran po abecedi.
 

 

 

Ova formula koristi sljedeće argumente.

  A1: gornja lijeva ćelija raspona, zove se i početna ćelija.

  MATCH("Kruške"; A2:A5; 0): funkcija MATCH određuje broj retka ispod početne ćelije u kojem treba pronaći vrijednost koja se pretražuje.

  "Kruške": vrijednost koju treba naći u stupcu za pretraživanje.

  A2:A5: stupac koji funkcija MATCH treba pretražiti; u taj raspon nemojte uključiti početnu ćeliju.

1: Broj stupaca desno od početne ćelije u kojoj treba pronaći vrijednost koja se pretražuje.


Pretraživanje vrijednosti ( teksta ) u nesortiranom rasponu i usporedba - IF, COUNTIF, LEFT, FIND

POJAŠNJENJE SLOŽENE FORMULE

Adsense sponzorZbrajanje vrijednosti u rasponu uz uvjet u rasponu - SUMIF

      Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT © - 2005 - 2020 IvanC - ic.ims.hr  - Sva prava pridržana. 
Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela  ( isto se odnosi i na forum )