IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

Najčešće uvjetne formule
1 Provjera je li broj veći ili manji od nekog drugog broja
2 Stvaranje uvjetnih formula korištenjem funkcije IF
3

Prikazivanje ili sakrivanje vrijednosti nula

4 Pretraživanje vrijednosti na popisu
Najčešće formule datuma i vremena
5

Zbrajanje datuma

6 Zbrajanje vremena
7 Izračunavanje razlike između dva datuma
8

Izračunavanje razlike između dva vremena

9 Konverzija vremena
10 Brojanje dana prije nekog datuma
11 Unos datuma prema julijanskom kalendaru
12

Unos trenutnog datuma i vremena u ćeliju

13 Prikaz datuma kao dana u tjednu
Najčešće financijske formule
14 Izračun tekuće bilance
15

Stvaranje tablice množenja

Najčešće matematičke formule
16 Zbrajanje brojeva
17 Izračunavanje prosječne vrijednosti brojeva
18 Izračunavanje razlike između dva broja kao postotka
19 Izračunavanje medijana za grupu brojeva
20 Izračunavanje najmanjeg ili najvećeg broja u rasponu
21 Konverzija mjera
22 Brojanje ćelija koje sadrže brojeve
23 Brojanje brojeva većih ili manjih od nekog broja
24 Dijeljenje brojeva
25 Skrivanje vrijednosti pogreške i pokazatelja pogreške u ćeliji
26 Povećavanje ili smanjivanje broja za postotak
27 Množenje brojeva
28 Dizanje broja na potenciju
29 Zaokruživanje brojeva
30 Oduzimanje brojeva
Najčešće formule vezane uz tekst
31 Promjena velikih i malih slova u tekstu
32

Provjera sadrži li neka ćelija tekst

33

Kombiniranje imena i prezimena

34 Kombiniranje teksta i brojeva
35 Kombiniranje teksta s datumom ili vremenom
36 Usporedba sadržaja ćelija
37

Brojanje nepraznih ćelija

38 Uklanjanje znakova iz teksta
39 Uklanjanje razmaka na početku i na kraju ćelije
40 Ponavljanje znaka u ćeliji
41 Prebrojavanje jedinstvenih unosa na popisu
   
   

MICROSOFT EXCEL

PRIMJERI ČESTO KORIŠTENIH FORMULA
U MS EXCEL-u 2003
Search This Web Site

Adsense sponzor


Najčešće formule vezane uz tekst

32. Provjera sadrži li neka ćelija tekst

Treba provjeriti sadrži li ćelija tekst

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkciju ISTEXT.


Treba provjeriti sadrži li ćelija zadani tekst, a zatim prikazati vrijednost

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkciju IF. Funkcija IF prikazat će navedene rezultate.


Adsense sponzorTraženje redaka sa zadanim tekstom

 1. Pritisnite ćeliju na popisu koji želite filtrirati.
 2. Najprije na izborniku Podaci pritisnite Filtar, a zatim Automatski filtar.
 3. Pritisnite strelicu u stupcu u kojem se nalaze brojevi, a zatim (Prilagođeno).
 4. U lijevom okviru pritisnite jednako ili nije jednako, sadrži ili ne sadrži.
 5. U desni okvir unesite željeni tekst.
 6. Želite li pronaći tekstne vrijednosti koje imaju neke zajedničke znakove, koristite zamjenski znak.
Kako?
Sljedeći se zamjenski znakovi mogu koristiti kao kriteriji (kriteriji: uvjeti koje određujete da biste ograničili koji se zapisi uključuju u skup rezultata upita ili filtra.) usporedbe za filtere, te prilikom pretraživanja i zamjene sadržaja.

 

Koristite Da biste pronašli
? (upitnik) Bilo koji pojedini znak
Na primjer, ko?ač pronalazi “kopač” i “kolač”
* (zvjezdica) Bilo koji broj znakova
Na primjer, *istok pronalazi “Sjeveroistok” i “Jugoistok”
~ (tilda) iza koje slijedi ?, * ili ~ Upitnik, zvjezdica ili tilda
Npr. fy91~? traži “fy91?”

Treba provjeriti sadrži li dio ćelije određeni tekst, te prikazati vrijednost

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkcije IF, FIND, SEARCH i ISNUMBER.

Gornja formula koristi sljedeće argumente:

Formula za traženje teksta

  search_for: ono što tražite

  to_search: ćelija s tekstom koji tražite

Napomena  
Funkcija FIND razlikuje velika i mala slova. Želite li zanemariti veličinu slova, umjesto FIND koristite funkciju SEARCH.

 

Adsense sponzor
Traženje ćelija koje sadrže tekst

 1. Označite raspon (raspon: Dvije ili više ćelija na listu. Ćelije u rasponu mogu i ne moraju biti susjedne.) ćelija koji želite pretražiti.

  Želite li pretražiti cijeli radni list, pritisnite bilo koju ćeliju. 

 2. Na izborniku Uređivanje pritisnite Traži.
 3. U okvir Traži ovo unesite tekst ili brojeve koje želite potražiti ili odaberite nedavno pretraživanje iz padajućeg okvira Traži ovo

  Napomena  U kriteriju pretraživanja možete koristiti zamjenske znakove.

 4. Želite li navesti oblikovanje pretraživanja, pritisnite Oblikovanje i odaberite željene odrednice u dijaloškom okviru Traženje oblikovanja.
 5. Pritisnite Mogućnosti kako biste još više odredili pretraživanje. Npr. možete tražiti sve ćelije koje sadrže istu vrstu podataka, primjerice formule.

  U okviru U možete odabrati List ili Radna knjiga kako biste pretražili list ili cijelu radnu knjigu.

 6. Pritisnite Traži sve ili Traži sljedeće.

  Traži sve popisuje sve pojave stavke koju tražite i omogućuje aktiviranje ćelije odabirom neke određene pojave. Rezultati pretraživanja Traži sve mogu se sortirati ako se pritisne zaglavlje.

Napomena  Za odustajanje od započetog pretraživanja, pritisnite tipku ESC.

Savjet

Da biste tražili podataka na popisu (popis: Niz redaka koji sadrži povezane podatke ili niz redaka koji određujete da funkcionira kao podatkovna tablica pomoću naredbe Stvori popis.) upotrijebite filtre za prikaz samo onih redaka koji sadrže željene podatke. Npr. na popisu koji sadrži podatke o međunarodnoj prodaji možete prikazati samo domaću prodaju.     Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT © - 2005 - 2020 IvanC - ic.ims.hr  - Sva prava pridržana. 
Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela  ( isto se odnosi i na forum )