IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

Najčešće uvjetne formule
1 Provjera je li broj veći ili manji od nekog drugog broja
2 Stvaranje uvjetnih formula korištenjem funkcije IF
3

Prikazivanje ili sakrivanje vrijednosti nula

4 Pretraživanje vrijednosti na popisu
Najčešće formule datuma i vremena
5

Zbrajanje datuma

6 Zbrajanje vremena
7 Izračunavanje razlike između dva datuma
8

Izračunavanje razlike između dva vremena

9 Konverzija vremena
10 Brojanje dana prije nekog datuma
11 Unos datuma prema julijanskom kalendaru
12

Unos trenutnog datuma i vremena u ćeliju

13 Prikaz datuma kao dana u tjednu
Najčešće financijske formule
14 Izračun tekuće bilance
15

Stvaranje tablice množenja

Najčešće matematičke formule
16 Zbrajanje brojeva
17 Izračunavanje prosječne vrijednosti brojeva
18 Izračunavanje razlike između dva broja kao postotka
19 Izračunavanje medijana za grupu brojeva
20 Izračunavanje najmanjeg ili najvećeg broja u rasponu
21 Konverzija mjera
22 Brojanje ćelija koje sadrže brojeve
23 Brojanje brojeva većih ili manjih od nekog broja
24 Dijeljenje brojeva
25 Skrivanje vrijednosti pogreške i pokazatelja pogreške u ćeliji
26 Povećavanje ili smanjivanje broja za postotak
27 Množenje brojeva
28 Dizanje broja na potenciju
29 Zaokruživanje brojeva
30 Oduzimanje brojeva
Najčešće formule vezane uz tekst
31 Promjena velikih i malih slova u tekstu
32

Provjera sadrži li neka ćelija tekst

33

Kombiniranje imena i prezimena

34 Kombiniranje teksta i brojeva
35 Kombiniranje teksta s datumom ili vremenom
36 Usporedba sadržaja ćelija
37

Brojanje nepraznih ćelija

38 Uklanjanje znakova iz teksta
39 Uklanjanje razmaka na početku i na kraju ćelije
40 Ponavljanje znaka u ćeliji
41 Prebrojavanje jedinstvenih unosa na popisu
   
   

MICROSOFT EXCEL

PRIMJERI ČESTO KORIŠTENIH FORMULA
U MS EXCEL-u 2003
Search This Web Site

Adsense sponzor 
Najčešće matematičke formule

29. Zaokruživanje brojeva

Promjena broja prikazanih decimalnih mjesta, bez promjene samog broja

Na radnom listu

  1. Odaberite ćelije koje želite oblikovati.
  2. Da biste prikazali više ili manje znamenaka iza decimalne točke, pritisnite Povećaj decimale ili Smanji decimale na alatnoj traci Oblikovanje.

Kod ugrađenog brojevnog oblikovanja

  1. Na izborniku Oblikovanje, pritisnite najprije Ćelije, a zatim karticu Broj.
  2. U popisu Kategorije, pritisnite Valuta, Računovodstvo, Postotak ili Znanstveno.
  3. U okviru Decimalna mjesta, unesite broj decimalnih mjesta koja želite prikazati.

Zaokruživanje broja naviše

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkcije ROUNDUP, EVEN ili ODD.


Zaokruživanje broja naniže

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkciju ROUNDDOWN.


Zaokruživanje broja na najbliži broj

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkciju ROUND.


Zaokruživanje broja na najbližu decimalu

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkciju ROUND.

Adsense sponzor
Zaokruživanje broja na značajnu znamenku veću od 0

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkcije ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, LEN i INT.
 

Adsense sponzorAdsense sponzor
Adsense sponzor     Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT © - 2005 - 2020 IvanC - ic.ims.hr  - Sva prava pridržana. 
Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela  ( isto se odnosi i na forum )