IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

Najčešće uvjetne formule
1 Provjera je li broj veći ili manji od nekog drugog broja
2 Stvaranje uvjetnih formula korištenjem funkcije IF
3

Prikazivanje ili sakrivanje vrijednosti nula

4 Pretraživanje vrijednosti na popisu
Najčešće formule datuma i vremena
5

Zbrajanje datuma

6 Zbrajanje vremena
7 Izračunavanje razlike između dva datuma
8

Izračunavanje razlike između dva vremena

9 Konverzija vremena
10 Brojanje dana prije nekog datuma
11 Unos datuma prema julijanskom kalendaru
12

Unos trenutnog datuma i vremena u ćeliju

13 Prikaz datuma kao dana u tjednu
Najčešće financijske formule
14 Izračun tekuće bilance
15

Stvaranje tablice množenja

Najčešće matematičke formule
16 Zbrajanje brojeva
17 Izračunavanje prosječne vrijednosti brojeva
18 Izračunavanje razlike između dva broja kao postotka
19 Izračunavanje medijana za grupu brojeva
20 Izračunavanje najmanjeg ili najvećeg broja u rasponu
21 Konverzija mjera
22 Brojanje ćelija koje sadrže brojeve
23 Brojanje brojeva većih ili manjih od nekog broja
24 Dijeljenje brojeva
25 Skrivanje vrijednosti pogreške i pokazatelja pogreške u ćeliji
26 Povećavanje ili smanjivanje broja za postotak
27 Množenje brojeva
28 Dizanje broja na potenciju
29 Zaokruživanje brojeva
30 Oduzimanje brojeva
Najčešće formule vezane uz tekst
31 Promjena velikih i malih slova u tekstu
32

Provjera sadrži li neka ćelija tekst

33

Kombiniranje imena i prezimena

34 Kombiniranje teksta i brojeva
35 Kombiniranje teksta s datumom ili vremenom
36 Usporedba sadržaja ćelija
37

Brojanje nepraznih ćelija

38 Uklanjanje znakova iz teksta
39 Uklanjanje razmaka na početku i na kraju ćelije
40 Ponavljanje znaka u ćeliji
41 Prebrojavanje jedinstvenih unosa na popisu
   
   

MICROSOFT EXCEL

PRIMJERI ČESTO KORIŠTENIH FORMULA
U MS EXCEL-u 2003
Search This Web Site

Adsense sponzor 
Najčešće matematičke formule

25. Skrivanje vrijednosti pogreške i pokazatelja pogreške u ćeliji

Npr. formula =1/0 će prikazati #DIJ/0. Vrijednosti pogrešaka su #DIJ/0!, #N/D, #NAZIV?, #NULA!, #BROJ!, #REF! i #VRIJ!.

Sakrivanje teksta u ćelijama koje sadrže pogreške

 1. Označite ćelije koje sadrže vrijednosti pogrešaka.
 2. Na izborniku Oblikovanje pritisnite Uvjetno oblikovanje.
 3. U lijevom okviru pritisnite Formula je.
 4. U desni okvir upišite =ISERROR(referenca), pri čemu je referenca referenca prema ćeliji koja sadrži vrijednost pogreške.
 5. Pritisnite Oblikovanje, a zatim karticu Font.
 6. Pritisnite Oblikovanje.
 7. U okviru Boja odaberite bijelu boju.

Prikaz crtice, #N/D ili ND umjesto vrijednosti pogreške

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkcije IF, ISERROR i NA.
 1. Označite ćeliju koja sadrži vrijednost pogreške.
 2. Prelomite sljedeću formulu oko formule u ćeliji, pri čemu je stara_formula ona formula koja se prije nalazila u toj ćeliji.

  =IF(ISERROR(stara_formula);"";stara_formula)

 

Adsense sponzor
Sakrivanje vrijednosti pogrešaka u izvještaju zaokretne tablice

 1. Pritisnite izvještaj.
 2. Na alatnoj traci Zaokretna tablica pritisnite Zaokretna tablica, a zatim Mogućnosti tablice.
 3. Učinite jedno ili više od sljedećeg:

  Promjena prikaza pogrešaka      Uključite potvrdni okvir Za vrijednosti pogrešaka pokaži pod Mogućnosti oblikovanja. U okvir upišite vrijednost koja će se prikazati umjesto pogrešaka. Kako bi se pogreške prikazale kao prazne ćelije izbrišite sve znakove u tom okviru.

  Promjena prikaza prazne ćelije      Uključite potvrdni okvir Za prazne ćelije pokaži. U okvir upišite vrijednost koja će se prikazati u praznim ćelijama. Kako bi se prikazale prazne ćelije izbrišite sve znakove u tom okviru. Kako bi se prikazale nule, isključite potvrdni okvir.

Adsense sponzor

Sadrži li ćelija formulu koja krši neko pravilo, u gornjem lijevom kutu ćelije pojavit će se trokut. Ovaj se pokazatelj ne mora prikazivati.

Ćelija s problematičnom formulom

 1. Najprije na izborniku Alati pritisnite Mogućnosti, a zatim karticu Provjera ispravnosti.
 2. Isključite potvrdni okvir Omogući provjeru ispravnosti u pozadini.Adsense sponzor     Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT © - 2005 - 2020 IvanC - ic.ims.hr  - Sva prava pridržana. 
Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela  ( isto se odnosi i na forum )