IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

Najčešće uvjetne formule
1 Provjera je li broj veći ili manji od nekog drugog broja
2 Stvaranje uvjetnih formula korištenjem funkcije IF
3

Prikazivanje ili sakrivanje vrijednosti nula

4 Pretraživanje vrijednosti na popisu
Najčešće formule datuma i vremena
5

Zbrajanje datuma

6 Zbrajanje vremena
7 Izračunavanje razlike između dva datuma
8

Izračunavanje razlike između dva vremena

9 Konverzija vremena
10 Brojanje dana prije nekog datuma
11 Unos datuma prema julijanskom kalendaru
12

Unos trenutnog datuma i vremena u ćeliju

13 Prikaz datuma kao dana u tjednu
Najčešće financijske formule
14 Izračun tekuće bilance
15

Stvaranje tablice množenja

Najčešće matematičke formule
16 Zbrajanje brojeva
17 Izračunavanje prosječne vrijednosti brojeva
18 Izračunavanje razlike između dva broja kao postotka
19 Izračunavanje medijana za grupu brojeva
20 Izračunavanje najmanjeg ili najvećeg broja u rasponu
21 Konverzija mjera
22 Brojanje ćelija koje sadrže brojeve
23 Brojanje brojeva većih ili manjih od nekog broja
24 Dijeljenje brojeva
25 Skrivanje vrijednosti pogreške i pokazatelja pogreške u ćeliji
26 Povećavanje ili smanjivanje broja za postotak
27 Množenje brojeva
28 Dizanje broja na potenciju
29 Zaokruživanje brojeva
30 Oduzimanje brojeva
Najčešće formule vezane uz tekst
31 Promjena velikih i malih slova u tekstu
32

Provjera sadrži li neka ćelija tekst

33

Kombiniranje imena i prezimena

34 Kombiniranje teksta i brojeva
35 Kombiniranje teksta s datumom ili vremenom
36 Usporedba sadržaja ćelija
37

Brojanje nepraznih ćelija

38 Uklanjanje znakova iz teksta
39 Uklanjanje razmaka na početku i na kraju ćelije
40 Ponavljanje znaka u ćeliji
41 Prebrojavanje jedinstvenih unosa na popisu
   
   

MICROSOFT EXCEL

PRIMJERI ČESTO KORIŠTENIH FORMULA
U MS EXCEL-u 2003
Search This Web Site

Adsense sponzor 
Najčešće matematičke formule

17. Izračunavanje prosječne vrijednosti brojeva

Srednja se vrijednost često naziva i prosjek.

Izračun srednje vrijednosti neprekinutog niza brojeva u retku ili stupcu

  1. Pritisnite ćeliju ispod ili desno od brojeva za koje želite pronaći srednju vrijednost.
  2. Na alatnoj traci Standard pritisnite najprije strelicu uz Samozbroj , zatim Srednja vrijednost i na kraju tipku ENTER.

Izračun srednje vrijednosti brojeva koji nisu u neprekinutom nizu

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkciju AVERAGE.
 

Adsense sponzorNapomena   Posljednja se formula u ovom primjeru mora unijeti kao formula polja (formula polja: Formula koja izvršava višestruke izračune na jednom ili više skupova vrijednosti, a zatim vraća jedan ili više rezultata. Formule polja obuhvaćene su vitičastim zagradama { }, a upisuju se pritiskom na tipke CTRL+SHIFT+ENTER.). Nakon kopiranja primjera na prazni radni list označite ćeliju A11, pritisnite tipku F2, a zatim tipke CTRL+SHIFT+ENTER. Ako se formula ne unese kao formula polja, prikazat će se pogreška #VRIJ!.


Izračun složene srednje vrijednosti
Za izvršenje ovog zadatka koristite funkcije SUMPRODUCT i SUM.

Ovaj primjer izračunava srednju cijenu plaćenu za neki proizvod tijekom tri kupovine. U svakoj kupovini kupljen je različiti broj proizvoda po drugačijoj cijeni.


Izračun srednje vrijednosti brojeva bez nule (0)

Za izvršenje ovog zadatka koristite funkcije AVERAGE i IF.
 

Adsense sponzorNapomena   Formula u ovom primjeru mora se unijeti kao formula polja (formula polja: Formula koja izvršava višestruke izračune na jednom ili više skupova vrijednosti, a zatim vraća jedan ili više rezultata. Formule polja obuhvaćene su vitičastim zagradama { }, a upisuju se pritiskom na tipke CTRL+SHIFT+ENTER.). Nakon kopiranja primjera na prazni radni list označite ćeliju A9, pritisnite tipku F2, a zatim tipke CTRL+SHIFT+ENTER. Ako se formula ne unese kao formula polja, prikazat će se pogreška #VRIJ!.     Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT © - 2005 - 2020 IvanC - ic.ims.hr  - Sva prava pridržana. 
Zabranjeno je kopiranje, reproduciranje, prosljeđivanje i publiciranje cijelog sadržaja ili bilo kojeg njegova dijela  ( isto se odnosi i na forum )