IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

Najčešće uvjetne formule
1 Provjera je li broj veći ili manji od nekog drugog broja
2 Stvaranje uvjetnih formula korištenjem funkcije IF
3

Prikazivanje ili sakrivanje vrijednosti nula

4 Pretraživanje vrijednosti na popisu
Najčešće formule datuma i vremena
5

Zbrajanje datuma

6 Zbrajanje vremena
7 Izračunavanje razlike između dva datuma
8

Izračunavanje razlike između dva vremena

9 Konverzija vremena
10 Brojanje dana prije nekog datuma
11 Unos datuma prema julijanskom kalendaru
12

Unos trenutnog datuma i vremena u ćeliju

13 Prikaz datuma kao dana u tjednu
Najčešće financijske formule
14 Izračun tekuće bilance
15

Stvaranje tablice množenja

Najčešće matematičke formule
16 Zbrajanje brojeva
17 Izračunavanje prosječne vrijednosti brojeva
18 Izračunavanje razlike između dva broja kao postotka
19 Izračunavanje medijana za grupu brojeva
20 Izračunavanje najmanjeg ili najvećeg broja u rasponu
21 Konverzija mjera
22 Brojanje ćelija koje sadrže brojeve
23 Brojanje brojeva većih ili manjih od nekog broja
24 Dijeljenje brojeva
25 Skrivanje vrijednosti pogreške i pokazatelja pogreške u ćeliji
26 Povećavanje ili smanjivanje broja za postotak
27 Množenje brojeva
28 Dizanje broja na potenciju
29 Zaokruživanje brojeva
30 Oduzimanje brojeva
Najčešće formule vezane uz tekst
31 Promjena velikih i malih slova u tekstu
32

Provjera sadrži li neka ćelija tekst

33

Kombiniranje imena i prezimena

34 Kombiniranje teksta i brojeva
35 Kombiniranje teksta s datumom ili vremenom
36 Usporedba sadržaja ćelija
37

Brojanje nepraznih ćelija

38 Uklanjanje znakova iz teksta
39 Uklanjanje razmaka na početku i na kraju ćelije
40 Ponavljanje znaka u ćeliji
41 Prebrojavanje jedinstvenih unosa na popisu
   
   

MICROSOFT EXCEL

PRIMJERI ČESTO KORIŠTENIH FORMULA
U MS EXCEL-u 2003
Search This Web Site

Adsense sponzor


Najčešće uvjetne formule

2. Stvaranje uvjetnih formula korištenjem funkcije IF

Stvaranje uvjetnih formula pomoću funkcije IF

Rezultat je logička vrijednost (TRUE ili FALSE)

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkcije AND, OR ili NOT, te operatore.


Rezultat je drugi izračun, ili nešto drugo osim TRUE ili FALSE

Funkcija IF koristi sljedeće argumente.

Formula s funkcijom IF

  logical_test: uvjet koji treba provjeriti

  value_if_true: vrijednost koju treba prikazati ako je uvjet istinit

  value_if_false: vrijednost koju treba prikazati ako je uvjet neistinit


Primjer povezivanja funkcija IF i funkcije AVERAGE

Adsense sponzor
Višestruko uvjetovanje

Primjer ugnježđavanja IF funkcije u formulu. Ovdje imamo 3 uvjeta (u prvoj formuli vidite 4 uvjeta ali je zadnji uvjet nepotreban jer će rezultat biti "prazna ćelija" ako se ne ispune prva tri uvjeta.
Kod ovakvog zadatka moramo voditi računa da krenemo sa najvećim brojem prvog uvjeta, inače formula neće valjati.

Kao što vidite prvi uvjet je vezan uz broj 4000, drugi uvjet je vezan uz broj 2500, treći uvjet je vezan uz broj 1000.
AKO niti jedan od uvjeta nije ispunjen rezultat će biti prazna ćelija ("") dva navodnika.
(u ovom slučaju donja formula)

Adsense sponzorIdemo raščlaniti drugu formulu riječima:

Za primjer uzmimo četvrti red u kojem je A4 količina  5 komada a u B4 cjena od 630 kn = 3150 kn. U C4 je rezultat formule
Prvi uvjet: Ako je A4*B4 veće od vrijednosti u E3 "4000" rezultat je vrijednost F3 "servis za čaj"
Drugi uvjet: Ako je A4*B4 veće od vrijednosti u E2 "2500" rezultat je vrijednost F2 "walkman" 
Treći uvjet: Ako je A4*B4 veće od vrijednosti u E1 "1000" rezultat je vrijednost F1 "kišobran"
I na kraju ako nije ispunjen niti jedan uvjet rezultat je prazna ćelija (stavljamo dva navodnika za oznaku prazne ćelije)

Nama je u ovom slučaju rezultat "walkman" jer je ispunjen drugi uvjet a to je 3150 je veće od 2500.
Netko će reći "pa ispunjen je i treći uvjet (3150 je veće od 1000), ali IF funkcija u ovom slučaju uzima u obzir prvi ISPUNJENI uvjet a to je "drugi ispunjeni uvjet" - nama postavljeni treći..

Za više detalja i primjera pogledajte funkciju IF

      Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT © - 2005 - 2020 IvanC - ic.ims.hr  - Sva prava pridržana. 
Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela  (isto se odnosi i na forum)